De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. H. Torenbeek Ouderling van dienst: Marja van der Velde Organist: Erik Hofstede Schriftlezingen: Exodus 30: 11-16 Marcus 12: 38-44.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. H. Torenbeek Ouderling van dienst: Marja van der Velde Organist: Erik Hofstede Schriftlezingen: Exodus 30: 11-16 Marcus 12: 38-44."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. H. Torenbeek Ouderling van dienst: Marja van der Velde Organist: Erik Hofstede Schriftlezingen: Exodus 30: 11-16 Marcus 12: 38-44

2 Bij aanvang dienst: NLB 216

3 Liedboek 216

4

5

6 Mededelingen

7 Intochtslied: NLB 146 c:1 en 7

8 Liedboek 146c

9

10

11

12 Stil gebed, Votum en Groet

13 Afkondiging

14 Joh. de Heer: “Veilig in Jezus armen”

15 1.Veilig in Jezus’armen, Veilig aan Jezus hart; Dáár, in Zijn teer erbarmen, Dáár rust mijn ziel van smart. Hoor, ’t is het lied der eng’len, Zingend van liefd en vreê, Ruisend uit ’s hemels zalen, Over de glazen zee.

16 Veilig in Jezus armen, Veilig aan Jezus hart Dáár in Zijn teer erbarmen, Dáár rust mijn ziel van smart.

17 2.Veilig in Jezus’armen, Vrij bij mijn Heer en Borg; Vrij van’t gewoel der wereld, Vrij van verdriet en zorg; Vrij van de vrees en twijfel, Vrij van der zonden macht; Nog slechts een weinig lijden, Nog slechts een korte nacht.

18 Veilig in Jezus armen, Vrij bij mijn Heer en Borg; Vrij van’t gewoel der wereld, Vrij van verdriet en zorg.

19 3.Jezus, mijn dierb’re toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij! Dat op die rots der eeuwen Eeuwig mijn hope zij! Heer, laat mij lijdzaam wachten, Totdat het duister vliedt, En ’t oog aan gindse kusten Uw heillicht gloren ziet.

20 Jezus mijn dierb’re toevlucht, Jezus Gij stierf voor mij! Dat op die rots der eeuwen Eeuwig mijn hope zij!

21 Kyriegebed

22 Woord van leven: Ps. 145: 8 t/m 14 (NBV) 8 'Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.' 10 Laten al uw schepselen u loven, HEER, en uw getrouwen u prijzen. 11 Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap, spreken over uw machtige werken,

23 Schriftlezing Ps. 145: 8 t/m 14 (NBV) 12 Aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van uw koningschap: 13 'Uw koningschap omspant de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten.' 14 'Een steun is de HEER voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt hij op.

24 Liedboek 212

25

26

27

28 Gebed

29 Kinderen naar nevendienst

30 Schriftlezing Ex. 30: 11 t/m 16 (NBV) 11 De HEER zei tegen Mozes: 12 'Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de HEER losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt.

31 Schriftlezing Ex. 30: 11 t/m 16 (NBV) 13 Ieder die meegeteld wordt moet een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de HEER bedraagt de helft daarvan. 14 Ieder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor de HEER betalen.

32 Schriftlezing Ex. 30: 11 t/m 16 (NBV) 15 Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve sjekel, armen niet minder. 16 Het losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de HEER hen niet vergeet.'

33 Schriftlezing Mar. 12: 38 t/m 44 (NBV) 38 Tijdens zijn onderricht zei hij: 'Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, 39 En een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden:

34 Schriftlezing Mar. 12: 38 t/m 44 (NBV) 40 Ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!' 41 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist.

35 Schriftlezing Mar. 12: 38 t/m 44 (NBV) 42 Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. 43 Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid;

36 Schriftlezing Mar. 12: 38 t/m 44 (NBV) 44 Want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.'

37 NLB 316: 1 en 4

38

39

40

41

42 Verkondiging

43 NLB 834: 1, 2 en 3

44

45

46

47 Kinderen komen terug in de kerk

48 Kinderlied: Samen is veel leuker

49 Kinderopwekking 191

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Gebeden

61 Collecte bestemd voor de diaconie

62 NLB 423: 1, 2 en 3

63

64

65

66 Zegen

67

68

69

70


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. H. Torenbeek Ouderling van dienst: Marja van der Velde Organist: Erik Hofstede Schriftlezingen: Exodus 30: 11-16 Marcus 12: 38-44."

Verwante presentaties


Ads door Google