De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

3 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

4 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

5 Gezang 39:1, 2, 3 Lam Gods, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig, aan 't schand’lijk kruishout lijdt, verdienen niet mijn zonden die striemen en die wonden? Ja ‘k weet, dat Gij onschuldig zijt!

6 Gezang 39:1, 2, 3 Niet Gij, neen ik moest sterven en ‘s Vaders liefde derven in eindeloze pijn! Toen sloegt G’ op mij uw ogen in godd’lijk mededogen, en wildet mijn Verlosser zijn.

7 Gezang 39:1, 2, 3 Gun, dat ‘k U dankbaar nader, o Midd’laar bij de Vader. Wat is uw liefde groot! Gij wildet mij hergeven het eeuwig, hemels leven, en stierf daartoe die wrede dood.

8 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

9 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

10 Lied 836:1, 2 Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis, het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd de mens tot het kostbaarst kleinood, daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. ‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis. Tot de Heer komt en met Hem het loon; als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

11 Lied 836:1, 2 O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad, heeft een wond’re bekoring en macht; want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon, om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht. ‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis. Tot de Heer komt en met Hem het loon; als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

12 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

13 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

14 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

15 Psalm 71:8, 15 “Ziet”, zeggen zij, “hij ligt verschoven, God staat niet aan zijn zij; jaagt, jaagt hem: grijpt hem vrij! Hij kan geen uitkomst zich beloven!” O God, toon m’ uw ontferming en haast U ter bescherming.

16 Psalm 71:8, 15 Gij deedt mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed zult Gij mij weder levend maken, mij uit den afgrond trekken en met uw vleug’len dekken.

17 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

18 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

19 Prediking Mijn geest rust in Gods hand >>> Ps. 31:4, 6 Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Tekst: Lucas 23:46

20 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

21 Psalm 31:4, 6 NB In uwe handen, God almachtig, beveel ik nu mijn geest. Mijn hart is onbevreesd. Ik ben altijd uw trouw indachtig, mijn God, die als ik schreide mij troostte en bevrijdde.

22 Psalm 31:4, 6 NB Ik wil mij, Heer, in U verblijden, die hulp bood in de dag dat ik geen uitkomst zag, die steeds mij uit de engte leidde; dan mocht met lichte schreden ik in de ruimte treden.

23 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

24 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

25 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

26 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

27 Psalm 121:4 NB De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

28 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

29 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

30 YfC 203:1 Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan, is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God

31 Liturgie Goede Vrijdag 3 april Mededelingen HB. 39:1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet JdH. 836:1, 2 Gebed Schriftlezing: Psalm 31:1 - 9 Lucas 23:44 - 49 Ps. 71:8,15 Tekst: Lucas 23:46 Preek Ps. 31:4, 6 NB Collecte Dankgebed Ps. 121:4 NB Geloofsbelijdenis YfC. 203:1 Zegen

32 Zondag 5 april a.s. 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 17.00 uur Ds. J.G. Schenau


Download ppt "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google