De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate ‘Wees stil naar God’

2 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

3 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

4 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

5 Psalm 121: 1,4 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Van waar ik dag en nacht Des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den HEER alleen, Die hemel, zee en aarde Eerst schiep, en sinds bewaarde.

6 Psalm 121: 1,4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Opdat Hij in gevaar
Uw ziel voor ramp bewaar'; De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, En waar g' u heen moogt spoeden, Zal eeuwig u behoeden.

7 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

8 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

9 Opwekking 245: 1,3 Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn. Zo komen wij tot U, met heilig ontzag, als Uw Geest ons trekt tot U.

10 Opwekking 245: 1,3 Heer, ik wil horen Uw zachte stem.
Laat and're stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht van Uw aangezicht zal zien.

11 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

12 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

13 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

14 Psalm 37: 3 NB Wees niet afgunstig op de welgeachte
die zich verheft op 't kwaad door hem gedaan. Verteer u niet in toornige gedachten, maar beid Gods tijd, wees stil, leer het verstaan dat Hij het land geeft aan wie op Hem wachten en dat wie kwaad doet kwalijk zal vergaan.

15 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

16 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

17 ‘Wees stil naar God!’ Prediking Tekst: Psalm 62: 6 Schriftlezing:
>>> JdH. 133: 1,3,5

18 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

19 JdH. 133: 1,3,5 Hij die rustig en stil,
zich steeds voegt naar Gods wil, Hem in alles vertrouwt en gelooft; die slechts hoort naar Zijn stem, zich geheel geeft aan Hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.

20 JdH. 133: 1,3,5 Wordt u moeite en strijd door de mensen bereid:
zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed! Hij draagt u; ook uw kruis, brengt straks veilig u thuis, zorgt dat alles hier meewerkt ten goed’. Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.

21 JdH. 133: 1,3,5 O, hoe groot is ‘t genot, Als men wandelt met God,
Hier door ‘t leven gaat, eerlijk, oprecht; Als in droefheid of vreugd Men in Hem zich verheugd, En zijn al op ‘t altaar heeft gelegd. Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.

22 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

23 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

24 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

25 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

26 Psalm 62: 1,5 Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot; Hij immers zal mijn rotssteen wezen, Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: Ik zal geen grote wank’ling vrezen.

27 Psalm 62: 1,5 In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer; God is mijn toevlucht in het lijden Vertrouw op Hem, o volk, in smart, Stort voor Hem uit uw ganse hart: God is een toevlucht t’ allen tijde.

28 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

29 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

30 Psalm 33: 8 NB Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heil'ge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

31 Liturgie Nieuwjaarsmorgen
Mededelingen Ps. 121: 1,4 Stil gebed Votum en groet Opw. 245: 1,3 Gebed Schriftlezing: Psalm 62 Ps. 37: 3 NB Tekst Ps. 62:6 Prediking JdH. 133: 1,3,5 Collecte Dankgebed Ps. 62: 1,5 Geloofsbelijdenis Ps. 33: 8 NB Zegen

32 Komende zondag hoopt Ds. A.J. van de Toorn beide diensten te leiden.
Mededeling Komende zondag hoopt Ds. A.J. van de Toorn beide diensten te leiden.


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google