De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. van den Heuvel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. van den Heuvel."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. van den Heuvel

2 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

3 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

4 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

5 Ps. 33: 1 Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, Rechtvaardigen, verheft den HEER'. Het past oprechten, God te loven; Zingt Zijnen groten Naam ter eer. Prijst Hem in uw psalmen, Met de schoonste galmen; Roept Zijn weldaan uit. Laat de keel zich paren, Met den klank der snaren; Looft Hem met de luit.

6 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

7 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

8 Psalm 119: 13 en 14 NB Geef mij een hart dat U met vreugde groet, geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, niet gretig schatten om mij heen vergare. Als Gij de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten einde toe bewaren.

9 Psalm 119: 13 en 14 NB Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

10 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

11 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

12 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

13 Psalm 86: 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ’k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saâm Tot de vrees van Uwen naam. HEER, mijn God, ik zal U loven, Heffen ’t ganse hart naar boven; ’k Zal Uw naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid.

14 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

15 Preek Jezus roept op tot navolging >>> SB 26: 1, 4 en 5 Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27

16 Schriftberijming 26: 1, 4 en 5 Wij mogen tot Gods woning gaan, vrijmoedig binnentreden, want Christus heeft de weg gebaand, Hij heeft voor ons geleden. Hij is het die ons volgen doet. Verzoend door zijn vergoten bloed is al wat wij misdeden.

17 Schriftberijming 26: 1, 4 en 5 Laat ons belijden deze hoop, van twijfel zij geen sprake, want God vervult wat Hij belooft, men kan er staat op maken. Elk spoor' de ander in de strijd tot liefde aan, tot dienstbaarheid, tezamen biddend, wakend.

18 Schriftberijming 26: 1, 4 en 5 Laat ons zo Gods gemeente zijn, trouw in zijn naam vergaderd. De tijd snelt haastig naar zijn eind, de grote dag komt nader. Laat luider onze roep zijn: kom, o Zoon, leid ons naar 't heiligdom, het huis van onze Vader.

19 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

20 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

21 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

22 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

23 LvK 442: 1 en 2 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

24 LvK 442: 1 en 2 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

25 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

26 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

27 LvK 442: 3 en 4 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

28 LvK 442: 3 en 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

29 Liturgie zondag 28 september Mededelingen Ps. 33: 1 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 13 en 14 NB Gebeden Schriftlezing: Lucas 9: 18 - 27 Ps. 86: 6 Preek SB 26: 1, 4 en 5 Collecte Dankgebed LvK 442: 1 en 2 Geloofsbelijdenis LvK 442: 3 en 4 Zegen

30 D.V. zondag 5 oktober a.s. zal onze eigen predikant ds. Weststrate in beide diensten voor gaan.


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. van den Heuvel."

Verwante presentaties


Ads door Google