De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Hoe staat je kompas? Wees altijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Hoe staat je kompas? Wees altijd."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Hoe staat je kompas? Wees altijd gericht op God!

2 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

3 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

4 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

5 Ps. 147: 1, 3 NB 1 Lof zij den Heer, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

6 Ps. 147: 1, 3 NB 3 Zingt, zingt om beurt om Hem te danken, ontlok de lier de schoonste klanken voor onze God, Hem die in luister de hemel dekt met wolkenduister, de aarde drenkt met milde regen, het gras doet spruiten allerwegen, de dieren zegent met zijn gaven en hoort de roep der jonge raven.

7 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

8 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

9 Ps. 31: 17, 1 17 Geloofd zij God, Die Zijn genade Aan mij heeft groot gemaakt, Die voor mijn welstand waakt! Zijn oog slaat mij in liefde gade, Hij wil mij heil bereiden, Mij in een vesting leiden.

10 Ps. 31: 17, 1 1 Op U betrouw ik, HEER' der heren, Op U, gelijk 't betaamt. Ai, laat mij nooit beschaamd, Van Uwen troon teruggekeren. Help mij, op mijn gebeden, Door Uw gerechtigheden.

11 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

12 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

13 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

14 Ps. 143: 10 10 Leer mij, o God van zaligheden, Mijn leven in Uw dienst besteden; Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; Uw goede Geest bestier' mijn schreden, En leid' mij in een effen land.

15 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

16 Preek >>> SB. 23: 1, 2, 3 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 tekst: 1 Tessalonicenzen 5: 16 - 18 Hoe staat je kompas? Wees altijd gericht op God!

17 Preek >>> SB. 23: 1, 2, 3 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 tekst: 1 Tessalonicenzen 5: 16 - 18 Hoe staat je kompas? Wees altijd gericht op God! 1.Verblijdt u

18 Preek >>> SB. 23: 1, 2, 3 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 tekst: 1 Tessalonicenzen 5: 16 - 18 Hoe staat je kompas? Wees altijd gericht op God! 1.Verblijdt u 2.Bidt

19 Preek >>> SB. 23: 1, 2, 3 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 tekst: 1 Tessalonicenzen 5: 16 - 18 Hoe staat je kompas? Wees altijd gericht op God! 1.Verblijdt u 2.Bidt 3.Dankt

20 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

21 1 Wees blij te allen tijde, verheug u in de Heer! De Heere is nabij u, ja, spoedig keert Hij weer! Laat iedereen het merken dat Christus in u woont, dat u in woord en werken zijn vriend’lijkheid vertoont. SB. 23: 1, 2, 3

22 2 Wees niet bezorgd, maar blijde: de Heere zorgt voor u. Laat niet door vrees u leiden, want Hij staat borg voor u. En wat u mag ontbreken, zeg aan de Heer uw nood met bidden en met smeken, maak zijn genade groot. SB. 23: 1, 2, 3

23 3 Dank God te allen tijde, verwacht het uit zijn hand: dan zal zijn milde vrede ‑ te hoog voor elk verstand ‑ uw hart en uw gedachten behoeden in uw Heer. Wie op de Heere wachten verblijdt Hij keer op keer. SB. 23: 1, 2, 3

24 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

25 Collecte Beide collectes zijn vandaag bestemd voor de KERK Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

26 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

27 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

28 Ps. 66: 3,7 NB 3 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wank'len heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

29 Ps. 66: 3,7 NB 7 De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij.

30 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

31 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

32 L.v.K. 44: 1, 2 1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

33 L.v.K. 44: 1, 2 2 Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

34 Liturgie dankdag 26 november Mededelingen Ps. 147: 1, 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 31: 17, 1 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 14 - 28 Ps. 143: 10 Preek SB. 23: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed Ps. 66: 3, 7 NB Geloofsbelijdenis met HC. 10: 28 L.v.K 44: 1, 2 Zegen

35 A.s. zondagmorgen wordt er een preek gelezen en Ds. A. Hakvoort hoopt in de middagdienst voor te gaan


Download ppt "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Hoe staat je kompas? Wees altijd."

Verwante presentaties


Ads door Google