De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen Titus 2: 11 - 3 : 7 De preek gaat over Zondag 26 HC / Art. 34a NGB DE DOOP ALS SYMBOOL EN GARANTIE VAN HET EVANGELIE VAN DE VRIJSPRAAK..... Voorganger:

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen Titus 2: 11 - 3 : 7 De preek gaat over Zondag 26 HC / Art. 34a NGB DE DOOP ALS SYMBOOL EN GARANTIE VAN HET EVANGELIE VAN DE VRIJSPRAAK..... Voorganger:"— Transcript van de presentatie:

1 We lezen Titus 2: 11 - 3 : 7 De preek gaat over Zondag 26 HC / Art. 34a NGB DE DOOP ALS SYMBOOL EN GARANTIE VAN HET EVANGELIE VAN DE VRIJSPRAAK..... Voorganger: ds. P Schelling Emeritus Predikant Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Voorlezer: Clement Remijnse Het eerste lied: Psalm 87: 1, 3, 4 Liedboek 23: 1, 3

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 87: 1, 3, 4 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Votum en groet Zingen:Psalm 87: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Titus 2: 11 - 3 : 7 Zingen:Gezang 107: 1, 2 (GK 29) Tekst:Zondag 26 HC / Art. 34a NGB Preek: Zingen:Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11

4 Votum en groet Zingen:Psalm 87: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Titus 2: 11 - 3 : 7 Zingen:Gezang 107: 1, 2 (GK 29) Tekst:Zondag 26 HC / Art. 34a NGB Preek: Zingen:Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11

5 Votum en groet Zingen:Psalm 87: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Titus 2: 11 - 3 : 7 Zingen:Gezang 107: 1, 2 (GK 29) Tekst:Zondag 26 HC / Art. 34a NGB Preek: Zingen:Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11

6 Gezang 107: 1, 2 (GK 29) Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

7 Gezang 107: 1, 2 (GK 29) Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

8 Votum en groet Zingen:Psalm 87: 1, 3, 4 Gebed Lezen: Titus 2: 11 - 3 : 7 Zingen:Gezang 107: 1, 2 (GK 29) Tekst:Zondag 26 HC / Art. 34a NGB Preek: Zingen:Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11

9 Lezen: Titus 2: 11 - 3 : 7 Tekst: Zondag 26 HC / Art. 34a NGB DE DOOP ALS SYMBOOL EN GARANTIE VAN HET EVANGELIE VAN DE VRIJSPRAAK. 1.De reiniging door het bloed van de Zoon. 2. De vernieuwing door het werk van de Geest. 3. De verzegeling met de naam van God.

10 Zingen:Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11 Belijdenis van Nicea Zingen:Psalm 71: 13, 14 Gebed Collecte Zingen:Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Zegen

11 Zingen:Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11 Belijdenis van Nicea Zingen:Psalm 71: 13, 14 Gebed Collecte Zingen:Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Zegen

12 Zingen:Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11 Belijdenis van Nicea Zingen:Psalm 71: 13, 14 Gebed Collecte Zingen:Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Zegen

13 Zingen:Psalm 71: 1, 2, 9(m), 10(v), 11 Belijdenis van Nicea Zingen:Psalm 71: 13, 14 Gebed Collecte Zingen:Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Zegen

14 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Evangelisatie de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

15 Na de collecte zingen we: Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Petra Schutte Volgende week: Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

16 Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moeder – schoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

17 Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Die eeuwig rijke God moog ’ ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

18 Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Lof, eer en prijs zij God, die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

19 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

20 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 13 Februari om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "We lezen Titus 2: 11 - 3 : 7 De preek gaat over Zondag 26 HC / Art. 34a NGB DE DOOP ALS SYMBOOL EN GARANTIE VAN HET EVANGELIE VAN DE VRIJSPRAAK..... Voorganger:"

Verwante presentaties


Ads door Google