De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Hoe ben ik rechtvaardig voor God?

2 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

3 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

4 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

5 Ps. 65: 2 en 3 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

6 Ps. 65: 2 en 3 Gij antwoordt met geduchte daden,
Gij treedt voor ons in 't krijt. God van ons heil, Gij gaat te rade met uw gerechtigheid. O Gij vertrouwen aller landen die ver gelegen zijn, Gij houdt het oordeel in uw handen, de aard' is uw domein.

7 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

8 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

9 Ps. 143: 1 en 2 O HEER, wil mijn gebeden horen;
Neig tot mijn smeken gunstig' oren; Verhoor m', o Oppermajesteit, Om Uwe trouw, aan mij gezworen; Verhoor m' om Uw gerechtigheid.

10 Ps. 143: 1 en 2 Wil Uwen knecht, door schuld verslagen,
O HEER, niet voor Uw vierschaar dagen; Want niemand zal in dat gericht, Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, Rechtvaardig zijn voor Uw gezicht.

11 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

12 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

13 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

14 Ps. 32: 1 en 4 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven,
Die van de straf voor eeuwig is ontheven, Wiens wanbedrijf , waardoor hij was bevlekt, Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt. Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, En die in 't vroom en ongeveinsd gemoed; Geen snood bedrog maar blank' oprechtheid voedt.

15 Ps. 32: 1 en 4 Gij zijt mij, HEER', ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen handlen, En wijzen u den weg, dien gij zult wandlen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

16 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

17 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

18 Preek Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25
3: Tekst: HC 23 > > LvK. 440: 1 en 4

19 Preek Ondanks mijzelf Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 3: 21 - 28 Tekst:
Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Ondanks mijzelf Schriftlezing: Rom. 7: 3: Tekst: HC 23 > > LvK. 440: 1 en 4

20 Preek Ondanks mijzelf Dankzij Christus Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25
Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Ondanks mijzelf Dankzij Christus Schriftlezing: Rom. 7: 3: Tekst: HC 23 > > LvK. 440: 1 en 4

21 Preek Ondanks mijzelf Dankzij Christus Door het geloof Schriftlezing:
Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Ondanks mijzelf Dankzij Christus Door het geloof Schriftlezing: Rom. 7: 3: Tekst: HC 23 > > LvK. 440: 1 en 4

22 LvK 440: 1 en 4 Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht: de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, als aarde en hemel ondergaan.

23 LvK 440: 1 en 4 Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart; mij aan Gods vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart. Steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid.

24 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

26 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

27 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

28 UAM 135: 1, 2, 3 en 4 Eens was mij nog vreemd de genade van God,
Ik voelde geen schuld en doorzag niet mijn lot. Al brachten ook vrienden de Heiland hun dank, ‘In Christus rechtvaardig’ was mij slechts een klank.

29 UAM 135: 1, 2, 3 en 4 Ik was als Jeruzalem dochters bedroefd
En weende om Hem, door lijden beproefd. Dat Hij door mijn schuld aan het kruis werd gebracht, ‘In Christus rechtvaardig’, heb ik niet bedacht.

30 UAM 135: 1, 2, 3 en 4 Maar toen Gods gena mij mijn zonden liet zien,
Toen vreesd’ ik het oordeel dat ik had verdiend. Geen eigen verdienste bood uitkomst aan mij, ‘in Christus rechtvaardig’, slechts dat sprak mij vrij.

31 UAM 135: 1, 2, 3 en 4 Voorbij was mijn vrees, op de vlucht voor zijn Naam. Genodigd door Hem ben ‘k vrijmoedig gegaan. Het water des levens, het stroomde zo vrij, ‘in Christus rechtvaardig’, het gold ook voor mij.

32 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

33 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

34 Ps. 34: 9 NB De Heer verlost en spaart het leven van wie Hem bemint.
Al wie bij God zijn toevlucht vindt wordt schuldeloos verklaard.

35 Liturgie zondag 23 maart Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed
Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: en 3: Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen

36 Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan.
Ds. A.G.M.Weststrate in beide diensten voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google