De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Hoe ben ik rechtvaardig voor God?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Hoe ben ik rechtvaardig voor God?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Hoe ben ik rechtvaardig voor God?

2 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

3 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

4 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

5 Ps. 65: 2 en 3 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.

6 Ps. 65: 2 en 3 Gij antwoordt met geduchte daden, Gij treedt voor ons in 't krijt. God van ons heil, Gij gaat te rade met uw gerechtigheid. O Gij vertrouwen aller landen die ver gelegen zijn, Gij houdt het oordeel in uw handen, de aard' is uw domein.

7 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

8 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

9 Ps. 143: 1 en 2 O HEER, wil mijn gebeden horen; Neig tot mijn smeken gunstig' oren; Verhoor m', o Oppermajesteit, Om Uwe trouw, aan mij gezworen; Verhoor m' om Uw gerechtigheid.

10 Ps. 143: 1 en 2 Wil Uwen knecht, door schuld verslagen, O HEER, niet voor Uw vierschaar dagen; Want niemand zal in dat gericht, Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, Rechtvaardig zijn voor Uw gezicht.

11 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

12 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

13 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

14 Ps. 32: 1 en 4 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, Die van de straf voor eeuwig is ontheven, Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt. Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, En die in 't vroom en ongeveinsd gemoed; Geen snood bedrog maar blank' oprechtheid voedt.

15 Ps. 32: 1 en 4 Gij zijt mij, HEER', ter schuilplaats in gevaren; Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen handlen, En wijzen u den weg, dien gij zult wandlen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

16 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

17 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

18 Preek > > LvK. 440: 1 en 4 Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 3: 21 - 28 Tekst: HC 23 Hoe ben ik rechtvaardig voor God?

19 Preek > > LvK. 440: 1 en 4 Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 3: 21 - 28 Tekst: HC 23 Hoe ben ik rechtvaardig voor God? 1.Ondanks mijzelf

20 Preek > > LvK. 440: 1 en 4 Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 3: 21 - 28 Tekst: HC 23 Hoe ben ik rechtvaardig voor God? 1.Ondanks mijzelf 2.Dankzij Christus

21 Preek > > LvK. 440: 1 en 4 Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 3: 21 - 28 Tekst: HC 23 Hoe ben ik rechtvaardig voor God? 1.Ondanks mijzelf 2.Dankzij Christus 3.Door het geloof

22 LvK 440: 1 en 4 Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht: de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, als aarde en hemel ondergaan.

23 LvK 440: 1 en 4 Daarop wil ik gelovig bouwen, getroost, wat mij ook wedervaart; mij aan Gods vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart. Steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid.

24 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

26 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

27 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

28 UAM 135: 1, 2, 3 en 4 Eens was mij nog vreemd de genade van God, Ik voelde geen schuld en doorzag niet mijn lot. Al brachten ook vrienden de Heiland hun dank, ‘In Christus rechtvaardig’ was mij slechts een klank.

29 UAM 135: 1, 2, 3 en 4 Ik was als Jeruzalem dochters bedroefd En weende om Hem, door lijden beproefd. Dat Hij door mijn schuld aan het kruis werd gebracht, ‘In Christus rechtvaardig’, heb ik niet bedacht.

30 UAM 135: 1, 2, 3 en 4 Maar toen Gods gena mij mijn zonden liet zien, Toen vreesd’ ik het oordeel dat ik had verdiend. Geen eigen verdienste bood uitkomst aan mij, ‘in Christus rechtvaardig’, slechts dat sprak mij vrij.

31 UAM 135: 1, 2, 3 en 4 Voorbij was mijn vrees, op de vlucht voor zijn Naam. Genodigd door Hem ben ‘k vrijmoedig gegaan. Het water des levens, het stroomde zo vrij, ‘in Christus rechtvaardig’, het gold ook voor mij.

32 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

33 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

34 Ps. 34: 9 NB De Heer verlost en spaart het leven van wie Hem bemint. Al wie bij God zijn toevlucht vindt wordt schuldeloos verklaard.

35 Mededelingen Ps. 65: 2 en 3 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 143: 1 en 2 Gebeden Schriftlezing: Rom. 7: 13 - 25 en 3: 21 - 28 Ps. 32: 1 en 4 Tekst: HC 23 Preek LvK. 440: 1 en 4 Collecte Dankgebed UAM 135: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis Ps. 34: 9 NB Zegen Liturgie zondag 23 maart

36 Volgende week zondag hoopt Ds. A.G.M.Weststrate in beide diensten voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Hoe ben ik rechtvaardig voor God?"

Verwante presentaties


Ads door Google