De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Groenleer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Groenleer."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Groenleer

2 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

3 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

4 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

5 Lied 125: 1, 2 O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

6 Lied 125: 1, 2 O kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie, van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

7 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

8 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

9 Ps. 80: 1, 2 NB O God van Jozef, leid ons verder, hoor ons en wees weer onze herder; gij vuurkolom, straal gij ons toe. Waak op, o Held, wij worden moe; laat lichten ons uw aanschijn, Heer, doe ons opstaan en help ons weer.

10 Ps. 80: 1, 2 NB Wek op uw kracht en kom bevrijden uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. Die troont daar op de cherubim, gedenk uw dienaar Efra‹m, laat zijn gebed niet onverhoord! Herder Israëls, leid ons voort!

11 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

12 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

13 Ps. 119: 65 Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren; Want d' oop'ning van Uw woorden zal gewis, Gelijk een licht, het donker op doen klaren; Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis Van zulk een glans een eeuw'gen nacht zou baren.

14 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

15 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

16 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

17 Lied 341: 1, 2 Gij hebt uw woord gegeven nog voor ik U iets vroeg, dat is voor heel mijn leven, ja voor de dood genoeg. Uw woord is daad, o Vader, werd brood in de woestijn, werd mens en is mij nader dan wie mijn naasten zijn.

18 Lied 341: 1, 2 Nu ik U heb gegeven mijn woord op deze dag, geef dat met heel mijn leven ik daarvoor instaan mag, dat ik het in mijn daden waarmaak aan iedereen. Maak zichtbaar uw genade door mij en om mij heen.

19 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

20 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

21 Ps. 90: 1 NB Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

22 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

23 Verkondiging Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Mattheüs 1: 1 - 6, 17 >>> Lied 117: 1, 7

24 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

25 Lied 117: 1, 7 Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed? Wil zelf uw fakkel dragen in onze duisternis, opdat wat U behage ons klaar en zeker is.

26 Lied 117: 1, 7 Nog eens zal Hij verschijnen als richter van 't heelal, die 't hoofd van al de zijnen voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af, terwijl de grote morgen reeds schemert boven 't graf.

27 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

29 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

30 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

31 Ps. 97: 7 Gods vriend’lijk aangezicht Heeft vrolijkheid en licht Voor all’ oprechte harten Ten troost verspreid in smarten. Juicht, vromen, om uw lot; Verblijdt u steeds in God; Roemt, roemt Zijn heiligheid; Zo word’ Zijn lof verbreid Voor al dit heilgenot.

32 Liturgie zondag 14 december Mededelingen Lied 125: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 80: 1, 2 NB Lezing van de wet Ps. 119: 65 Gebed Schriftlezing: Jozua 2: 1 – 21 Lied 341: 1, 2 Schriftlezing: Mattheüs 1: 1 - 6, 17 Ps. 90: 1 NB Verkondiging Lied 117: 1, 7 Collecte Dankgebed Ps. 97: 7 Zegen

33 Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Groenleer."

Verwante presentaties


Ads door Google