De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A. G. M. Weststrate God maakt door en door schoon!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A. G. M. Weststrate God maakt door en door schoon!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A. G. M. Weststrate God maakt door en door schoon!

2 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

3 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

4 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

5 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond. Ps. 90: 1 NB

6 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

7 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

8 Een stroom van ongerechtigheden Had d’ overhand op mij; Maar ons weerspannig overtreden Verzoent en zuivert Gij. Welzalig, dien Gij hebt verkoren, Dien G’ uit al ’t aards gedruis Doet naad’ren, en Uw heilstem horen, Ja, wonen in Uw huis. Ps. 65: 2, 3

9 Daar zal ons ’t goede van Uw woning Verzaden, reis op reis, En ’t heilig deel, o grote Koning, Van Uw geducht paleis. Gij, Gij zult vreselijke dingen Ons, in gerechtigheid, Doen horen, en ons blij doen zingen Van ’t heil, voor ons bereid. Ps. 65: 2, 3

10 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

11 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

12 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

13 God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister, ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn vervallen aan het duister. Lied 449: 1, 2, 3

14 Der sterren pracht is voor Hem nacht, hoe hel zij schitt'ren mogen; en wij, bevlekt, met schuld bedekt, wat zijn wij in zijn ogen? Lied 449: 1, 2, 3

15 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Lied 449: 1, 2, 3

16 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

17 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

18 Verkondiging Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 Tekst: HC 26: 69 – 27: 73 >>> SB. 11: 1, 2, 3, 4 God maakt door en door schoon!

19 Verkondiging Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 Tekst: HC 26: 69 – 27: 73 >>> SB. 11: 1, 2, 3, 4 God maakt door en door schoon! 1) Hij wast ons af 2) Hij maakt ons nieuw

20 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

21 Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen. Was mij geheel, en uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. Ps. 51: 4, 5 NB

22 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. Ps. 51: 4, 5 NB

23 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

24 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

25 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

26 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

27 HEER, door goedheid aangedreven, Zijt Gij mild in ’t schuldvergeven; Wie U aanroept in den nood, Vindt Uw gunst oneindig groot. HEER, neem mijn gebed ter oren; Wil naar mijne smeking horen; Merk, naar Uw goedgunstigheên, Op de stem van mijn gebeên. Ps. 86: 3, 6

28 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ’k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saâm Tot de vrees van Uwen naam. HEER, mijn God, ik zal U loven, Heffen ’t ganse hart naar boven; ’k Zal Uw naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid. Ps. 86: 3, 6

29 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

30 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

31 LVK 259: 1, 2 Halleluja! Lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd; die dood geweest is, en Hij leeft; die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt!

32 LVK 259: 1, 2 Aanbidt de Vader in het woord! Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! Aanbidt de Geest uit beiden! Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefd' en trouw, halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.

33 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen Ps. 90: 1 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 65: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Ezechiël 36: 22 - 28 LVK 449: 1, 2, 3 HC 26: 69 - 27: 73 Verkondiging Ps. 51: 4, 5 NB Collecte Dankgebed Ps. 86: 3, 6 Geloofsbelijdenis LVK 259: 1, 2 Zegen

34 Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A. G. M. Weststrate God maakt door en door schoon!"

Verwante presentaties


Ads door Google