De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

3 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

4 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

5 Opw. 370: 1 en 2 Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijnen. Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet Zijn hulp verschijnen. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwelen bedrog. Maar zal als kaf verdwijnen.

6 Opw. 370: 1 en 2 Geen aardse macht begeren wij; die gaat wel ras verloren! Ons staat de sterke Held terzij, die God ons heeft verkoren, Vraagt Gij Zijn naam? Zo weet, dat Hij de Christus heet, Gods eengeboren Zoon, Verwinnaar op de troon! De zege is ons beschoren.

7 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

8 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

9 Ps. 119: 7 NB Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. Open mijn oog, zodat het helder ziet, dat ik de wondren van uw wet ontware. O Heer, verberg mij uw geboden niet; ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

10 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

11 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

12 Ps. 25: 6 NB Wie heeft lust de Heer te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wand'len moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal 't gezegend aardrijk erven.

13 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

14 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

15 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

16 Ps. 105: 7 Hij sprak:,,Ik zal de schoonste landen, 'k Zal Kanân leev'ren in uw handen, 't Welk 't snoer uws erfdeels wezen zal. '' Het volk was weinig in getal, 't Verkeerde daar als vreemdeling Toen 't zulk een gunstrijk woord ontving.

17 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

18 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

19 Preek ‘t Is een vreemdeling zeker…… die niet verdwaald is zeker! >>> LvK. 291: 1 en 2 Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Tekst: Gen. 12: 4 - 9

20

21

22

23 Preek ‘t Is een vreemdeling zeker…… die niet verdwaald is zeker! >>> LvK. 291: 1 en 2 Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Tekst: Gen. 12: 4 - 9

24 LvK. 291: 1 en 2 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

25 LvK. 291: 1 en 2 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten,'t hoofd omhoog. Voor wie het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemd'lingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

26 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

27 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

28 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

29 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

30 Ps. 84: 4 NB Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hun lied weerklinkt van oord tot oord, tot zij Jeruzalem betreden, waar alle pelgrims binnengaan om voor Gods aangezicht te staan. Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. Verhoor mij, God van Israël, die alles leidt naar uw bestel.

31 Liturgie zondag 2 november Mededelingen Opw. 370: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 119: 7 NB Lezen van Gods wet Ps. 25: 6 NB Gebeden Schriftlezing: Gen. 12: 4 - 9 en Hebr. 11: 8 - 16 Ps. 105: 7 Tekst: Gen. 12: 4 - 9 Preek LvK. 291: 1 en 2 Collecte Dankgebed Ps. 84: 4 NB Zegen

32 Vanmiddag hoopt ds. Weststrate weer voor te gaan. Aanvangstijd 17.00 uur D.V. 9 november a.s. 10.00 uur ds. A.G.M. Weststrate gezin-school-kerk 17.00 uur ds. P. Baas uit Vlissingen


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google