De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze Kerstmorgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze Kerstmorgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze Kerstmorgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze Kerstdienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Vrede op aarde ! (?)

2 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

3 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

4 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

5 LvK. 146: 1, 2 1 Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder christen denkt; hem viere, wat in 't groot heelal door Jezus is en wezen zal. 2 Men had Hem eeuwen lang verwacht; en toen Gods tijdperk was volbracht, toen zond Hij van zijn hoge troon het heil der wereld ons, zijn Zoon.

6 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

7 ELB. 103: 1 In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer. Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

8 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

9 LvK. 139: 1 Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht, ziet, die 't al is, in gebreken, ziet, die 't licht is, in de nacht, ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.

10 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

11 LvK 138: 1, 3 1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

12 LvK 138: 1, 3 3 Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

13 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

14 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

15 Psalm 132: 7, 11 7 Tot staving van de waarheid, deed
De HEER, die van geen wank'len weet, Aan David enen duren eed: ,,lk zal'', dus sprak Hij, ,,uwen Zoon Eens zetten op uw glorietroon.”

16 Psalm 132: 7, 11 11 Daar zal Ik David, door Mijn kracht,
Een hoorn van rijkdom, eer en macht Doen rijzen uit zijn nageslacht. 'k Heb Mijn gezalfde knecht een licht, Een held're lampe toegericht.

17 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

18 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

19 Psalm 131: 1, 3 1 Mijn hart verheft zich niet, o HEER!
Mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer, Ik wandel niet in 't geen te groot, Te vreemd is voor Uw gunstgenoot. 3 Mijn ziel, die naar den vrede haakt, En 't morrend ongenoegen wraakt, Is in mij als een kind gespeend, En heeft zich met Uw wil vereend.

20 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

21 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

22 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

23 Psalm 98: 3 NB 3 Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des Heren wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, de Heer heeft onder ons zijn woning, de Heer die bij ons intocht houdt.

24 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

25 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

26 Preek Vrede op aarde ! (?) Schriftlezing: Lukas 2: 1 - 20 Tekst:
>>>LvK 135: 1, 3

27 Vrede op aarde ! (?) NV 1951: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.  NBV 2004: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.  HSV 2010: Eer zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Tekst: Lukas 2: 14 >>>LvK 135: 1, 3

28 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

29 LvK 135: 1, 3 1 Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer! Vreed op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!

30 LvK 135: 1, 3 3 Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

31 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

32 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen
van ons landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

33 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

34 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

35 JdH. 48 Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

36 JdH. 48 Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen, in de mensen een welbehagen, in de mensen een welbehagen, een welbehagen.

37 JdH. 48 Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen. Amen.

38 Liturgie Kerst 25 december
Mededelingen LvK. 146: 1, 2 ELB. 103: 1 LvK. 139: 1 LvK. 138: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 132: 7, 11 Wet Filip. 2: 1 – 11 Ps. 131: 1, 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 20 Ps 98: 3 NB Tekst Lukas 2: 14 Preek LvK. 135: 1, 3 Collecte Dankgebed JdH. 48 (Ere zij God) Zegen

39 Inloop met koffie om 15.45 uur
Vanmiddag Gemeentekerstfeest Inloop met koffie om uur Aanvang uur Van harte welkom!


Download ppt "Welkom deze Kerstmorgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google