De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

3 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

4 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

5 Psalm 92:7, 8 NB Zoals de cederbomen hoog op de Libanon, staan bij de levensbron de nederige vromen. Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn.

6 Psalm 92:7, 8 NB Zij zullen vruchten dragen voor 's Heren heiligdom tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen. Welsprekend is hun leven; God is hun heil, hun rots! Ik loof de daden Gods, zijn recht is hoog verheven.

7 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

8 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

9 Psalm 66:6 Door ‘s Hoogsten arm ‘t geweld onttogen, zal ik, genoopt tot dankbaarheid, verschijnen voor zijn heilig’ ogen met offers, aan Hem toegezeid. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bangen tegenspoed, al mijn geloften U betalen, U, die in nood mij hebt behoed.

10 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

11 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

12 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

13 Lied 78:1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of ‘k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

14 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

15 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

16 Prediking Dankbaarheid >>> UAM. 181:1, 2, 3 Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Catechismus: Zondag 32

17 Verkondiging Schriftlezing: Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Catechismus: Zondag 32 >>> UAM 181:1, 2, 3 Dankbaarheid 1)Oorzaak 2)Hoofdzaak 3)Noodzaak

18 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

19 Uit aller mond 181:1, 2, 3 O Vader, die de Landman zijt die zelf uw wijngaard toebereidt, doe in uw hof de vruchten groeien. Maak wilde ranken klein en kort, neem weg wat dood is en verdord, kom om wat vrucht draagt te besnoeien. O Vader, kom, betreed uw hof opdat wij bloeien tot uw lof.

20 Uit aller mond 181:1, 2, 3 O Christus, die de wijnstok zijt, de plant waaraan de rank gedijt, in U, o Heer, zijn wij geborgen. De landman, die de ranken kent, heeft ons de wijnstok ingeënt, Hij zelf zal voor de vruchten zorgen. Door U, o Christus, door uw bloed, zijn onze vruchten groot en goed.

21 Uit aller mond 181:1, 2, 3 O Geest, van wie de vruchten zijn, de druiven en de rode wijn, doe mij omhoog, naar boven groeien want deze wijnstok die mij draagt, het groene hout dat God behaagt, dat doet de liefde openbloeien. Gij Landman, die de vruchten leest, pluk zelf de vruchten van de Geest!

22 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

23 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

24 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

25 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

26 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

27 Gezang 1:9 Och, of wij uw geboôn volbrachten! Genâ, o hoogste Majesteit! Gun door ‘t geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid.

28 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

29 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1, 10 Zegen

30 Psalm 116:1, 10 God heb ik lief, want die getrouwe HEER hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

31 Psalm 116:1, 10 Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, U al mijn geloften brengen. ‘k Zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen in ‘t heiligdom, waar ‘t volk vergaderd is.

32 Liturgie Zondag 21 december Mededelingen Ps. 92:7, 8 NB Stil gebed Votum en groet Ps. 66:6 Gebeden Schriftlezing: 1 Korinthe 6 Johannes 15:1 - 8 Lied 78:1 Catechismus: zondag 32 Prediking UAM. 181:1, 2, 3 Kindernevendienst Collecte Dankgebed Gezang 1:9 Geloofsbelijdenis Ps. 116:1,10 Zegen

33 1 e Kerstdag 25 december 10.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate 16.00 uur Gemeentekerstfeest Zondag 28 december a.s. 10:00 uur ds. J. Schenau 17.00 uur Ds. A.G.M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google