De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. Hakvoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. Hakvoort."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. Hakvoort

2 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

3 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

4 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

5 Psalm 103:1, 5 Loof, loof den HEER, mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam, zo groot, zo heilig t’ achten, och, of nu al wat in mij is Hem preez’! Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden, vergeet nooit één van zijn weldadigheden: vergeet ze niet, ‘t is God, die z’ u bewees!

6 Psalm 103:1, 5 Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden noch eeuwig’lijk zijn gramschap ons doen lijden: Hij is het, die ons zijne vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, Hij straft ons, maar naar onze zonden niet.

7 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

8 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

9 Psalm 65:1, 6 De lofzang klimt uit Sions zalen tot U met stil ontzag. Daar zal men U, o God, betalen, geloften, dag bij dag. Gij hoort hen, die uw heil verwachten, O, Hoorder der gebeên, dies zullen allerlei geslachten ootmoedig tot U treên.

10 Psalm 65:1, 6 Gij geeft, dat d’ uitgang van den morgen en van den avond juicht en dat men U voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Het land bezoekt Gij met uw zegen, en door U droog gemaakt, verrijkt Gij ‘t groot’lijks weer met regen, die tot den wortel raakt.

11 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

12 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

13 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

14 Lied 487:1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

15 Lied 487:1, 3 Gij geeft het uw beminden in de slaap, Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt zoals de regen neerdaalt in de bomen, zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, zo zult Gij uw beminden overkomen.

16 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

17 Prediking Samen uit, samen thuis >>> Ps. 87:1, 2, 3, 4 Schriftlezing: Ruth 1:6 – 22

18 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

19 Psalm 87:1, 2, 3, 4 Zijn grondslag, zijn onwrik’bre vastigheden heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd. De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jakobs steden.

20 Psalm 87:1, 2, 3, 4 Men spreekt van u zeer herelijke dingen, o schone stad van Isrels Opperheer! ‘k Zie Rahab, ik zie Babel tot Uw eer bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.

21 Psalm 87:1, 2, 3, 4 De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen: “Deez’ en die is daar geboren.”

22 Psalm 87:1, 2, 3, 4 God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen den naam van Sions kind’ren dragen.

23 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

24 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

25 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

26 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

27 Lied 21:1, 3 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja!

28 Lied 21:1, 3 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja!

29 Lied 21:1, 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja!

30 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

31 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

32 Lied 21:4 Hij is ‘t, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep, de enige God die zijn macht openbaarde, Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houd ook ons zwak geloof in stand. Halleluja!

33 Liturgie Zondag 19 oktober Mededelingen Ps. 103:1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 65:1, 6 Gebed Schriftlezing: Ruth 1:6 - 22 Lied 487:1, 3 Verkondiging Ps. 87:1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed Lied 21:1, 3 Geloofsbelijdenis Lied 21:4 Zegen

34 Zondag 26 oktober a.s. 10.00 uur Dienst des Woords 17.00 uur Ds. K. Groeneveld


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. Hakvoort."

Verwante presentaties


Ads door Google