De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Vogel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Vogel."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Vogel

2 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

3 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

4 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

5 Lied 329: 1, 2, 3 Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; spreek Heer, uw gemeente hoort.

6 Lied 329: 1, 2, 3 Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven, maak uw schrift het levend woord. Zie het boek van uw behagen opgeslagen; spreek Heer, uw gemeente hoort

7 Lied 329: 1, 2, 3 Roep ons uit de doodse dalen waar wij dwalen, door een vreemde stem bekoord. Breng ons naar de heil'ge stede van uw vrede. Spreek Heer, uw gemeente hoort..

8 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

9 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

10 Ps. 24: 1, 2, 3 NB De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein, de wereld en die daarin wonen. Het land rijst uit de oceaan, rivieren breken zich ruim baan om Gods volmaakte macht te tonen.

11 Ps. 24: 1, 2, 3 NB Wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan? Wie mag de tempel binnentreden? Wie niet op loze wijsheid bouwt, zijn hart en handen zuiver houdt van kwade trouw en valse eden.

12 Ps. 24: 1, 2, 3 NB God is hem zegenrijk nabij, in 't recht des Heren wandelt hij, de God des heils zal hem verblijden. Een nieuw geslacht gaat op in 't licht en zoekt des Heren aangezicht, Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

13 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

14 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

15 Ps. 119: 17 Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald; Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; Dan zal zich 't hart met mijne daden paren.

16 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

17 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

18 Ps. 119: 18 Doe mij op 't pad van Uw geboden treên; Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen; Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen, O HEER, naar Uw getuigenis alleen; Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen.

19 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

20 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

21 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

22 Ps. 43: 1, 2, 3 Geduchte God hoor mijn gebeden; Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij Van hen, die, vol arglistigheden, Gerechtigheid en trouw vertreden: Opdat mijn ziel Uw naam belij', En U geheiligd zij.

23 Ps. 43: 1, 2, 3 Mijn God, ik steun op Uw vermogen, Gij zijt de sterkte van mijn hart; Waarom verstoot Gij m' uit Uw ogen? Waarom ga ik, terneergebogen, Door 's vijands wreed geweld benard Gestaâg in 't aak'lig zwart?

24 Ps. 43: 1, 2, 3 Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.

25 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

26 Verkondiging Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Tekst: 2 Koningen 4:1-7 >>> Ps. 146: 3, 4, 5 NB

27 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

28 Ps. 146: 3, 4, 5 NB Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep. Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep. Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard.

29 Ps. 146: 3, 4, 5 NB Aan wie hongert geeft Hij spijze, aan verdrukten recht gericht. Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, blinden geeft Hij het gezicht. Hij geeft den gebukten moed en heeft lief wie zijn wil doet.

30 Ps. 146: 3, 4, 5 NB Wees en weduw en ontheemde doet Hij wonen op zijn erf. Hij behoedt de weg der vreemden, maar leidt bozen in 't verderf. Eeuwig Koning is de Heer! Sion, zing uw God ter eer!

31 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

32 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

33 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

34 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

35 Lied 21: 4, 5, 6, 7 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep, de enige God die zijn macht openbaarde, Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houd ook ons zwak geloof in stand. Halleluja!

36 Lied 21: 4, 5, 6, 7 O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, Hij die u recht verschaft is hier! Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden, dorstige, zie de heilsrivier! Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; God schenkt genade velerlei. Halleluja!

37 Lied 21: 4, 5, 6, 7 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, dat u de haat der mensen treft, Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen en Hij buigt neer wie zich verheft. Zijt gij in rouw, God is uw licht; Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. Halleluja!

38 Lied 21: 4, 5, 6, 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heil'ge Geest! Halleluja!

39 Liturgie 3 augustus Mededelingen Lied 329: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 24: 1, 2, 3 NB Gebed van de zondag Ps. 119: 17 Lezing van de wet Ps. 119: 18 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 Johannes 6:1-15 Ps. 43: 1, 2, 3 Verkondiging Ps. 146: 3, 4, 5 NB Collecte Dankgebed Lied 21: 4, 5, 6, 7 Zegen

40 Volgende week zondag hoopt ds. K. Groeneveld in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Vogel."

Verwante presentaties


Ads door Google