De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Marcus 5: 21 - 43 De preek gaat over Marcus 5: 34 en 36 Het eerste lied is: Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 In deze dienst worden de liederen uit het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Marcus 5: 21 - 43 De preek gaat over Marcus 5: 34 en 36 Het eerste lied is: Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 In deze dienst worden de liederen uit het."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Marcus 5: 21 - 43 De preek gaat over Marcus 5: 34 en 36 Het eerste lied is: Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet).... In tegenstelling tot wat er in het kerkblad staat gaat D.V. volgende week zondag 15 februari 's morgens: Ds. A. Hakvoort (CGK) en 's middags: Ds. E.J. Sytsma voor In deze dienst wordt door ouderling Sybren Stelpstra een preek gelezen De preek is van ds. J. Hagg te Zwolle

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Liedboek 434: 1, 2, 3 en 4 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.

4 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

5 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, ja, Hij beschikt u ten leven.

6 Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Marcus 5: 21 - 43 Zingen: Psalm 145: 2 Tekst: Marcus 5: 34 en 36 Preek Zingen: Psalm 68: 8

8 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Marcus 5: 21 - 43 Zingen: Psalm 145: 2 Tekst: Marcus 5: 34 en 36 Preek Zingen: Psalm 68: 8

9 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Marcus 5: 21 - 43 Zingen: Psalm 145: 2 Tekst: Marcus 5: 34 en 36 Preek Zingen: Psalm 68: 8

10 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Marcus 5: 21 - 43 Zingen: Psalm 145: 2 Tekst: Marcus 5: 34 en 36 Preek Zingen: Psalm 68: 8

11 Tekst: Marcus 5: 34 en 36 Zingen: Psalm 68: 8 Er is leven voor wie zijn vertrouwen stelt op de overwinnaar van de dood. Dat is de kern van het evangelie van dit hoofdstuk. En we zullen zien hoe dat geldt 1. voor de familie Jaïrus, 2. voor een door ziekte onreine vrouw, 3. voor ieder die ervan hoort, wij net zo goed!

12 Zingen: Psalm 68: 8 Belijdenis van het geloof Zingen: Gezang 133: 5 (NG 70) Gebed Collecten Zingen: Liedboek 21: 1, 4 en 7 Zegen

13

14 Gezang 133: 5 (NG 70) Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaarde, zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing

15 Zingen: Psalm 68: 8 Belijdenis van het geloof Zingen: Gezang 133: 5 (NG 70) Gebed Collecten Zingen: Liedboek 21: 1, 4 en 7 Zegen

16 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Evangelisatie de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: vandaag: Bart Meijer volgende week: Iris v/d Zwaag Na de collecte zingen we: Liedboek 21: 1, 4 en 7

17 Liedboek 21: 1, 4, 7 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja!

18 Liedboek 21: 1, 4, 7 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep, de enige God die zijn macht openbaarde, Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houd ook ons zwak geloof in stand. Halleluja!

19 Liedboek 21: 1, 4, 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilge Geest! Halleluja!

20 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

21 Engelstalige Kerkdienst Vanavond Zondag, 8 februari, zullen dominee Stefan Francke en dominee André Verwijs voorgaan in de Engelstalige kerkdienst. De dienst start om 19.00 uur in de Gasthuiskerk aan de Lange Delft te Middelburg. Televisie: 11 februari 2009 10.45 uur, Nederland 2 Werken in het Korowaigebied Peter Jan en Maaike de Vries


Download ppt "We lezen: Marcus 5: 21 - 43 De preek gaat over Marcus 5: 34 en 36 Het eerste lied is: Liedboek 434: 1, 2, 3, 4 In deze dienst worden de liederen uit het."

Verwante presentaties


Ads door Google