De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Exodus 20: 13 en HC 40 Romeinen 12: 9 – 21 De preek gaat over zondag 40 ‘het kwaad overwinnen met het goede’.... Alle liederen worden in deze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Exodus 20: 13 en HC 40 Romeinen 12: 9 – 21 De preek gaat over zondag 40 ‘het kwaad overwinnen met het goede’.... Alle liederen worden in deze."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Exodus 20: 13 en HC 40 Romeinen 12: 9 – 21 De preek gaat over zondag 40 ‘het kwaad overwinnen met het goede’.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 119: 24, 26 Voorlezer: Dianne Hensen Voorganger: ds. P.H. v.d. Laan te Meppel

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 119: 24, 26 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Psalm 119: 24, 26 Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand, ik ben een vriend van allen die U vrezen. Uw goedertierenheid vervult het land, ja, heel de aarde zal getuige wezen van de geduchte daden van uw hand. Laat mij uw trouw in alle dingen lezen.

4 Psalm 119: 24, 26 HEER, Gij zijt goed, in heel uw wezen goed, en goed voor al uw kindren zijn uw daden. Wat mij aangaat, mij heeft de overmoed beticht van leugens en met smaad beladen, maar Gij zijt goed in alles wat Gij doet, van ganser harte ga ik op uw paden.

5 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 119: 24, 26 Gebed Lezen:Exodus 20: 13 en HC 40 Romeinen 12: 9 – 21 Zingen:Psalm 121: 4 Preek over Zondag 40 Belijdenis op tekst Caspar Koolsbergen op melodie Liedboek 114

6 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 119: 24, 26 Gebed Lezen:Exodus 20: 13 en HC 40 Romeinen 12: 9 – 21 Zingen:Psalm 121: 4 Preek over Zondag 40 Belijdenis op tekst Caspar Koolsbergen op melodie Liedboek 114

7 Psalm 121: 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

8 Tekst: Zondag 40 ‘het kwaad overwinnen met het goede’

9 Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie: Gezang 114 Liedboek) ´k Geloof in God de Vader, die almachtig hemel en aarde schiep; in Jezus Christus, Zoon uit God geboren, die Hem tot aanzijn riep, mijn Heer, die van de heilge Geest ontvangen, geboren uit een maagd, geleden heeft ten tijde van Pilatus, onschuldig aangeklaagd.

10 Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie: Gezang 114 Liedboek) Gekruisigd en gestorven en begraven, gedaald in helse dood, de derde dag verrezen, opgevaren, zit Hij voortaan naast God, vanwaar Hij op een dag terug zal komen als rechter van ’t heelal en alle levenden en alle doden ten oordeel dagen zal.

11 Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie: Gezang 114 Liedboek) De heilge Geest, Hij wordt door mij beleden. ’k Geloof dat God ons geeft een kerk die heilig is en in de wereld als zijn gemeenschap leeft. ’k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven, mijn lichaam eens bevrijdt van dood en ondergang, en ik zal leven in alle eeuwigheid.

12 Belijdenis op tekst Caspar Koolsbergen op melodie Liedboek 114 Gebed en gezongen Onze Vader GK 181d Collecte Zingen:Gezang 135: 1, 2 (NG 71) Zegen

13 Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, al-zo ook op de aarde Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Amen, amen

14 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Evangelisatie Na de collecte zingen we: Gezang 135: 1, 2 (NG 71)

15 COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Kirsten de Wolf Volgende week: Jolanda Kristelijn Na de collecte zingen we: Gezang 135: 1, 2 (NG 71)

16 Gezang 135: 1, 2 (NG 71) Stilte over alle landen In deze nacht. Vouwen wij tezaam de handen Voor deze nacht. Welke zonden wij bedreven, Wil ze Here, ons vergeven. God, wil goede rust ons geven In deze nacht.

17 Gezang 135: 1, 2 (NG 71) Stilte over alle landen In deze nacht. Vouwen wij tezaam de handen Voor deze nacht. God zal voor ons allen zorgen tot het dagen van de morgen. Veilig en bij Hem geborgen zijn wij vannacht

18 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

19 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 31 juli om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "We lezen: Exodus 20: 13 en HC 40 Romeinen 12: 9 – 21 De preek gaat over zondag 40 ‘het kwaad overwinnen met het goede’.... Alle liederen worden in deze."

Verwante presentaties


Ads door Google