De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: ds. E.J. Sytsma Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: ds. E.J. Sytsma Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: ds. E.J. Sytsma Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

2 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

3 Liedboek 285: 1, 2, 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.

4 Liedboek 285: 1, 2, 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

5 Liedboek 285: 1, 2, 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

6 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

7 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

8 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

9 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

10 Gezang 23: 1 Uw woord is een lamp voor mijn voet En een licht op mijn pad Uw woord is een lamp voor mijn voet En een licht op mijn pad Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht, Uw woord is een lamp voor mijn voet En een licht op mijn pad

11 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Zingen: Gezang 23 Preek over Zondag 52b Zingen: Gezang 181d onze vader

12 De NBV en het slot van het Onze Vader Lucas 11 Handgeschreven kopieën Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Amenlied: Gezang 181d (onze vader)

13 geen 100% zekerheid de lofprijzing al sinds de tweede eeuw gebeden De woorden passen mooi bij het geheel van het Onze Vader een mooie samenvatting van wat de hele Bijbel over God leert Conclusie: Blijf het OV gerust bidden zoals je het kent. Het is hoe dan ook een mooi gebed! Hoe moet je hier praktisch mee omgaan?

14 Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Amenlied: Gezang 181d (onze vader) Vertaling koninkrijk → koningschap kracht → macht heerlijkheid→majesteit

15 Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Amenlied: Gezang 181d (onze vader) 1. Je gebed wordt gedragen (net als jij) 2. God is groot. Ik ben klein. 3. Ik ben klein, maar maak God groot! 4. God is de God van Jezus

16 Je bidt veel in het Onze Vader Kan God wel verhoren? Moet ik zelf mijn leven dragen of wórd ik gedragen? → Van God, je Vader, is het koninkrijk, de macht en de glorie voor eeuwig. 1. Je gebed wordt gedragen (net als jij)

17 Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Amenlied: Gezang 181d (onze vader) ´Amen´ = betrouwbaar, het is zo Onze Vader, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, want : !

18 1. Je gebed wordt gedragen (net als jij) Laat uw naam geheiligd worden - Gods eer Laat uw koninkrijk komen- Gods koningschap Laat uw wil gedaan worden- Gods macht Geef ons elke dag ons brood- Gods koningschap Vergeef ons onze schulden- Gods koninkrijk Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad - Gods macht

19 Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Amenlied: Gezang 181d (onze vader) 2. God is groot. Ik ben klein.

20 Koningschap -Wie is de baas? → van U is het koninkrijk Macht-Wie is de beste, snelste, sterkste? → van U is de kracht Glorie, eer-Hoe kan ik rijk, beroemd en gelukkig worden? → van U is de glorie.

21 2. God is groot. Ik ben klein. Bidden maakt klein Zelfs bidden om een grote

22 Lofprijzing: God groot maken voor jou zelf → een voorbeeld uit 1 Kronieken 29 → niet: God naar de mond praten → wel: Ontdekken en uitspreken dat Hij een geweldige Vader is 3. Ik ben klein, maar maak God groot!

23 Koningschap en dienstbaarheid Macht en de stal Glorie en het kruis 4. God is de God van Jezus Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Amenlied: Gezang 181d (onze vader)

24 Tekst: Zondag 52b Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 10 - 19, Johannes 19: 1 - 16a Amenlied: Gezang 181d (onze vader) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25 Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, al-zo ook op de aarde Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Amen, amen Gezang 181d

26 Zingen: Gezang 181d onze vader Gebed Collecte Zingen: Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Zegen

27 COLLECTE Vandaag; de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor het bouwfonds Oudejaarsavond de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de diaconie Volgende week de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de kerk t.b.v T.U. Na de collecte zingen we Gez. 141: 1, 2, 3 (GK 35)

28 Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moeder – schoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

29 Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Die eeuwig rijke God moog’ ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

30 Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Lof, eer en prijs zij God, die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

31 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Voorganger: ds. E.J. Sytsma Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 285: 1, 2, 3 Zingen: Psalm 21: 1, 3, 7 Zaligsprekingen Stilte Gebed Lezen: 1 Kronieken."

Verwante presentaties


Ads door Google