De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Margriet Toornstra De preek gaat over: Lucas 4: Hebreeën 4: Het eerste lied: Psalm 50: 1, 11 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 50: 1, 11 . .

3 . Psalm 50: 1, 11 . .

4 . Psalm 50: 1, 11 . .

5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 50: 1, 11 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17) Lezen : Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 Preek Zingen: Gezang 163 (NG 84) . .

6 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de . .

7 de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem,
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van . .

8 zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. . .

9 Het vervult ons met schaamte om onze
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. Gemeenschap en verwachting We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente. . .

10 Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor . .

11 God en in heilige, gespannen verwachting.
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren. . .

12 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 50: 1, 11 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17) Lezen : Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 Preek Zingen: Gezang 163 (NG 84) . .

13 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 50: 1, 11 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17) Lezen : Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 Preek Zingen: Gezang 163 (NG 84) . .

14 Gezang 179b a (GK 4)

15 Gezang 179b b (GK 4)

16 Gezang 179b c (GK 4)

17 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 50: 1, 11 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17) Lezen : Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 Preek Zingen: Gezang 163 (NG 84) . .

18 . Gezang 155: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 17) . .

19 . Gezang 155: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 17) . .

20 . Gezang 155: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 17) . .

21 . Gezang 155: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 17) . .

22 . Gezang 155: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 17) . .

23 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 50: 1, 11 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17) Lezen : Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 Preek Zingen: Gezang 163 (NG 84) . .

24 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 50: 1, 11 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17) Lezen : Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 Preek Zingen: Gezang 163 (NG 84) . .

25 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 50: 1, 11 Avondmaalformulier 5 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Viering: Gezang 155 (GK 17) Lezen : Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 Preek Zingen: Gezang 163 (NG 84) . .

26 . . Tekst: Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 Jezus: superheld? . .

27 Tekst: Lucas 4: 1 - 13, Hebreeën 4: 14 – 16

28 Tekst: Lucas 4: 1 - 13, Hebreeën 4: 14 – 16

29 Jezus op de proef gesteld: helemaal afhankelijk zijn?
. . Tekst: Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 Jezus op de proef gesteld: helemaal afhankelijk zijn? jouw geluk het hoogste doel? is God betrouwbaar? . .

30 1. Doorbreek de eenzaamheid
Tekst: Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 Sterk in verleiding 1. Doorbreek de eenzaamheid . .

31 • In welke strijd of verleiding ben jij eenzaam?
. . Tekst: Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 • In welke strijd of verleiding ben jij eenzaam? • Met wie zou je daarover kunnen of willen praten? . .

32 → Ga niet in discussie met de zonde
. . Tekst: Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 Sterk in verleiding 2. Gods Woord als wapen Jezus antwoordt: uit de Bijbel kort en krachtig → Ga niet in discussie met de zonde → zoek je kracht bij God en zijn Woord . .

33 → zoek je kracht bij God en zijn Woord
. . Tekst: Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 → zoek je kracht bij God en zijn Woord zorg voor een gevulde wapenkist! . .

34 - Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien
. . Tekst: Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 - Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien - Verblijd je altijd in de Heer - Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede - Denk aan God bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg - Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad - Wees niet bang . .

35 kortstondige pleziertjes of eeuwige vreugde (via het kruis)?
. . Tekst: Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 Sterk in verleiding 3. Duurzame vreugde kortstondige pleziertjes of eeuwige vreugde (via het kruis)? . .

36 Sterk in verleiding 4. Jezus Wat een verschil! Zijn kracht
Tekst: Lucas 4: , Hebreeën 4: 14 – 16 Sterk in verleiding 4. Jezus Wat een verschil! Zijn kracht Zijn vergeving Zijn leven . .

37 Zingen: Gezang 163 (NG 84) Gebed Collecte Zingen: Gezang 149 (NG 77)
. . Zingen: Gezang 163 (NG 84) Gebed Collecte Zingen: Gezang 149 (NG 77) Zegen . .

38 Gezang 163: 1, 2, 3 (NG 84)

39 Gezang 163: 1, 2, 3 (NG 84)

40 Gezang 163: 1, 2, 3 (NG 84)

41 Zingen: Gezang 163 (NG 84) Gebed Collecte Zingen: Gezang 149 (NG 77)
. . Zingen: Gezang 163 (NG 84) Gebed Collecte Zingen: Gezang 149 (NG 77) Zegen . .

42 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Joëlle de Wolf Volgende week: Lars van Veelen Na de collecte zingen we: Gezang 149 (NG 77) . .

43 COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de zending
. . COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de zending En de 2de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Joëlle de Wolf Volgende week: Lars van Veelen Na de collecte zingen we: Gezang 149 (NG 77) . .

44 Gezang 149 a (NG 77)

45 Gezang 149 b (NG 77)

46 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

47 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 19 januari
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 19 januari om 9.30 uur Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google