De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 2 3 4 5 6. Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Gretine Post We lezen: 1 Korintiërs 10: 1 - 17 De preek gaat over: 1 Korintiërs 10: 12,13 de kunst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 2 3 4 5 6. Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Gretine Post We lezen: 1 Korintiërs 10: 1 - 17 De preek gaat over: 1 Korintiërs 10: 12,13 de kunst."— Transcript van de presentatie:

1 1 2 3 4 5 6

2 Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Gretine Post We lezen: 1 Korintiërs 10: 1 - 17 De preek gaat over: 1 Korintiërs 10: 12,13 de kunst van overeind blijven in beproevingen Het eerste lied: LB 418 Aan de wand hangt de komende 40 dagen een gedeelte uit de kruiswegstatie, geschilderd door Margaret van Dijken - Baars uit Veere. Deze werken zijn geïnspireerd op de kruiswegstatie van de schilder Jan Toorop. Mogen deze werken u inspireren tot bezinning, overdenking, rust, stilstaan..

3 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: LB 418....

4 ... LB 418: 1, 2, 3, 4

5 ...

6 ...

7 ...

8 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 418 Avondmaalformulier V Gebed Viering:luisterlied Agnus Dei Gebed Lezen: 1 Korintiërs 10: 1 - 17 Zingen:LB 939 Preek Zingen:Opwekking 687

9 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de

10 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van

11 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer.

12 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. Gemeenschap en verwachting We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente.

13 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor

14 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren.

15 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 418 Avondmaalformulier V Gebed Viering:luisterlied Agnus Dei Gebed Lezen: 1 Korintiërs 10: 1 - 17 Zingen:LB 939 Preek Zingen:Opwekking 687

16 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 418 Avondmaalformulier V Gebed Viering:luisterlied Agnus Dei Gebed Lezen: 1 Korintiërs 10: 1 - 17 Zingen:LB 939 Preek Zingen:Opwekking 687

17 .... Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. Heer, ontferm U over ons. Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. Heer, geef vrede overal. luisterlied Agnus Dei

18 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 418 Avondmaalformulier V Gebed Viering:luisterlied Agnus Dei Gebed Lezen: 1 Korintiërs 10: 1 - 17 Zingen:LB 939 Preek Zingen:Opwekking 687

19 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 418 Avondmaalformulier V Gebed Viering:luisterlied Agnus Dei Gebed Lezen: 1 Korintiërs 10: 1 - 17 Zingen:LB 939 Preek Zingen:Opwekking 687

20 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 418 Avondmaalformulier V Gebed Viering:luisterlied Agnus Dei Gebed Lezen: 1 Korintiërs 10: 1 - 17 Zingen:LB 939 Preek Zingen:Opwekking 687

21 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 418 Avondmaalformulier V Gebed Viering:luisterlied Agnus Dei Gebed Lezen: 1 Korintiërs 10: 1 - 17 Zingen:LB 939 Preek Zingen:Opwekking 687

22 ... LB 939: 1, 2, 3

23 ...

24 ...

25 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 418 Avondmaalformulier V Gebed Viering:luisterlied Agnus Dei Gebed Lezen: 1 Korintiërs 10: 1 - 17 Zingen:LB 939 Preek Zingen:Opwekking 687

26 .... “Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.” → Lees de tekst eens goed door en kijk welke vragen en gevoelens het bij je oproept Tekst: 1 Korintiërs 10: 12,13

27 .... 1. Christelijke levenskunst: de kunst van het staan Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt.

28 .... Tekst: 1 Korintiërs 10: 12,13 2. Christelijke levenskunst: doorhebben hoe verraderlijk de zonde is Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt. Zonde verstopt zich in het goede Zonde is hardnekkig

29 .... Tekst: 1 Korintiërs 10: 12,13 Vragen? Voorbeelden? Zonde verstopt zich in het goede Zonde is hardnekkig

30 .... Tekst: 1 Korintiërs 10: 12,13 3. Christelijke levenskunst: zonde niet goed praten U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

31 .... Tekst: 1 Korintiërs 10: 12,13 - Voorbeelden van zonden die wij goedpraten? - Wanneer dacht jij: nu word ik boven mijn krachten beproefd? - Hoe heb jij gemerkt dat God toch kracht wilde geven of een uitweg bood? - Vragen?

32 .... Tekst: 1 Korintiërs 10: 12,13 4. Christelijke levenskunst: waar is hier de nooduitgang? God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

33 .... Tekst: 1 Korintiërs 10: 12,13 4. Christelijke levenskunst: waar is hier de nooduitgang? God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst.

34 .... Tekst: 1 Korintiërs 10: 12,13 5. Christelijke levenskunst: blijven vluchten naar Jezus Christus God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus?

35 .... Tekst: 1 Korintiërs 10: 12,13 6. Christelijke levenskunst: een uitweg in drie stappen (nee, ja, help!) 1.Nee tegen de zonde 2.Ja tegen God 3.Praktische hulp

36 .... Tekst: 1 Korintiërs 10: 12,13 6. Christelijke levenskunst: een uitweg in drie stappen (nee, ja, help!) 1.Nee tegen de zonde 2.Ja tegen God 3.Praktische hulp - Vragen? Voorbeeld? Getuigenis? - Met welke vragen over de tekst blijf je zitten?

37 .... Tekst: 1 Korintiërs 10: 12,13 7. Christelijke levenskunst: jouw worsteling terugvinden in de psalmen U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

38 .... Zingen:Opwekking 687 Gebed Collecte Zingen:Gezang 37: 1, 7, 8 Zegen

39 ... Opwekking 687: 1, 2, 3, 4

40 ...

41 ...

42 ...

43 .... Zingen:Opwekking 687 Gebed Collecte Zingen:Gezang 37: 1, 7, 8 Zegen

44 .... COLLECTE Vandaag En de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 37: 1, 7, 8

45 .... COLLECTE Biddag Is de collecte voor de Diaconie “ Noodhulp Oekraïne” Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “dit koningskind” En de 2de collecte voor de Kerk Deputaten diaconaat i.s.m. Dorcas en ZOA Na de collecte zingen we: Gezang 37: 1, 7, 8

46 Gezang 37: 1, 7, 8

47

48

49 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

50 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 15 maart om 9.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "1 2 3 4 5 6. Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Gretine Post We lezen: 1 Korintiërs 10: 1 - 17 De preek gaat over: 1 Korintiërs 10: 12,13 de kunst."

Verwante presentaties


Ads door Google