De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: 23 - 25, Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: 44 – 52 De preek gaat over: Zondag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: 23 - 25, Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: 44 – 52 De preek gaat over: Zondag."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: 23 - 25, Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: 44 – 52 De preek gaat over: Zondag 48 Jezus maakt je gebed koninkrijker Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 37: 3, 8 Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Margriet Toornstra

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 37: 3, 8....

3 Gezang 37: 3, 8

4

5 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 37: 3, 8 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering: Geloofsbelijdenis Gezang 161: 1, 2, 3, Zingen:Gezang 161: 4 (NG 82) Lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: 23 - 25, Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: 44 - 52 Preek over Zondag 48 Zingen:Gezang 38 (NG 20) (beurtzang)

6 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het heilig evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven: Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en

7 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er

8 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Gedachtenis In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht belijden

9 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal dat ze nietig zijn voor God. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de heilige Geest.

10 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag. Uitnodiging en terugwijzing Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen het niet achteloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld en

11 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal en maakt zich boos over ons, als we ons niet dagelijks van harte tot hem bekeren. Als we dan toch deelnemen aan de viering halen we alleen maar grotere toorn over ons. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus.

12 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 37: 3, 8 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering: Geloofsbelijdenis Gezang 161: 1, 2, 3, Zingen:Gezang 161: 4 (NG 82) Lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: 23 - 25, Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: 44 - 52 Preek over Zondag 48 Zingen:Gezang 38 (NG 20) (beurtzang)

13 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 37: 3, 8 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering: Geloofsbelijdenis Gezang 161: 1, 2, 3, Zingen:Gezang 161: 4 (NG 82) Lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: 23 - 25, Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: 44 - 52 Preek over Zondag 48 Zingen:Gezang 38 (NG 20) (beurtzang)

14 Gezang 161: 1, 2, 3, 4

15

16

17

18 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 37: 3, 8 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering: Geloofsbelijdenis Gezang 161: 1, 2, 3, Zingen:Gezang 161: 4 (NG 82) Lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: 23 - 25, Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: 44 - 52 Preek over Zondag 48 Zingen:Gezang 38 (NG 20) (beurtzang)

19 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 37: 3, 8 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering: Geloofsbelijdenis Gezang 161: 1, 2, 3, Zingen:Gezang 161: 4 (NG 82) Lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: 23 - 25, Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: 44 - 52 Preek over Zondag 48 Zingen:Gezang 38 (NG 20) (beurtzang)

20 .... Tekst: Zondag 48 Jezus laat je dromen. Door je te leren bidden: Vader, laat uw koninkrijk komen

21 .... Tekst: Zondag 48 1. Wat is het koninkrijk van God? Koning Onderdanen Gebied (hemel en/of aarde?)

22 .... Tekst: Zondag 48 Jezus en het koninkrijk: 1.Hoe kom je het koninkrijk binnen? Door bekering 2. Wie is de koning? Jezus zelf 3.Waarom moet je bidden om de komst van het koninkrijk? Omdat de duivel zich verzet

23 .... Tekst: Zondag 48 Oefening: Jouw leven bestaat uit gedachten, woorden en daden. Van welke gedachten, woorden of daden weet jij dat je je meer door God moet laten regeren?

24 .... Tekst: Zondag 48 Jezus en het koninkrijk: 1.Hoe kom je het koninkrijk binnen? Door bekering 2. Wie is de koning? Jezus zelf 3.Waarom moet je bidden om de komst van het koninkrijk? Omdat de duivel zich verzet

25 .... Tekst: Zondag 48 Heidelbergse Catechismus: 'verijdel alle boze plannen die tegen uw heilig Woord bedacht worden' Samen ('buzz') of persoonlijk: Welke 'boze plannen die tegen Gods heilig Woord bedacht worden' kun je bedenken?

26 .... Tekst: Zondag 48 2. Wat bid je als je bid ‘Laat uw koninkrijk komen’? om de komst van het koninkrijk en alles wat met die komst te maken heeft

27 .... Tekst: Zondag 48 Persoonlijke vraag: Als je (bijna) nooit bidt om de wederkomst van Jezus, vraag je dan af hoe dat komt. Waarom vergeet je het? Wat houdt je tegen?

28 .... Tekst: Zondag 48 2. Wat bid je als je bidt ‘Laat uw koninkrijk komen’? -om de komst van het koninkrijk -en alles wat met die komst te maken heeft Heidelbergse Catechismus: 'Bewaar en vermeerder uw kerk'

29 .... Tekst: Zondag 48 3. Een allesomvattend gebed Eens is dit gebed je meest verhoorde gebed

30 .... Zingen:Gezang 38 (NG 20) Beurtzang Gebed Collecte Zingen:Psalm 96: 6, 8 Zegen

31 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) Allen

32 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) Mannen Vrouwen

33 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) Vrouwen Mannen

34 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) Mannen Vrouwen

35 Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) Allen

36 .... Zingen:Gezang 38 (NG 20) Beurtzang Gebed Collecte Zingen:Psalm 96: 6, 8 Zegen

37 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Corine Roorda Volgende week: Job Sytsma Na de collecte zingen we: Psalm 96: 6, 8

38 .... COLLECTE Volgende week Is de 1 ste collecte voor de Diakonie “ De Driehoek” De 2 de collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Corine Roorda Volgende week: Job Sytsma Na de collecte zingen we: Psalm 96: 6, 8

39 ... Psalm 96: 6, 8

40 ...

41 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....


Download ppt "We lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: 23 - 25, Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: 44 – 52 De preek gaat over: Zondag."

Verwante presentaties


Ads door Google