De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorlezer: Margriet Toornstra Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: , Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: 44 – 52 De preek gaat over: Zondag 48 Jezus maakt je gebed koninkrijker Het eerste lied: Gezang 37: 3, 8 Alle liederen worden geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 37: 3, 8 . .

3 Gezang 37: 3, 8

4 Gezang 37: 3, 8

5 Zingen: Gezang 38 (NG 20) (beurtzang)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 37: 3, 8 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering: Geloofsbelijdenis Gezang 161: 1, 2, 3, Zingen: Gezang 161: 4 (NG 82) Lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: , Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: Preek over Zondag 48 Zingen: Gezang 38 (NG 20) (beurtzang) . .

6 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het heilig evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven: Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en . .

7 gaf de leerlingen ervan met de woorden:
. . Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er . .

8 met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’
Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Gedachtenis In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht belijden . .

9 dat ze nietig zijn voor God. Dat maakt ons blij
Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal dat ze nietig zijn voor God. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de heilige Geest. . .

10 Met des te meer blijdschap en dankbaarheid
. . Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag. Uitnodiging en terugwijzing Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen het niet achteloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld en . .

11 en maakt zich boos over ons, als we ons niet
. . Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal en maakt zich boos over ons, als we ons niet dagelijks van harte tot hem bekeren. Als we dan toch deelnemen aan de viering halen we alleen maar grotere toorn over ons. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus. . .

12 Zingen: Gezang 38 (NG 20) (beurtzang)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 37: 3, 8 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering: Geloofsbelijdenis Gezang 161: 1, 2, 3, Zingen: Gezang 161: 4 (NG 82) Lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: , Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: Preek over Zondag 48 Zingen: Gezang 38 (NG 20) (beurtzang) . .

13 Zingen: Gezang 38 (NG 20) (beurtzang)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 37: 3, 8 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering: Geloofsbelijdenis Gezang 161: 1, 2, 3, Zingen: Gezang 161: 4 (NG 82) Lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: , Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: Preek over Zondag 48 Zingen: Gezang 38 (NG 20) (beurtzang) . .

14 Gezang 161: 1, 2, 3, 4

15 Gezang 161: 1, 2, 3, 4

16 Gezang 161: 1, 2, 3, 4

17 Gezang 161: 1, 2, 3, 4

18 Zingen: Gezang 38 (NG 20) (beurtzang)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 37: 3, 8 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering: Geloofsbelijdenis Gezang 161: 1, 2, 3, Zingen: Gezang 161: 4 (NG 82) Lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: , Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: Preek over Zondag 48 Zingen: Gezang 38 (NG 20) (beurtzang) . .

19 Zingen: Gezang 38 (NG 20) (beurtzang)
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 37: 3, 8 Avondmaalformulier 4 Gebed Viering: Geloofsbelijdenis Gezang 161: 1, 2, 3, Zingen: Gezang 161: 4 (NG 82) Lezen: Mattheus 3: 1 - 3, Mattheus 4: 17, Mattheus 4: , Mattheus 5: 3, 10, Mattheus 10: 5 - 8, Mattheus 13: Preek over Zondag 48 Zingen: Gezang 38 (NG 20) (beurtzang) . .

20 Door je te leren bidden: Vader, laat uw koninkrijk komen
. . Tekst: Zondag 48 Jezus laat je dromen. Door je te leren bidden: Vader, laat uw koninkrijk komen . .

21 1. Wat is het koninkrijk van God? Koning Onderdanen
Tekst: Zondag 48 1. Wat is het koninkrijk van God? Koning Onderdanen Gebied (hemel en/of aarde?) . .

22 Jezus en het koninkrijk: Hoe kom je het koninkrijk binnen?
. . Tekst: Zondag 48 Jezus en het koninkrijk: Hoe kom je het koninkrijk binnen? Door bekering 2. Wie is de koning? Jezus zelf Waarom moet je bidden om de komst van het koninkrijk? Omdat de duivel zich verzet . .

23 Jouw leven bestaat uit gedachten, woorden en daden.
Tekst: Zondag 48 Oefening: Jouw leven bestaat uit gedachten, woorden en daden. Van welke gedachten, woorden of daden weet jij dat je je meer door God moet laten regeren? . .

24 Jezus en het koninkrijk: Hoe kom je het koninkrijk binnen?
. . Tekst: Zondag 48 Jezus en het koninkrijk: Hoe kom je het koninkrijk binnen? Door bekering 2. Wie is de koning? Jezus zelf Waarom moet je bidden om de komst van het koninkrijk? Omdat de duivel zich verzet . .

25 Heidelbergse Catechismus:
. . Tekst: Zondag 48 Heidelbergse Catechismus: 'verijdel alle boze plannen die tegen uw heilig Woord bedacht worden' Samen ('buzz') of persoonlijk: Welke 'boze plannen die tegen Gods heilig Woord bedacht worden' kun je bedenken? . .

26 2. Wat bid je als je bid ‘Laat uw koninkrijk komen’?
Tekst: Zondag 48 2. Wat bid je als je bid ‘Laat uw koninkrijk komen’? om de komst van het koninkrijk en alles wat met die komst te maken heeft . .

27 Als je (bijna) nooit bidt om de wederkomst van Jezus,
. . Tekst: Zondag 48 Persoonlijke vraag: Als je (bijna) nooit bidt om de wederkomst van Jezus, vraag je dan af hoe dat komt. Waarom vergeet je het? Wat houdt je tegen? . .

28 2. Wat bid je als je bidt ‘Laat uw koninkrijk komen’?
Tekst: Zondag 48 2. Wat bid je als je bidt ‘Laat uw koninkrijk komen’? om de komst van het koninkrijk en alles wat met die komst te maken heeft Heidelbergse Catechismus: 'Bewaar en vermeerder uw kerk' . .

29 3. Een allesomvattend gebed Eens is dit gebed je meest verhoorde gebed
Tekst: Zondag 48 3. Een allesomvattend gebed Eens is dit gebed je meest verhoorde gebed . .

30 Zingen: Gezang 38 (NG 20) Beurtzang Gebed Collecte
. . Zingen: Gezang 38 (NG 20) Beurtzang Gebed Collecte Zingen: Psalm 96: 6, 8 Zegen . .

31 Allen Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20)

32 Mannen Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) Vrouwen

33 Vrouwen Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) Mannen

34 Mannen Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) Vrouwen

35 Allen Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20)

36 Zingen: Gezang 38 (NG 20) Beurtzang Gebed Collecte
. . Zingen: Gezang 38 (NG 20) Beurtzang Gebed Collecte Zingen: Psalm 96: 6, 8 Zegen . .

37 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Corine Roorda Volgende week: Job Sytsma Na de collecte zingen we: Psalm 96: 6, 8 . .

38 COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie
. . COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “ De Driehoek” De 2de collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Corine Roorda Volgende week: Job Sytsma Na de collecte zingen we: Psalm 96: 6, 8 . .

39 . Psalm 96: 6, 8 . .

40 . Psalm 96: 6, 8 . .

41 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google