De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Prediker 2 De preek gaat over: Prediker 2: 23 – 25 Geniet-les van Prediker Voorganger: ds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Prediker 2 De preek gaat over: Prediker 2: 23 – 25 Geniet-les van Prediker Voorganger: ds."— Transcript van de presentatie:

1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Prediker 2 De preek gaat over: Prediker 2: 23 – 25 Geniet-les van Prediker Voorganger: ds. E.J. Sytsma Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4 Voorlezer: Margriet Toornstra

2 Votum = Psalm 121:1 Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen.... Zingen: Psalm 121: 4

3 ... Psalm 121: 4

4 .... Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4 De wet van de liefde (1 Kor. 13) Zingen:Liedboek 92: 5, 6 Gebed Lezen: Prediker 2 Preek over Prediker 2: 23 – 25 Zingen:Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3

5 .... Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4 De wet van de liefde (1 Kor. 13) Zingen:Liedboek 92: 5, 6 Gebed Lezen: Prediker 2 Preek over Prediker 2: 23 – 25 Zingen:Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3

6 Liedboek 92: 5, 6

7

8 .... Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4 De wet van de liefde (1 Kor. 13) Zingen:Liedboek 92: 5, 6 Gebed Lezen: Prediker 2 Preek over Prediker 2: 23 – 25 Zingen:Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3

9 .... Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4 De wet van de liefde (1 Kor. 13) Zingen:Liedboek 92: 5, 6 Gebed Lezen: Prediker 2 Preek over Prediker 2: 23 – 25 Zingen:Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3

10 .... Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4 De wet van de liefde (1 Kor. 13) Zingen:Liedboek 92: 5, 6 Gebed Lezen: Prediker 2 Preek over Prediker 2: 23 – 25 Zingen:Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3

11 .... Tekst: Prediker 2: 23 – 25

12 .... Geniet–les van Prediker: de lege kant Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. (2:1) Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven en ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. (2:10) Het was enkel lucht en leegte, najagen van wind. Het had geen nut onder de zon. (2:1, 11 )

13 .... Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Geniet–les van Prediker: de mooie kant Alle dagen van het leven brengen een mens verdriet. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. (2:23) Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. (2:24) Wanneer een mens geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. (3:11,12)

14 .... Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Geniet–les van Prediker 1. Genieten gebruiken als verdoving - het werkt niet

15 .... Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Geniet–les van Prediker 1. Genieten gebruiken als verdoving - het werkt niet 2. Genieten als doel - het blijft niet

16 .... Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Geniet–les van Prediker Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? (2:24,25) 3. Genieten als geschenk van God - het vraagt danken

17 .... Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Genieten, de vierde weg: 4. Genieten van God zelf - de weg van de liefde

18 .... Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Het is het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam verworven heeft

19 .... Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Het is het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat Hij moeizaam verworven heeft

20 .... Zingen:Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 Gebed = Gezang 181d Viering:Gezang 158, Opwekking 614, Liedboek 481, Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76) Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte Zingen:Gezang 174: 1 (NG90) Zegen

21 Psalm 22: 1, 12

22

23 .... Zingen:Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 Gebed = Gezang 181d Viering:Gezang 158, Opwekking 614, Liedboek 481, Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76) Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte Zingen:Gezang 174: 1 (NG90) Zegen

24 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het

25 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’

26 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal En Paulus vervolgt dan: Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Christus gedenken Luisterend naar deze woorden van onze Heer Jezus Christus, staan we erbij stil dat hij door zijn Vader naar deze wereld gestuurd is en zich voor ons, zondaars, heeft prijsgegeven.

27 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Met blijdschap maken we bekend dat zijn dood ons het leven schenkt. We prijzen de liefde van onze hemelse Vader, die zijn eigen Zoon voor ons opgeofferd heeft. We danken onze redder, die als een goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen. We bejubelen het grote mysterie van ons geloof:

28 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. Blij en dankbaar zullen we straks Christus gedenken aan de tafel die hij voor ons heeft klaargemaakt.

29 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal We doen dat in het volle besef dat wij, door onze zonden, de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten straks brood waar we geen enkel recht op hebben, nog niet op een kruimel. Dat erkennen we hier in de aanwezigheid van God. Ook verdienen we geen druppel van de wijn die we straks drinken. Maar we klampen ons vast aan de belofte van God zelf dat al onze zonden

30 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn Zoon Jezus Christus als afbetaling van onze schuld en spreekt ons vrij. We komen niet aan het avondmaal omdat we dat uit onszelf waard zijn. Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Als armen komen we bij de gulle gever, als zieken bij de dokter die genezing schenkt, als schuldigen voor de

31 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal rechter die vrijspraak geeft, als doden bij hem die levend maakt. We hebben niets in onszelf, maar alles in Christus. Wanneer we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn liefde en trouw. Wat hij ons door deze heilige symbolen laat zien, geeft hij ons echt. Hijzelf is voor ons het brood dat leven geeft. Alles wat hij verdiend

32 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal heeft door zijn lijden en sterven, krijgen wij. Eén zijn Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf. Daarom mogen we met Paulus zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.

33 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij ons met elkaar in echte liefde, als broers en zusters, als delen van één lichaam. De apostel Paulus schrijft namelijk: Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. We vormen samen één lichaam om elkaar in

34 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt Christus: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Verwachten We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus. Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij

35 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal komt. Bij brood en beker zijn we blij deel te hebben aan het nieuwe verbond, dat vastligt in Christus’ bloed. We danken de Vader het geluk te mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken en vieren de vrede die door onze Heer is gesticht. Tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze verlosser, naar de overweldigende vreugde die hij ons heeft

36 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar hij met ons opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap en bidden we met heel Gods kerk: Maranata! Amen, kom, Heer Jezus!

37 .... Zingen:Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 Gebed = Gezang 181d Viering:Gezang 158, Opwekking 614, Liedboek 481, Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76) Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte Zingen:Gezang 174: 1 (NG90) Zegen

38 Gezang 181d a

39 Gezang 181d b

40 .... Zingen:Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 Gebed = Gezang 181d Viering:Gezang 158, Opwekking 614, Liedboek 481, Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76) Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte Zingen:Gezang 174: 1 (NG90) Zegen

41 Gezang 158

42 ... Opwekking 614: 1, 2, refr. 3, refr. 4, refr.

43 ...

44 ...

45 ...

46 ...

47 ...

48 ...

49 Liedboek 481: 1, 2, 3, 4

50

51

52

53 Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76)

54

55

56

57

58

59 .... Zingen:Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 Gebed = Gezang 181d Viering:Gezang 158, Opwekking 614, Liedboek 481, Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76) Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte Zingen:Gezang 174: 1 (NG90) Zegen

60 Gezang 147: 4 (NG 76)

61

62 .... Zingen:Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 Gebed = Gezang 181d Viering:Gezang 158, Opwekking 614, Liedboek 481, Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76) Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte Zingen:Gezang 174: 1 (NG90) Zegen

63 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Na het opdragen van de collecte zingen we: Gezang 174: 1 (NG90) Bloemenbezorging: Vandaag: Nadieh Wattel Volgende week: Iris van der Zwaag

64 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Nadieh Wattel Volgende week: Iris van der Zwaag Na het opdragen van de collecte zingen we: Gezang 174: 1 (NG90)

65 Gezang 174: 1 (NG90)

66 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

67 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Prediker 2 De preek gaat over: Prediker 2: 23 – 25 Geniet-les van Prediker Voorganger: ds."

Verwante presentaties


Ads door Google