De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Prediker 2 De preek gaat over: Prediker 2: 23 – 25 Geniet-les van Prediker Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 Votum = Psalm 121:1 Zegengroet Zingen: Psalm 121: 4
. . Votum = Psalm 121:1 Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 121: 4 . .

3 . Psalm 121: 4 . .

4 Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4
. . Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4 De wet van de liefde (1 Kor. 13) Zingen: Liedboek 92: 5, 6 Gebed Lezen: Prediker 2 Preek over Prediker 2: 23 – 25 Zingen: Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 . .

5 Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4
. . Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4 De wet van de liefde (1 Kor. 13) Zingen: Liedboek 92: 5, 6 Gebed Lezen: Prediker 2 Preek over Prediker 2: 23 – 25 Zingen: Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 . .

6 Liedboek 92: 5, 6

7 Liedboek 92: 5, 6

8 Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4
. . Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4 De wet van de liefde (1 Kor. 13) Zingen: Liedboek 92: 5, 6 Gebed Lezen: Prediker 2 Preek over Prediker 2: 23 – 25 Zingen: Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 . .

9 Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4
. . Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4 De wet van de liefde (1 Kor. 13) Zingen: Liedboek 92: 5, 6 Gebed Lezen: Prediker 2 Preek over Prediker 2: 23 – 25 Zingen: Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 . .

10 Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4
. . Votum = Psalm 121:1 en zegengroet Zingen: Psalm 121: 4 De wet van de liefde (1 Kor. 13) Zingen: Liedboek 92: 5, 6 Gebed Lezen: Prediker 2 Preek over Prediker 2: 23 – 25 Zingen: Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 . .

11 . . Tekst: Prediker 2: 23 – 25 . .

12 Geniet–les van Prediker: de lege kant
. . Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Geniet–les van Prediker: de lege kant Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. (2:1) Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven en ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. (2:10) Het was enkel lucht en leegte, najagen van wind. Het had geen nut onder de zon. (2:1, 11) . .

13 Geniet–les van Prediker: de mooie kant
. . Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Geniet–les van Prediker: de mooie kant Alle dagen van het leven brengen een mens verdriet. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. (2:23) Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. (2:24) Wanneer een mens geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. (3:11,12) . .

14 Geniet–les van Prediker 1. Genieten gebruiken als verdoving
Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Geniet–les van Prediker 1. Genieten gebruiken als verdoving - het werkt niet . .

15 Geniet–les van Prediker 1. Genieten gebruiken als verdoving
Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Geniet–les van Prediker 1. Genieten gebruiken als verdoving - het werkt niet 2. Genieten als doel - het blijft niet . .

16 Geniet–les van Prediker
. . Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Geniet–les van Prediker Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? (2:24,25) 3. Genieten als geschenk van God - het vraagt danken . .

17 Genieten, de vierde weg: 4. Genieten van God zelf
Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Genieten, de vierde weg: 4. Genieten van God zelf - de weg van de liefde . .

18 Het is het beste voor een mens dat hij zich
. . Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Het is het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam verworven heeft . .

19 Het is het beste voor een mens dat hij zich
. . Tekst: Prediker 2: 23 – 25 Het is het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat Hij moeizaam verworven heeft . .

20 Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte
. . Zingen: Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 Gebed = Gezang 181d Viering: Gezang 158, Opwekking 614, Liedboek 481, Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76) Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte Zingen: Gezang 174: 1 (NG90) Zegen . .

21 Psalm 22: 1, 12

22 Psalm 22: 1, 12

23 Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte
. . Zingen: Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 Gebed = Gezang 181d Viering: Gezang 158, Opwekking 614, Liedboek 481, Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76) Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte Zingen: Gezang 174: 1 (NG90) Zegen . .

24 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het . .

25 dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ . .

26 En Paulus vervolgt dan: Dus altijd wanneer u
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal En Paulus vervolgt dan: Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Christus gedenken Luisterend naar deze woorden van onze Heer Jezus Christus, staan we erbij stil dat hij door zijn Vader naar deze wereld gestuurd is en zich voor ons, zondaars, heeft prijsgegeven. . .

27 Met blijdschap maken we bekend dat zijn dood
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Met blijdschap maken we bekend dat zijn dood ons het leven schenkt. We prijzen de liefde van onze hemelse Vader, die zijn eigen Zoon voor ons opgeofferd heeft. We danken onze redder, die als een goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen. We bejubelen het grote mysterie van ons geloof: . .

28 Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. Blij en dankbaar zullen we straks Christus gedenken aan de tafel die hij voor ons heeft klaargemaakt. . .

29 We doen dat in het volle besef dat wij, door
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal We doen dat in het volle besef dat wij, door onze zonden, de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten straks brood waar we geen enkel recht op hebben, nog niet op een kruimel. Dat erkennen we hier in de aanwezigheid van God. Ook verdienen we geen druppel van de wijn die we straks drinken. Maar we klampen ons vast aan de belofte van God zelf dat al onze zonden . .

30 vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn Zoon Jezus Christus als afbetaling van onze schuld en spreekt ons vrij. We komen niet aan het avondmaal omdat we dat uit onszelf waard zijn. Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Als armen komen we bij de gulle gever, als zieken bij de dokter die genezing schenkt, als schuldigen voor de . .

31 rechter die vrijspraak geeft, als doden bij hem
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal rechter die vrijspraak geeft, als doden bij hem die levend maakt. We hebben niets in onszelf, maar alles in Christus. Wanneer we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn liefde en trouw. Wat hij ons door deze heilige symbolen laat zien, geeft hij ons echt. Hijzelf is voor ons het brood dat leven geeft. Alles wat hij verdiend . .

32 heeft door zijn lijden en sterven, krijgen wij. Eén zijn
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal heeft door zijn lijden en sterven, krijgen wij. Eén zijn Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf. Daarom mogen we met Paulus zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. . .

33 Door die Geest laat hij bij ons vruchten
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij ons met elkaar in echte liefde, als broers en zusters, als delen van één lichaam. De apostel Paulus schrijft namelijk: Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. We vormen samen één lichaam om elkaar in . .

34 liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt Christus: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Verwachten We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus. Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij . .

35 komt. Bij brood en beker zijn we blij deel te
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal komt. Bij brood en beker zijn we blij deel te hebben aan het nieuwe verbond, dat vastligt in Christus’ bloed. We danken de Vader het geluk te mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken en vieren de vrede die door onze Heer is gesticht. Tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze verlosser, naar de overweldigende vreugde die hij ons heeft . .

36 beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar hij met ons opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap en bidden we met heel Gods kerk: Maranata! Amen, kom, Heer Jezus! . .

37 Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte
. . Zingen: Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 Gebed = Gezang 181d Viering: Gezang 158, Opwekking 614, Liedboek 481, Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76) Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte Zingen: Gezang 174: 1 (NG90) Zegen . .

38 Gezang 181d a

39 Gezang 181d b

40 Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte
. . Zingen: Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 Gebed = Gezang 181d Viering: Gezang 158, Opwekking 614, Liedboek 481, Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76) Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte Zingen: Gezang 174: 1 (NG90) Zegen . .

41 Gezang 158

42 Opwekking 614: 1, 2, refr. 3, refr. 4, refr.

43 Opwekking 614: 1, 2, refr. 3, refr. 4, refr.

44 Opwekking 614: 1, 2, refr. 3, refr. 4, refr.

45 Opwekking 614: 1, 2, refr. 3, refr. 4, refr.

46 Opwekking 614: 1, 2, refr. 3, refr. 4, refr.

47 Opwekking 614: 1, 2, refr. 3, refr. 4, refr.

48 Opwekking 614: 1, 2, refr. 3, refr. 4, refr.

49 Liedboek 481: 1, 2, 3, 4

50 Liedboek 481: 1, 2, 3, 4

51 Liedboek 481: 1, 2, 3, 4

52 Liedboek 481: 1, 2, 3, 4

53 Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76)

54 Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76)

55 Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76)

56 Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76)

57 Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76)

58 Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76)

59 Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte
. . Zingen: Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 Gebed = Gezang 181d Viering: Gezang 158, Opwekking 614, Liedboek 481, Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76) Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte Zingen: Gezang 174: 1 (NG90) Zegen . .

60 Gezang 147: 4 (NG 76)

61 Gezang 147: 4 (NG 76)

62 Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte
. . Zingen: Psalm 22: 1, 12 Avondmaalformulier 3 Gebed = Gezang 181d Viering: Gezang 158, Opwekking 614, Liedboek 481, Gezang 147: 1, 2, 3 (NG 76) Na viering: Gezang 147: 4 (NG 76) Gebed Collecte en Opdragen collecte Zingen: Gezang 174: 1 (NG90) Zegen . .

63 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Nadieh Wattel Volgende week: Iris van der Zwaag Na het opdragen van de collecte zingen we: Gezang 174: 1 (NG90) . .

64 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Nadieh Wattel Volgende week: Iris van der Zwaag Na het opdragen van de collecte zingen we: Gezang 174: 1 (NG90) . .

65 Gezang 174: 1 (NG90)

66 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

67 . . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google