De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Galaten 6: 11 – 18 De preek gaat over Zondag 15 Het eerste lied: Psalm 118: 1, 8.... Voorlezer: Dicky Roorda Alle liederen worden in deze dienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Galaten 6: 11 – 18 De preek gaat over Zondag 15 Het eerste lied: Psalm 118: 1, 8.... Voorlezer: Dicky Roorda Alle liederen worden in deze dienst."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Galaten 6: 11 – 18 De preek gaat over Zondag 15 Het eerste lied: Psalm 118: 1, 8.... Voorlezer: Dicky Roorda Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 118: 1, 8....

3 ... Psalm 118: 1, 8

4 ...

5 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 118: 1, 8 Avondmaalformulier III GebedGezang 181d Viering Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Lezen: Galaten 6: 11 – 18 Preek over Zondag 15 Zingen:Gezang 91 (GK 16)

6 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het

7 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’

8 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal En Paulus vervolgt dan: Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Christus gedenken Luisterend naar deze woorden van onze Heer Jezus Christus, staan we erbij stil dat hij door zijn Vader naar deze wereld gestuurd is en zich voor ons, zondaars, heeft prijsgegeven.

9 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Met blijdschap maken we bekend dat zijn dood ons het leven schenkt. We prijzen de liefde van onze hemelse Vader, die zijn eigen Zoon voor ons opgeofferd heeft. We danken onze redder, die als een goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen. We bejubelen het grote mysterie van ons geloof:

10 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. Blij en dankbaar zullen we straks Christus gedenken aan de tafel die hij voor ons heeft klaargemaakt.

11 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal We doen dat in het volle besef dat wij, door onze zonden, de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten straks brood waar we geen enkel recht op hebben, nog niet op een kruimel. Dat erkennen we hier in de aanwezigheid van God. Ook verdienen we geen druppel van de wijn die we straks drinken. Maar we klampen ons vast aan de belofte van God zelf dat al onze zonden

12 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn Zoon Jezus Christus als afbetaling van onze schuld en spreekt ons vrij. We komen niet aan het avondmaal omdat we dat uit onszelf waard zijn. Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Als armen komen we bij de gulle gever, als zieken bij de dokter die genezing schenkt, als schuldigen voor de

13 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal rechter die vrijspraak geeft, als doden bij hem die levend maakt. We hebben niets in onszelf, maar alles in Christus. Wanneer we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn liefde en trouw. Wat hij ons door deze heilige symbolen laat zien, geeft hij ons echt. Hijzelf is voor ons het brood dat leven geeft. Alles wat hij verdiend

14 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal heeft door zijn lijden en sterven, krijgen wij. Eén zijn Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf. Daarom mogen we met Paulus zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.

15 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij ons met elkaar in echte liefde, als broers en zusters, als delen van één lichaam. De apostel Paulus schrijft namelijk: Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. We vormen samen één lichaam om elkaar in

16 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt Christus: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Verwachten We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus. Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij

17 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal komt. Bij brood en beker zijn we blij deel te hebben aan het nieuwe verbond, dat vastligt in Christus’ bloed. We danken de Vader het geluk te mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken en vieren de vrede die door onze Heer is gesticht. Tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze verlosser, naar de overweldigende vreugde die hij ons heeft

18 .... Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar hij met ons opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap en bidden we met heel Gods kerk: Maranata! Amen, kom, Heer Jezus!

19 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 118: 1, 8 Avondmaalformulier III GebedGezang 181d Viering Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Lezen: Galaten 6: 11 – 18 Preek over Zondag 15 Zingen:Gezang 91 (GK 16)

20 Gezang 181d a

21 Gezang 181d b

22 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 118: 1, 8 Avondmaalformulier III GebedGezang 181d Viering Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Lezen: Galaten 6: 11 – 18 Preek over Zondag 15 Zingen:Gezang 91 (GK 16)

23 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14)

24

25

26

27 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 118: 1, 8 Avondmaalformulier III GebedGezang 181d Viering Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Lezen: Galaten 6: 11 – 18 Preek over Zondag 15 Zingen:Gezang 91 (GK 16)

28 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 118: 1, 8 Avondmaalformulier III GebedGezang 181d Viering Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Lezen: Galaten 6: 11 – 18 Preek over Zondag 15 Zingen:Gezang 91 (GK 16)

29 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 118: 1, 8 Avondmaalformulier III GebedGezang 181d Viering Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Lezen: Galaten 6: 11 – 18 Preek over Zondag 15 Zingen:Gezang 91 (GK 16)

30 Tekst: Zondag 15... "Ik zal alleen roemen in het kruis"

31 Tekst: Zondag 15... "Ik zal alleen roemen in het kruis" Vreemd! het kruis........ alleen het kruis..........

32 Tekst: Zondag 15...

33 ... Het kruis begrijpen?! → plaatsvervanging

34 Tekst: Zondag 15... Plaatsvervanging 1. Christus ondergaat de toorn van God 2. Jij ondergaat de liefde van God

35 Tekst: Zondag 15... 1. Christus ondergaat de toorn van God Waarom is het lijden van Jezus bijzonder? denk aan zijn afkomst denk aan zijn doel

36 Tekst: Zondag 15... 1. Christus ondergaat de toorn van God 2. Wij ondergaan de liefde van God Zondag 15 Zo diep en raadselachtig! Zo kostbaar!

37 .... Zingen:Gezang 91 (GK 16) Gebed Zingen:Apostolische Geloofsbelijdenis Collecte Zingen:Liedboek 481: 4 Zegen

38 ... Gezang 91 (GK 16)

39 .... Zingen:Gezang 91 (GK 16) Gebed Zingen:Apostolische Geloofsbelijdenis Collecte Zingen:Liedboek 481: 4 Zegen

40 .... Zingen:Gezang 91 (GK 16) Gebed Zingen:Apostolische Geloofsbelijdenis Collecte Zingen:Liedboek 481: 4 Zegen

41 .... Apostolicum (melodie Gezang 429) ‘k Geloof in God – Hij is mijn Vader Almachtig Koning op Zijn troon Schepper van hemel en van aarde. En in Zijn eengeboren Zoon, Die ik als mijn Verlosser eer In Jezus Christus, onze Heer.

42 .... Apostolicum (melodie Gezang 429) Die van de Heil’ge Geest ontvangen Als mens geboren uit een maagd Onder Pilatus heeft geleden Door onze schuld werd aangeklaagd. Stierf aan het kruis, lag in het graf Tot in de hel daalde Hij af.

43 .... Apostolicum (melodie Gezang 429) ‘k Geloof dat Hij ten derde dage Weer opgestaan is uit de dood Is naar de hemel opgevaren Zit aan de rechterhand van God Van waar Hij met bazuingeschal Eenmaal ten oordeel komen zal.

44 .... Apostolicum (melodie Gezang 429) Ook wordt de Geest door mij beleden. ‘k Geloof een kerk, die God ons geeft Ware gemeenschap van de heil’gen Dat God mijn zonden steeds vergeeft Mijn lichaam van de dood bevrijdt. En dat ik leef in eeuwigheid!

45 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Diakonie “Open Doors”.... Na de collecte zingen we: Liedboek 481: 4 Bloemenbezorging: Vandaag: Joelle Treurniet Volgende week: Iris van der Zwaag

46 COLLECTE Volgende week Is de 1 ste collecte voor de Diakonie “De Driehoek” de 2 de collecte voor de Kerk.... Bloemenbezorging: Vandaag: Joelle Treurniet Volgende week: Iris van der Zwaag Na de collecte zingen we: Liedboek 481: 4

47 Liedboek 481: 4

48 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

49 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 1 Juli om 9.30 uur. Van harte welkom.

50 Er zijn nog pepermunten! Wilt u nog graag een doosje overheerlijke Wilheminapepermunt, stop dan een briefje met naam en aantal doosjes met bijgevoegd het geld in de paarse doos in de hal! 1= €2,50 3= €6,50


Download ppt "We lezen: Galaten 6: 11 – 18 De preek gaat over Zondag 15 Het eerste lied: Psalm 118: 1, 8.... Voorlezer: Dicky Roorda Alle liederen worden in deze dienst."

Verwante presentaties


Ads door Google