De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen Galaten 5 De preek gaat over Galaten 5: 13 Vrijheid.... Voorganger : ds. A.S. de Vries te Ridderkerk Alle liederen en gezangen, met uitzondering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen Galaten 5 De preek gaat over Galaten 5: 13 Vrijheid.... Voorganger : ds. A.S. de Vries te Ridderkerk Alle liederen en gezangen, met uitzondering."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen Galaten 5 De preek gaat over Galaten 5: 13 Vrijheid.... Voorganger : ds. A.S. de Vries te Ridderkerk Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Voorlezer: Clement Remijnse Het eerste lied: Psalm 106: 1, 21, 22 Liedboek 23: 1, 3

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 106: 1, 21, 22 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 106: 1, 21, 22 Gebed Lezen: Galaten 5 Zingen: Liedboek 95: 1 Preek over Galaten 5: 13 Zingen: Gezang 158 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179 a (beurtzang) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1, 2 Zegen

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 106: 1, 21, 22 Gebed Lezen: Galaten 5 Zingen: Liedboek 95: 1 Preek over Galaten 5: 13 Zingen: Gezang 158 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179 a (beurtzang) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1, 2 Zegen

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 106: 1, 21, 22 Gebed Lezen: Galaten 5 Zingen: Liedboek 95: 1 Preek over Galaten 5: 13 Zingen: Gezang 158 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179 a (beurtzang) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1, 2 Zegen

6 Liedboek 95: 1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heilgen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 106: 1, 21, 22 Gebed Lezen: Galaten 5 Zingen: Liedboek 95: 1 Preek over Galaten 5: 13 Zingen: Gezang 158 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179 a (beurtzang) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1, 2 Zegen

8

9

10

11 Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID:

12 Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen

13 Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar

14 Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen

15 Tekst: Galaten 5: 13 Galaten 4: 3: we waren onderworpen aan de machten van de wereld

16 Tekst: Galaten 5: 13 Galaten 4: 8: toen u God niet kende was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn

17 Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen - gewend

18 Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen - gewend - kwijtraken

19 Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen - gewend - kwijtraken - vol van Gods Geest en liefde

20

21 Tekst: Galaten 5: 13 VRIJHEID: - geroepen - kostbaar - niet onderworpen - gewend - kwijtraken - hoe vrij zijn wij?

22 Tekst: Galaten 5: 13 REMEDIE:

23 Tekst: Galaten 5: 13 REMEDIE: vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.

24 Tekst: Galaten 5: 13 REMEDIE: vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. - Liefde

25 Tekst: Galaten 5: 13 REMEDIE: vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. - Liefde - Gods Geest

26 Tekst: Galaten 5: 13 vers 16: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten

27 Tekst: Galaten 5: 13 2 Kor. 3 : 17: waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid

28 Tekst: Galaten 5: 13 REMEDIE: vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. - Liefde - Gods Geest - niet door de wet, maar door geloof

29

30

31 Tekst: Galaten 5: 13 REMEDIE: vers 6: belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. - Liefde - Gods Geest - niet door de wet, maar door geloof - niet je eigen verlangens volgen, maar ernaar verlangen om de Here te volgen

32 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild, Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, Mijn aanbidding is voor U Gezang 158

33 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 106: 1, 21, 22 Gebed Lezen: Galaten 5 Zingen: Liedboek 95: 1 Preek over Galaten 5: 13 Zingen: Gezang 158 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179 a (beurtzang) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1, 2 Zegen

34 Gezang 179a (GK 3) Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; Die ontvangen is van de Heilge Geest, Vrouwen:geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

35 Gezang 179a (GK 3) Vrouwen:opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Mannen:Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Vrouwen:vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen.

36 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Zending de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 477: 1, 2

37 COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Kas Geref. doeleinden de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Kirsten de Wolf Volgende week: Jolanda Kristelijn

38 Liedboek 477: 1, 2 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja!

39 Liedboek 477: 1, 2 Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

40 Liedboek 477: 1, 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja!

41 Liedboek 477: 1, 2 Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

42 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

43 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 23 januari om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "We lezen Galaten 5 De preek gaat over Galaten 5: 13 Vrijheid.... Voorganger : ds. A.S. de Vries te Ridderkerk Alle liederen en gezangen, met uitzondering."

Verwante presentaties


Ads door Google