De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Allen: Ik geloof in God de Vader De Almachtige, Schepper des hemels De Almachtige, Schepper des hemels En der aarde En der aarde Mannen: En in Jezus Christus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Allen: Ik geloof in God de Vader De Almachtige, Schepper des hemels De Almachtige, Schepper des hemels En der aarde En der aarde Mannen: En in Jezus Christus."— Transcript van de presentatie:

1 Allen: Ik geloof in God de Vader De Almachtige, Schepper des hemels De Almachtige, Schepper des hemels En der aarde En der aarde Mannen: En in Jezus Christus Zijnen eniggeboren Zoon, onze Here Zijnen eniggeboren Zoon, onze Here Die ontvangen is van de Heilige Geest, Die ontvangen is van de Heilige Geest, Vrouwen: Geboren uit de maagd Maria Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, Is gekruisigd, gestorven en begraven, Is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: ……… Gezang 179A

2 Mannen: Nedergedaald ter helle Ten derden dage wederom opgestaan Van de doden Vrouwen: opgevaren ten hemel, Zittende ter rechterhand Gods, Des almachtigen Vaders Vanwaar Hij komen zal om te oordelen De levenden en de doden. Mannen:…… Gezang 179A

3 Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest Ik geloof ene heilige algemene, Christelijke kerk, De gemeenschap der heiligen; Vrouwen: vergeving der zonden; Wederopstanding des vleses En een eeuwig leven Allen: Amen, amen, amen Gezang 179A


Download ppt "Allen: Ik geloof in God de Vader De Almachtige, Schepper des hemels De Almachtige, Schepper des hemels En der aarde En der aarde Mannen: En in Jezus Christus."

Verwante presentaties


Ads door Google