De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger ds. P.J. Trimp te Goes ONZE HERDER GAAT VOOROP IN 2008 Tekst: Hebreeën 13 : 20, 21 Schriftlezing: Hebreeën 13 Na votum en vredegroet zingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger ds. P.J. Trimp te Goes ONZE HERDER GAAT VOOROP IN 2008 Tekst: Hebreeën 13 : 20, 21 Schriftlezing: Hebreeën 13 Na votum en vredegroet zingen."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger ds. P.J. Trimp te Goes ONZE HERDER GAAT VOOROP IN 2008 Tekst: Hebreeën 13 : 20, 21 Schriftlezing: Hebreeën 13 Na votum en vredegroet zingen we Psalm 100: 1, 2, 3, 4

2 Votum en vredegroet Zingen:Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Hebreeën 13 Zingen:Psalm 84 : 3, 4 Tekst: Hebreeën 13 : 20, 21 Preek Zingen:Liedboek 442 : 1, 2, 3, 4

3 Votum en vredegroet Zingen:Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Hebreeën 13 Zingen:Psalm 84 : 3, 4 Tekst: Hebreeën 13 : 20, 21 Preek Zingen:Liedboek 442 : 1, 2, 3, 4

4 Votum en vredegroet Zingen:Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Hebreeën 13 Zingen:Psalm 84 : 3, 4 Tekst: Hebreeën 13 : 20, 21 Preek Zingen:Liedboek 442 : 1, 2, 3, 4

5 Votum en vredegroet Zingen:Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Hebreeën 13 Zingen:Psalm 84 : 3, 4 Tekst: Hebreeën 13 : 20, 21 Preek Zingen:Liedboek 442 : 1, 2, 3, 4

6 Votum en vredegroet Zingen:Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Hebreeën 13 Zingen:Psalm 84 : 3, 4 Tekst: Hebreeën 13 : 20, 21 Preek Zingen:Liedboek 442 : 1, 2, 3, 4

7 Votum en vredegroet Zingen:Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Hebreeën 13 Zingen:Psalm 84 : 3, 4 Tekst: Hebreeën 13 : 20, 21 Preek Zingen:Liedboek 442 : 1, 2, 3, 4

8 Tekst: Hebreeën 13 : 20, 21 Amenlied: Liedboek 442 : 1, 2, 3, 4 In de afscheidsgroet horen we 1. een dankzegging (dank God voor zijn Zoon, vers 20) 2. een voorbede (vraag God naar zijn wil, vers 21) 3. een lofprijzing (breng God alle eer, vers 21-slot) Met de Herder mee naar de stad van God!

9 Liedboek 442 : 1, 2, 3, 4 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

10 Liedboek 442 : 1, 2, 3, 4 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

11 Liedboek 442 : 1, 2, 3, 4 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

12 Liedboek 442 : 1, 2, 3, 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

13 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Gebeden Collecte Zingen:Liedboek 75 : 13, 14, 15 Zegen

14 Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel

15 Gezang 179b (GK 4) en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

16 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b (GK 4) Gebeden Collecte Zingen:Liedboek 75 : 13, 14, 15 Zegen

17 COLLECTE Vandaag; de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de kerk t.b.v T.U Volgende week de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de kerk bijdrage kerkverband Na de collecte zingen we Liedboek 75: 13, 14, 15

18 Liedboek 75: 13, 14, 15 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

19 Liedboek 75: 13, 14, 15 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

20 Liedboek 75: 13, 14, 15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

21 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Voorganger ds. P.J. Trimp te Goes ONZE HERDER GAAT VOOROP IN 2008 Tekst: Hebreeën 13 : 20, 21 Schriftlezing: Hebreeën 13 Na votum en vredegroet zingen."

Verwante presentaties


Ads door Google