De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Efeziërs 1: 15 – 2: 7 De preek gaat over Zondag 17 en 18.... Het eerste lied: Psalm 98: 1 Voorganger: ds. R. de Graaf te Rouveen Alle liederen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Efeziërs 1: 15 – 2: 7 De preek gaat over Zondag 17 en 18.... Het eerste lied: Psalm 98: 1 Voorganger: ds. R. de Graaf te Rouveen Alle liederen."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Efeziërs 1: 15 – 2: 7 De preek gaat over Zondag 17 en 18.... Het eerste lied: Psalm 98: 1 Voorganger: ds. R. de Graaf te Rouveen Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Voorlezer: Anneke Vos

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1 Gebed Lezen: Efeziërs 1: 15 – 2: 7 Zingen:Liedboek 462: 1, 2, 3, 4 Preek over:Zondag 17 en 18 Zingen: Gezang 101 (GK 24)

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1 Gebed Lezen: Efeziërs 1: 15 – 2: 7 Zingen:Liedboek 462: 1, 2, 3, 4 Preek over:Zondag 17 en 18 Zingen: Gezang 101 (GK 24)

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1 Gebed Lezen: Efeziërs 1: 15 – 2: 7 Zingen:Liedboek 462: 1, 2, 3, 4 Preek over:Zondag 17 en 18 Zingen: Gezang 101 (GK 24)

6 Liedboek 462: 1, 2, 3, 4 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, en Christus zal over u lichten! Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, eer Hij u als rechter komt richten. Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

7 Liedboek 462: 1, 2, 3, 4 Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed, de nacht is zo lang reeds verdwenen! Het licht der genade, met blijdschap begroet, heeft de aarde reeds eeuwen beschenen. En groots is uw roeping en heilig uw taak, en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak!

8 Liedboek 462: 1, 2, 3, 4 Sta op uit de doden, o zondaar en leef, dat Christus ook over u lichte! Sta op uit de doden, o zondaar, of beef voor God en het jongste gerichte! Nog wekt u de Heiland en nog is er raad, sta op uit de doden, 't is spoedig te laat!

9 Liedboek 462: 1, 2, 3, 4 Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, door Christus de doodslaap ontrezen. Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn! Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

10 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 1 Gebed Lezen: Efeziërs 1: 15 – 2: 7 Zingen:Liedboek 462: 1, 2, 3, 4 Preek over:Zondag 17 en 18 Zingen: Gezang 101 (GK 24)

11 Tekst: Zondag 17 en 18 Gods macht in de opwekking en hemelvaart van Christus!

12 Tekst: Zondag 17 en 18 Gods macht in de opwekking en hemelvaart van Christus! Die macht 1. is overweldigend groot; 2. werkt in ons, die geloven; 3. garandeert onze hoop.

13 Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) De dag van onze Vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde Koning gaat tot zijn hemelwoning. Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan, omstraald van morgenlicht, voor 's Vaders aangezicht.

14 Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Hij heeft, van dood en graf ontdaan, het leven weergenomen. Nu is zijn uur gekomen. Gods paradijs zal opengaan en heel de hemel wijd weerkaatst zijn heerlijkheid.

15 Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) De Vader stelt Hem in de troon als Christus en als Here, bekleed met macht en ere. De heerschappij is aan de Zoon, wiens goddelijk geweld de laatste vijand velt.

16 Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Wie kan zijn hoog en heilig recht ter wereld ooit verbreken! Wie zal Hem tegenspreken, die voor zijn kerk het pleit beslecht en haar na strijd en kruis voert in het vaderhuis.

17 Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) O Heer, die onze koning zijt, laat niets uw rijk verhindren, en open voor uw kindren de poorten van uw woning wijd. Laat, met uw feestkleed aan, ons tot uw bruiloft gaan.

18 Zingen: Gezang 101 (GK 24) Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK3) Gebed Collecte Zingen:Psalm 98: 4 Zegen

19 Gezang 179a (GK 3) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

20 Gezang 179a (GK 3) opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen,amen.

21 Zingen: Gezang 101 (GK 24) Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK3) Gebed Collecte Zingen:Psalm 98: 4 Zegen

22 COLLECTE Vandaag is de 1e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 98: 4

23 Bloemenbezorging: Vandaag:Erik Melse Volgende week: Henk Treurniet COLLECTE Volgende Week is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 98: 4

24 Zingen: Psalm 98: 4 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

25 Zingen: Psalm 98: 4 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

26 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 3 oktober om 9.30 uur. Van harte welkom.

27 Livemuziek: Tubes4Granted Meer info: www.soos2connect.nl Presents: Zaterdag 9 oktober Entree: € 2,50 Vanaf 20:00 uur


Download ppt "We lezen: Efeziërs 1: 15 – 2: 7 De preek gaat over Zondag 17 en 18.... Het eerste lied: Psalm 98: 1 Voorganger: ds. R. de Graaf te Rouveen Alle liederen."

Verwante presentaties


Ads door Google