De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Genesis 17 & Exodus 4: 24 - 28 De preek gaat over Zondag 27 Het eerste lied is: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 In deze dienst worden de liederen uit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Genesis 17 & Exodus 4: 24 - 28 De preek gaat over Zondag 27 Het eerste lied is: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 In deze dienst worden de liederen uit."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Genesis 17 & Exodus 4: 24 - 28 De preek gaat over Zondag 27 Het eerste lied is: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet).... Voorganger: Ds. A.Buursema

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan sterren ontelbaar, overal vandaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam.

4 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt druppels ontelbaar in de oceaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam.

5 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht geuren ontelbaar zweven af en aan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam.

6 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Voel je hart, voel je huid voel je adem als je fluit mensen ontelbaar overal vandaan onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam. Coda Zie ik de zon, de sterren en de maan, wat een wonder dat ik mag bestaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam

7 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 148 Gebed Lezen:Genesis 17 Zingen:Psalm 12: 4 Lezen:Exodus 4: 24 - 26 Zingen:Lied 336: 1 - 6 Tekst:Zondag 27 Preek

8 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 148 Gebed Lezen:Genesis 17 Zingen:Psalm 12: 4 Lezen:Exodus 4: 24 - 26 Zingen:Lied 336: 1 - 6 Tekst:Zondag 27 Preek

9 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 148 Gebed Lezen:Genesis 17 Zingen:Psalm 12: 4 Lezen:Exodus 4: 24 - 26 Zingen:Lied 336: 1 - 6 Tekst:Zondag 27 Preek

10 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 148 Gebed Lezen:Genesis 17 Zingen:Psalm 12: 4 Lezen:Exodus 4: 24 - 26 Zingen:Lied 336: 1 - 6 Tekst:Zondag 27 Preek

11 Lied 336: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zie hier de kindren tot U komen, gij zelf hebt hen genodigd, Heer; uw roepstem werd door ons vernomen: wij leggen ze in uw armen neer

12 Lied 336: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wil Gij hun Heer en Herder wezen. Laat ons in deze heilge stond uw naam op ieders voorhoofd lezen, het merk, dat hen aan U verbond.

13 Lied 336: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Laat van wie hier als kindren kwamen uw Heilge Geest nooit zijn geweerd. Ze zijn van U; draag Gij hun namen in uw handpalmen gegraveerd.

14 Lied 336: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zij leven onder uw geleide, Gij blijft als ieder hen verlaat, Gij roept hen op tot waken, strijden, U na te volgen waar Gij gaat.

15 Lied 336: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ze ontvingen toch het heilig teken van wat Gij in 't verborgen doet. Niets kan het testament verbreken, dat is verzegeld in uw bloed.

16 Lied 336: 1, 2, 3, 4, 5, 6 En als de loopbaan is gelopen, het doel bereikt met laatste kracht, dan gaat de hemel voor hen open: ze zijn voor eeuwig thuisgebracht.

17 Tekst:Zondag 27 Preek Amenlied:Psalm 71: 9, 10 Bediening van de doop Geloofsbelijdenis:Gezang179b in beurtzang voor de doop:Gezang 124: 1 - 3 na de doop:Gezang 124: 4 - 5 Dankzegging en voorbede, Collecte Slotlied:Psalm 139: 8, 11

18 Tekst:Zondag 27 Preek Amenlied:Psalm 71: 9, 10 Bediening van de doop Geloofsbelijdenis:Gezang179b in beurtzang voor de doop:Gezang 124: 1 - 3 na de doop:Gezang 124: 4 - 5 Dankzegging en voorbede, Collecte Slotlied:Psalm 139: 8, 11

19 Tekst:Zondag 27 Preek Amenlied:Psalm 71: 9, 10 Bediening van de doop Geloofsbelijdenis:Gezang179b in beurtzang voor de doop:Gezang 124: 1 - 3 na de doop:Gezang 124: 4 - 5 Dankzegging en voorbede, Collecte Slotlied:Psalm 139: 8, 11

20 Tekst:Zondag 27 Preek Amenlied:Psalm 71: 9, 10 Bediening van de doop Geloofsbelijdenis:Gezang179b in beurtzang voor de doop:Gezang 124: 1 - 3 na de doop:Gezang 124: 4 - 5 Dankzegging en voorbede, Collecte Slotlied:Psalm 139: 8, 11

21 allenIk geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. mannenEn in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, vrouwengeboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, mannenneergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; Beurtzang Gezang 179 b

22 vrouwenopgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. mannenIk geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, vrouwende gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; allenopstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen. Beurtzang Gezang 179 b

23 Tekst:Zondag 27 Preek Amenlied:Psalm 71, 9, 10 Geloofsbelijdenis:Gezang179b in beurtzang Bediening van de doop voor de doop:Gezang 124: 1 - 3 na de doop:Gezang 124: 4 - 5 Dankzegging en voorbede, Collecte Slotlied:Psalm 139: 8, 11

24 Voor de doop; Gezang 124: 1, 2, 3 Jouw leven staat aan het begin, Het heeft nog geen herinnering. Het is zo weer-loos en zo klein, Je weet nog niet hoe het zal zijn. Refrein: O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

25 Voor de doop; Gezang 124: 1, 2, 3 Jij weet nog niet wat leven is, wat liefde is en wat gemis. Jij weet nog niet van nee en ja van ondergang en gloria. Refrein: O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

26 Voor de doop; Gezang 124: 1, 2, 3 Je huilt nog van verwondering, maar jij hoort hier, in onze kring. Het water wacht, die diepe zee geeft jou een taal, een teken mee. Refrein: O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

27 Tekst:Zondag 27 Preek Amenlied:Psalm 71, 9, 10 Geloofsbelijdenis:Gezang179b in beurtzang voor de doop:Gezang 124: 1 – 3 Bediening van de doop na de doop:Gezang 124: 4 - 5 Dankzegging en voorbede, Collecte Slotlied:Psalm 139: 8, 11

28 Gezang 124: 4, 5 Dat teken is een heilgeheim God wil met jou verbonden zijn. Hij is nabij waar jij ook bent, omdat Hij je bij name kent. Refrein: O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

29 Gezang 124: 4, 5 Zo komt jouw leven aan het licht, zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht, Gods adem heeft je aangeraakt en jou tot bondgenoot gemaakt. Refrein: O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

30 Tekst:Zondag 27 Preek Amenlied:Psalm 71, 9, 10 Bediening van de doop Geloofsbelijdenis:Gezang179b in beurtzang voor de doop:Gezang 124: 1 - 3 na de doop:Gezang 124: 4 - 5 Dankzegging en voorbede, Collecte Slotlied:Psalm 139: 8, 11

31 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Zending de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week de 1e collecte is voor de Kas Geref. doeleinden de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: vandaag: Werner Vos volgende week: Esther Treurniet Na de collecte zingen we: Psalm 139: 8, 11

32 Tekst:Zondag 27 Preek Amenlied:Psalm 71, 9, 10 Bediening van de doop Geloofsbelijdenis:Gezang179b in beurtzang voor de doop:Gezang 124: 1 - 3 na de doop:Gezang 124: 4 - 5 Dankzegging en voorbede, Collecte Slotlied:Psalm 139: 8, 11

33 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "We lezen: Genesis 17 & Exodus 4: 24 - 28 De preek gaat over Zondag 27 Het eerste lied is: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 In deze dienst worden de liederen uit."

Verwante presentaties


Ads door Google