De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Exodus 17: 1 - 7, Deuteronomium 6: 13 – 17 Psalm 91 De preek gaat over: Lucas 4: 9 – 12 Het eerste lied is: Liedboek 426: 1, 5 In deze dienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Exodus 17: 1 - 7, Deuteronomium 6: 13 – 17 Psalm 91 De preek gaat over: Lucas 4: 9 – 12 Het eerste lied is: Liedboek 426: 1, 5 In deze dienst."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Exodus 17: 1 - 7, Deuteronomium 6: 13 – 17 Psalm 91 De preek gaat over: Lucas 4: 9 – 12 Het eerste lied is: Liedboek 426: 1, 5 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet).... Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Jezus verzocht met de liefde van God

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Liedboek 426: 1, 5 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Liedboek 426: 1, 5 Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt? Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid. Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer? Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

4 Liedboek 426: 1, 5 Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint, hef ik, Heer, tot U mijn handen: Vader, zie ik ben uw kind. Wil mij de genade geven, U te dienen, hier en nu; God die liefde zijt, aan U vast te houden, heel mijn leven, tot ik U na deze tijd liefheb in der eeuwigheid.

5 Votum en Zegengroet Zingen:Liedboek 426: 1, 5 Gebed Lezen: Exodus 17: 1 - 7, Deuteronomium 6: 13 – 17 Psalm 91 Zingen:Psalm 79: 3, 5 Preek over Lucas 4: 9 – 12 Zingen:Psalm 91: 1, 6, 8

6 Votum en Zegengroet Zingen:Liedboek 426: 1, 5 Gebed Lezen: Exodus 17: 1 - 7, Deuteronomium 6: 13 – 17 Psalm 91 Zingen:Psalm 79: 3, 5 Preek over Lucas 4: 9 – 12 Zingen:Psalm 91: 1, 6, 8

7 Votum en Zegengroet Zingen:Liedboek 426: 1, 5 Gebed Lezen: Exodus 17: 1 - 7, Deuteronomium 6: 13 – 17 Psalm 91 Zingen:Psalm 79: 3, 5 Preek over Lucas 4: 9 – 12 Zingen:Psalm 91: 1, 6, 8

8 Votum en Zegengroet Zingen:Liedboek 426: 1, 5 Gebed Lezen: Exodus 17: 1 - 7, Deuteronomium 6: 13 – 17 Psalm 91 Zingen:Psalm 79: 3, 5 Preek over Lucas 4: 9 – 12 Zingen:Psalm 91: 1, 6, 8

9 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 Geloofsvragen: een beproeving

10 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 Geloofsvragen: een beproeving → Je bent geen toeschouwer!

11 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 Jezus op de proef gesteld met de liefde van God 1. de beproeving van Jezus 2. de beproeving, en wij 3. het antwoord van Jezus 4. het antwoord, en wij …

12 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 1.de beproeving van Jezus De tempel De Bijbel De liefde tussen Vader en Zoon

13 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 De kracht van deze beproeving: De liefde van God in twijfel getrokken! Het venijn van deze beproeving: Heeft de Vader me wel lief? Op weg naar het kruis?

14 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 2. de beproeving, en wij 1. Misbruik van de Bijbel - Brood wordt vergif

15 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 2. de beproeving, en wij 1. Misbruik van de Bijbel 2. Twijfel - getest in je relatie tot God

16 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 2. de beproeving, en wij 1. Misbruik van de Bijbel 2. Twijfel 3. Trots (Hoogmoed) - Ik vind dat God zich maar eens moet bewijzen

17 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 3. het antwoord van Jezus Er staat geschreven: 'Stel de Heer, uw God, niet op de proef‘

18 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 3. het antwoord van Jezus Er staat geschreven: 'Stel de Heer, uw God, niet op de proef' Mozes: Jullie hebben God op de proef gesteld, door te vragen: 'Is de Heer nu in ons midden of niet?‘

19 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 3. het antwoord van Jezus Er staat geschreven: 'Stel de Heer, uw God, niet op de proef' Mozes: Jullie hebben God op de proef gesteld, door te vragen: 'Is de Heer nu in ons midden of niet?' Jezus: 'Ik heb dat bewijs van Gods liefde niet nodig. We kennen elkaar lang genoeg.'

20 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 4. het antwoord, en wij … Psalm 91: God zal voor je zorgen als je op zijn wegen gaat

21 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 'Stel de Heer, uw God, niet op de proef' en twijfel logisch gevaar naar God toe gaan

22 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 Twijfel als excuus Twijfel en je moedwillig in geestelijk gevaar begeven

23 Tekst: Lucas 4: 9 – 12 Zingen: Psalm 91: 1, 6, 8 Jezus hield stand! Wat een kracht, wat een voorbeeld!

24 Zingen:Psalm 91: 1, 6, 8 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Psalm 64: 6 Collecte Zingen:Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Zegen

25 Zingen:Psalm 91: 1, 6, 8 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Psalm 64: 6 Collecte Zingen:Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Zegen

26 Zingen:Psalm 91: 1, 6, 8 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Psalm 64: 6 Collecte Zingen:Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Zegen

27 Psalm 64: 6 Lof zij den HEER! Laat elk Hem vrezen en spreken van zijn grote daad. Oprechten mogen vroeg en laat schuilen bij Hem en vrolijk wezen. God zij geprezen.

28 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie “SGJ” de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: vandaag: Iris v/d Zwaag volgende week: Petra Schutte Na de collecte zingen we: Gezang 174 (NG 90)

29 Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Zo vriendelijk en veilig als het licht zo als een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen.

30 Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen

31 Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft – Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

32 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "We lezen: Exodus 17: 1 - 7, Deuteronomium 6: 13 – 17 Psalm 91 De preek gaat over: Lucas 4: 9 – 12 Het eerste lied is: Liedboek 426: 1, 5 In deze dienst."

Verwante presentaties


Ads door Google