De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorlezer: Karin Schutte Voorganger: Ds. E.J. Sytsma We lezen: Matheus 18: 1 – 18 De preek gaat over: Zondag 31 Tucht. Tucht? Ja, tucht …… In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Liedboek 426: 1, 2 Gezang 168 (canon) . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Liedboek 426: 1, 2
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 426: 1, 2 Gezang 168 (canon)

3 Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt?
Liedboek 426: 1, 2 Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt? Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid. Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer? Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

4 Als een vogel, die zijn tere jongen met de vleugels dekt,
Liedboek 426: 1, 2 Als een vogel, die zijn tere jongen met de vleugels dekt, zo houdt over mij de Here zijn beschuttende arm gestrekt. Alles wendt Hij mij ten goede, Hij is bij mij nacht en dag, ja, van voor ik 't licht nog zag, ben ik veilig in zijn hoede. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

5 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 426: 1, 2 Gezang 168 (canon) Gebed Lezen: Matheus 18: 1 – 18 Zingen: Psalm 81: 8, 9, 10 Preek over Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8

6 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Gezang 168 (M/V – 1e groep zingt 2,5 keer) 1 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 2 Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

7 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 426: 1, 2 Gezang 168 (canon) Gebed Lezen: Matheus 18: 1 – 18 Zingen: Psalm 81: 8, 9, 10 Preek over Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8

8 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 426: 1, 2 Gezang 168 (canon) Gebed Lezen: Matheus 18: 1 – 18 Zingen: Psalm 81: 8, 9, 10 Preek over Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8

9 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 426: 1, 2 Gezang 168 (canon) Gebed Lezen: Matheus 18: 1 – 18 Zingen: Psalm 81: 8, 9, 10 Preek over Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8

10 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 426: 1, 2 Gezang 168 (canon) Gebed Lezen: Matheus 18: 1 – 18 Zingen: Psalm 81: 8, 9, 10 Preek over Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8

11 Jezus is (niet) opgestaan …. → Wat zou je doen?
Tekst: Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8 Jezus is (niet) opgestaan …. → Wat zou je doen?

12 Tekst: Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8 Jezus is opgestaan ….!

13 Tekst: Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8 Tucht. Tucht? Ja, tucht ……

14 Tucht. Tucht? Ja, tucht …… Zondag 31 Vereniging Handboek Jezus
Tekst: Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8 Tucht. Tucht? Ja, tucht …… Zondag 31 Vereniging Handboek Jezus

15 Tekst: Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8 Tucht = Kritische zorg

16 Tucht, kritische zorg en Math.18:15-18 Math.18:15-18 en vandaag
Tekst: Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8 Kritische zorg Tucht, kritische zorg en Math.18:15-18 Math.18:15-18 en vandaag

17 Tucht, kritische zorg en Math.18:15-18
Tekst: Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8 Tucht, kritische zorg en Math.18:15-18 Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt dan moet je die daarover aanspreken onder vier ogen. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan nog een of twee anderen met u mee. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt.

18 God houdt de wereld aan het woord van de apostelen
Tekst: Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8 God houdt de wereld aan het woord van de apostelen En dus moet de kring van de apostelen gesloten zijn

19 Niet over iemand praten, maar met iemand praten
Tekst: Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8 Niet over iemand praten, maar met iemand praten De ander willen behouden Tucht = de kritische zorg voor elkaar om elkaar te bewaren bij christelijk geloof en leven

20 Tekst: Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8 Je zit onder de tucht …..

21 Kritische zorg is ook buitensluiten?? Ja, voor hun eigen bestwil
Tekst: Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8 Kritische zorg is ook buitensluiten?? Ja, voor hun eigen bestwil

22 Kritische zorg = moeilijk! Dus: bidden voor de ander voor jezelf
Tekst: Zondag 31 Zingen: Psalm 90: 1, 8 Kritische zorg = moeilijk! Dus: bidden voor de ander voor jezelf voor de kerkraad

23 Zingen: Psalm 90: 1, 8 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 1, 2, 3, 4 Collecte Zingen: Liedboek 296: 1, 2 Zegen

24 Zingen: Psalm 90: 1, 8 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 1, 2, 3, 4 Collecte Zingen: Liedboek 296: 1, 2 Zegen

25 de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga,
Gezang 161: 1, 2, 3, 4 Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga, Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

26 ’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
Gezang 161: 1, 2, 3, 4 ’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

27 Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
Gezang 161: 1, 2, 3, 4 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

28 Geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen
Gezang 161: 1, 2, 3, 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

29 de 1e collecte is voor de Diakonie “SGJ”
Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “SGJ” de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk Theol. Univ. Bloemenbezorging: vandaag: Iris v/d Zwaag volgende week: Wouter Treurniet Na de collecte zingen we: Liedboek 296: 1, 2

30 Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Hij heeft de dood verslagen.
Liedboek 296: 1, 2 Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Hij heeft de dood verslagen. Nu zal al wie gelooft in Hem de kroon des levens dragen. Wijk niet van Hem. Hoor naar zijn stem. Reeds wenken ons van boven de scharen, die Hem loven.

31 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast wat Ik u heb gegeven.
Liedboek 296: 1, 2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast wat Ik u heb gegeven. Er blijft bij alle aardse last een open deur ten leven. Werp van u af wat ik niet gaf. Blijf u standvastig scharen bij wie mijn woord bewaren.

32 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

33 De cantorij gaat officieel van start!
Wilt u meedoen? Lees het kerkblad.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google