De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de ochtenddienst! zondag 6 januari 2013 - 10.00 uur | ds A. Dominee Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de ochtenddienst! zondag 6 januari 2013 - 10.00 uur | ds A. Dominee Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de ochtenddienst! zondag 6 januari 2013 - 10.00 uur | ds A. Dominee Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

2 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

3 Votum en groet

4 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

5 ZingenPsalm 100: 1,2,3,4 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht.

6 ZingenPsalm 100: 1,2,3,4 De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

7 ZingenPsalm 100: 1,2,3,4 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof 't zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

8 ZingenPsalm 100: 1,2,3,4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het laatste nageslacht.

9 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

10 De Wet Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

11 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

12 ZingenPsalm 25: 2 HEER, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; Maak mijn hart er toe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid lijden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

13 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

14 Gebed Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

15 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

16 Lezen Genesis 1:1-10 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

17 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

18 ZingenGezang 1: 1,2,3,4,5,6 In het begin lag de aarde verloren, in het begin in de duisternis; God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 't licht dat vandaag onze dag nog is.

19 ZingenGezang 1: 1,2,3,4,5,6 In het begin zijn de wolken en luchten, in het begin is de hemel ontstaan. God sprak zijn woorden en de wateren vluchtten: zo bracht hij scheiding en ruimte aan.

20 ZingenGezang 1: 1,2,3,4,5,6 In het begin is de aarde gekomen, in het begin uit de diepte der zee. In het begin kwam het gras en de bomen, bloeiden de bloemen en graasde het vee.

21 ZingenGezang 1: 1,2,3,4,5,6 In het begin zijn de sterren gaan branden, in het begin kwam de zon en de maan Boven het land en de zee en de stranden wijzeen zij wegen en tijden aan.

22 ZingenGezang 1: 1,2,3,4,5,6 In het begin kwamen vogels gevlogen, in het begin werd hun lied al gehoord Vissen in 't water, wat leeft op het droge: God schiep de dieren, elk naar hun soort.

23 ZingenGezang 1: 1,2,3,4,5,6 In het begin riep God mensen tot leven, in het begin was het woord in hun mond Wat was het goed om op aarde te leven wat was God blij dat de wereld bestond.

24 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

25 Tekst Genesis 1:11-20 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

26 Preek Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

27 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

28 ZingenLied 90: 1 Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn? Ik roep: ach Here, hoor mij! en wat mij kwelt wordt klein. al heeft zich ook verheven de macht van hel en dood, ik heb voor heel mijn leven in God mijn bondgenoot.

29 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

30 Doopbediening Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

31 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

32 ZingenLied 342: 1 Tot U o Heer, tot U die liefde zijt, die uw volk geheel de weg trouw zijt geweest, tot U die zelf uw Zoon hebt gegeven, Heer tot U keren wij toe heel ons leven.

33 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

34 Gebed Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

35 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

36 Collecte 1. Dienst der Barmhartigheid 2. Jeugdwerk Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

37 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

38 ZingenLied 477: 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen →al ons verlangen,

39 ZingenLied 477: 1 al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

40 Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20 Lied 90:1 Lied 342:1 Lied 477:1

41 Zegen

42 www.herengrachtkerk.nl Koffiedrinken In de ruimte hiernaast worden koffie en fris geschonken. U/ jij bent van harte welkom!


Download ppt "Welkom in de ochtenddienst! zondag 6 januari 2013 - 10.00 uur | ds A. Dominee Liturgie Psalm 100:1-4 Psalm 25:2 Genesis 1:1-10 Gezang 1:1-6 Genesis 1:11-20."

Verwante presentaties


Ads door Google