De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 2 3 4 5 6 Jezus verliest de liefde van mensen....

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 2 3 4 5 6 Jezus verliest de liefde van mensen...."— Transcript van de presentatie:

1 1 2 3 4 5 6 Jezus verliest de liefde van mensen....

2 De preek gaat over Mattheüs 27:11 - 26 Het eerste lied: Liedboek 328: 1, 2, 3 God met ons Voorganger: Ds. E.J. Sytsma kunstwerk aan de wand: De inspiratiebron van elk nieuw schilderij is de tekst van de ochtendpreek. Verdere toelichting zie memobord....

3 .... Votum en zegengroet Zingen:Liedboek 328: 1, 2, 3 God met ons Twee geboden & VVB-viering Zingen: Psalmen voor Nu 117 Gebed Lezen: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Preek: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Psalmen voor Nu 130

4 Liedboek 328: 1, 2, 3 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort, uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven: hart en ziel en heel ons leven.

5 Liedboek 328: 1, 2, 3 Kom o Geest en vuur ons aan. Leidt ons op de weg der waarheid. Waar wij gaan en waar wij staan. Houdt ons steeds in uw nabijheid. U alleen kent ons volkomen. U laat ons hart overstromen.

6 Liedboek 328: 1, 2, 3 Kom o Heer der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

7 God met ons God brengt goed nieuws aan wie arm zijn, strekt zijn armen naar hen uit. Hij is de God van hoop. God troost hen die alles kwijt zijn, Hij geeft hen de toekomst terug. Hij is de God van hoop. Band

8 God met ons Allen God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor. Laat ons leven passen in uw plan, geef uw liefde door.

9 God met ons Band God heet welkom wie gevlucht is, geeft de vreemdeling een thuis, Hij is de God van hoop. God spreekt voor wie niet gehoord wordt, voor de zwakke is Hij sterk. Hij is de God van hoop

10 God met ons Allen God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor. Laat ons leven passen in uw plan, geef uw liefde door.

11 God met ons Band Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht. Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht.

12 God met ons Allen God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor. Laat ons leven passen in uw plan, geef uw liefde door.

13 .... Votum en zegengroet Zingen:Liedboek 328: 1, 2, 3 God met ons Twee geboden & VVB-viering Zingen: Psalmen voor Nu 117 Gebed Lezen: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Preek: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Psalmen voor Nu 130

14 .... Votum en zegengroet Zingen:Liedboek 328: 1, 2, 3 God met ons Twee geboden & VVB-viering Zingen: Psalmen voor Nu 117 Gebed Lezen: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Preek: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Psalmen voor Nu 130

15 ... Psalmen voor Nu 117

16 .... Votum en zegengroet Zingen:Liedboek 328: 1, 2, 3 God met ons Twee geboden & VVB-viering Zingen: Psalmen voor Nu 117 Gebed Lezen: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Preek: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Psalmen voor Nu 130

17 .... Votum en zegengroet Zingen:Liedboek 328: 1, 2, 3 God met ons Twee geboden & VVB-viering Zingen: Psalmen voor Nu 117 Gebed Lezen: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Gezang 157: 1, 2, 3, 4(NG 80) Preek: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Psalmen voor Nu 130

18 .... Votum en zegengroet Zingen:Liedboek 328: 1, 2, 3 God met ons Twee geboden & VVB-viering Zingen: Psalmen voor Nu 117 Gebed Lezen: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Preek: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Psalmen voor Nu 130

19 Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80)

20

21

22

23 .... Votum en zegengroet Zingen:Liedboek 328: 1, 2, 3 God met ons Twee geboden & VVB-viering Zingen: Psalmen voor Nu 117 Gebed Lezen: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Gezang 157: 1, 2, 3, 4 (NG 80) Preek: Mattheüs 27:11 - 26 Zingen:Psalmen voor Nu 130

24 Tekst: Mattheüs 27: 11 - 26.... Kruisig hem!

25 Tekst: Mattheüs 27: 11 - 26.... 1. Pilatus en Jezus

26 Tekst: Mattheüs 27: 11 - 26.... 1. Pilatus en Jezus drie vragen aan het volk: Wilt u dat ik Barabbas vrijlaat of Jezus? Wat wilt u dat ik doe met Jezus? Wat heeft hij dan misdaan?

27 Tekst: Mattheüs 27: 11 - 26.... 2. En Jezus zwijgt...

28 Tekst: Mattheüs 27: 11 - 26.... 3. Het volk en Jezus

29 Tekst: Mattheüs 27: 11 - 26.... 4. God gaat verder met zondaren 'Laat zijn bloed ons dan maar aangerekend worden, en onze kinderen'

30 Zingen:Psalmen voor Nu 130 Gebed Collecte Zingen:Jezus ging Gods weg Zingen: Gezang 68:1, 2 (GK 25) Zegen: Gezang 68:3 als amenlied....

31 PvN 130 Uit de diepten roep ik u, Heer mijn God Ik heb u nodig Here luister, Nu ik schor gebeden fluister Luister toch, Heer, luister toch Als u niets dan zonde zag, Heer mijn God Wie bleef in leven? Maar u wilt nu Juist vergeven, dus verdient u Diep ontzag, ons diep ontzag

32 PvN 130 Ik blijf wachten tot u komt, Heer mijn God Ik blijf nog sterker op u wachten Dan een mens in lange nachten Wacht op licht, het morgenlicht Israël, hoop op de Heer, hoop op God Want hij heeft zich aan jou verbonden Hij verlost je van je zonden Hij maakt vrij, hij maakt jou vrij

33 Zingen:Psalmen voor Nu 130 Gebed Collecte Zingen:Jezus ging Gods weg Zingen: Gezang 68:1, 2 (GK 25) Zegen: Gezang 68:3 als amenlied....

34 COLLECTE Vandaag Is de 1e collecte voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Jezus ging Gods weg daarna Gezang 68: 1, 2 (GK 25) Bloemenbezorging: Vandaag: Hylke Stelpstra Volgende week: Petra Schutte....

35 COLLECTE Volgende week Is de 1e collecte voor kerkopbouw Venlo / Maastricht de 2e collecte is voor de Kerk.... Bloemenbezorging: Vandaag: Hylke Stelpstra Volgende week: Petra Schutte Na de collecte zingen we: Jezus ging Gods weg daarna Gezang 68: 1, 2 (GK 25)

36 Jezus ging Gods weg Band Jezus ging Gods weg en wie Hem daar wil volgen Komt de wereld tegen, komt onder druk te staan. Kinderen van God van over heel de wereld Worden klemgezet vanwege Jezus’ naam Toch blijven zij hopen, toch blijven zij zingen:

37 Jezus ging Gods weg Allen Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Wie trekt ons uit zijn handen weg? Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Hij is bij ons en hij troost ons, Jezus zelf huilt met ons mee.

38 Jezus ging Gods weg Band Onder zware druk ontstaan de diamanten Kale, droge aarde brengt taaie planten voort Als ellende komt, Heer, help ons vol te houden Maak dat ons geloof ook taai en stevig wordt. Dan blijven wij hopen, dan blijven wij zingen:

39 Jezus ging Gods weg Allen Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Wie trekt ons uit zijn handen weg? Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Hij is bij ons en hij troost ons, Jezus zelf huilt met ons mee.

40 Zingen:Psalmen voor Nu 130 Gebed Collecte Zingen:Jezus ging Gods weg Zingen: Gezang 68:1, 2 (GK 25) Zegen: Gezang 68:3 als amenlied....

41 Gezang 68: 1, 2 (GK 25)

42

43 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met gezang 68: 3 (GK 25)....

44 Gezang 68: 3 (GK 25)

45 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "1 2 3 4 5 6 Jezus verliest de liefde van mensen...."

Verwante presentaties


Ads door Google