De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen Jeremia 31: 15 - 26 De preek gaat over Matteüs 2: 13 - 18 Het eerste lied is: Psalm 145: 1, 5 Liedboek 328: 1, 2, 3 In deze dienst worden de liederen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen Jeremia 31: 15 - 26 De preek gaat over Matteüs 2: 13 - 18 Het eerste lied is: Psalm 145: 1, 5 Liedboek 328: 1, 2, 3 In deze dienst worden de liederen."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen Jeremia 31: 15 - 26 De preek gaat over Matteüs 2: 13 - 18 Het eerste lied is: Psalm 145: 1, 5 Liedboek 328: 1, 2, 3 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet).... Voorganger: Ds. D. Griffioen te Vrouwenpolder Voorlezer: Pepijn Boeije

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 145: 1, 5 Liedboek 328: 1, 2, 3 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 145: 1, 5 Liedboek 328: 1, 2, 3 Gebed Zingen:Gezang 171: 1, 2, 3 Schriftlezing: Jeremia 31: 15 - 26 Zingen: Psalm 2: 1, 2 Tekst:Matteüs 2: 13 - 18 Preek: Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3

4 Liedboek 328: 1, 2, 3 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

5 Liedboek 328: 1, 2, 3 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

6 Liedboek 328: 1, 2, 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

7 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 145: 1, 5 Liedboek 328: 1, 2, 3 Gebed Zingen:Gezang 171: 1, 2, 3 Schriftlezing: Jeremia 31: 15 - 26 Zingen: Psalm 2: 1, 2 Tekst:Matteüs 2: 13 - 18 Preek: Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3

8 Gezang 171: 1, 2, 3 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

9 Gezang 171: 1, 2, 3 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, Waar Hij verschijnt met vuur. Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

10 Gezang 171: 1, 2, 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

11 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 145: 1, 5 Liedboek 328: 1, 2, 3 Gebed Zingen:Gezang 171: 1, 2, 3 Schriftlezing: Jeremia 31: 15 - 26 Zingen: Psalm 2: 1, 2 Tekst:Matteüs 2: 13 - 18 Preek: Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3

12 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 145: 1, 5 Liedboek 328: 1, 2, 3 Gebed Zingen:Gezang 171: 1, 2, 3 Schriftlezing: Jeremia 31: 15 - 26 Zingen: Psalm 2: 1, 2 Tekst:Matteüs 2: 13 - 18 Preek: Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3

13 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 145: 1, 5 Liedboek 328: 1, 2, 3 Gebed Zingen:Gezang 171: 1, 2, 3 Schriftlezing: Jeremia 31: 15 - 26 Zingen: Psalm 2: 1, 2 Tekst:Matteüs 2: 13 - 18 Preek: Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3

14 Tekst: Matteüs 2: 13 – 18 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Geslagen en vervolgd, maar God brengt zijn verdreven volk weer thuis 1. de ballingschap van het Kind Jezus 2. de wreedheid van koning Herodes 3. de tranen van de stervende Rachel

15 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 119: 15, 16 Dankzegging en voorbeden Collecte Slotzang: Liedboek 435: 1, 2, 4, 5 Zegen

16 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 119: 15, 16 Dankzegging en voorbeden Collecte Slotzang: Liedboek 435: 1, 2, 4, 5 Zegen

17 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 119: 15, 16 Dankzegging en voorbeden Collecte Slotzang: Liedboek 435: 1, 2, 4, 5 Zegen

18 Zingen: Psalm 3: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 119: 15, 16 Dankzegging en voorbeden Collecte Slotzang: Liedboek 435: 1, 2, 4, 5 Zegen

19 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor evangelisatiewerk in Gent Oudejaarsavond de 1e collecte is voor Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: vandaag: Mark Treurniet volgende week: Klaske v/d Veen Na de collecte zingen we: Liedboek 435: 1, 2, 4, 5

20 Liedboek 435: 1, 2, 4, 5 O verbreker aller banden, Gij die ons vertrouwen zijt, bij wie schade zelfs en schande hemel wordt en heerlijkheid, tuchtig Adams trotse zonen in hun eigenzinnigheid, tot Ge uw aangezicht zult tonen en hen uit de kerker leidt.

21 Liedboek 435: 1, 2, 4, 5 Heer, ons lot is in uw handen, en het is uw hartewens, naar uw beeld ons te verandren, Jezus Christus, nieuwe mens. O Gij zijt ons zeer genegen, ook al doet uw liefde pijn en al smaalt men allerwegen, dat wij uw gevangnen zijn.

22 Liedboek 435: 1, 2, 4, 5 Kom toch om de macht te breken van de vorst der duisternis; geef in ons bestaan een teken, dat de zege zeker is; hef ons op uit onze zonden, werp de duivlen bij ons uit, want de vrijheid moet gevonden, Heer, vervul Gods raadsbesluit!

23 Liedboek 435: 1, 2, 4, 5 Duur hebt Gij uw volk verworven en alleen van U zijn wij. Heer, zowaar Gij zijt gestorven, maak ons nu ook waarlijk vrij. O, uw heil zal spoedig komen, Gij laat ons niet ledig staan: schoner dan de schoonste dromen breekt de dag der vrijheid aan.

24 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

25 Oliebollen voor de Oekraïne We hebben voor u weer oliebollen van bakker Maljaars, Bestel ze nu!! U helpt ons om te helpen en geniet op oudejaarsdag van een lekker oliebol. Vandaag kunt u Uw bestelling nog deponeren in het postvak van Arjo Boeije Bestelling ophalen: woensdag 31 december tussen 11.00 en 12.00 uur in de kerk


Download ppt "We lezen Jeremia 31: 15 - 26 De preek gaat over Matteüs 2: 13 - 18 Het eerste lied is: Psalm 145: 1, 5 Liedboek 328: 1, 2, 3 In deze dienst worden de liederen."

Verwante presentaties


Ads door Google