De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: ds. P.J. Trimp te Goes Voorlezer: Lucie Herrebout We lezen Jesaja 40:1 - 11 en 27 - 31 De preek gaat overJesaja 40: 1 - 5 GOD TROOST ZIJN VERLOREN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: ds. P.J. Trimp te Goes Voorlezer: Lucie Herrebout We lezen Jesaja 40:1 - 11 en 27 - 31 De preek gaat overJesaja 40: 1 - 5 GOD TROOST ZIJN VERLOREN."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: ds. P.J. Trimp te Goes Voorlezer: Lucie Herrebout We lezen Jesaja 40:1 - 11 en 27 - 31 De preek gaat overJesaja 40: 1 - 5 GOD TROOST ZIJN VERLOREN VOLK Het eerste lied: Psalm 80: 1, 2, 10 Tot en met 4 december zullen de eerste twee liederen in de dienst met notenbalk geprojecteerd worden, bij wijze van proef. Schriftelijke reactie graag naar secr. commissie van beheer Judith Bijl emailadres: judithbijl@zeelandnet.nl Kunstwerk: Serie advent & kerst, gemaakt door de knutselclub, vandaag: Zacharias in de tempel

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 80: 1, 2, 10

3 Psalm 80: 1, 2, 10

4

5

6 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 80: 1, 2, 10 Gebed Lezen: Jesaja 40: 1 - 11 en 27 - 31 Zingen:Gezang 80: 1, 2, 3, 4 (NG 44) Tekst: Jesaja 40: 1 - 5 Preek Zingen:Psalm 130: 2, 3, 4

7 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 80: 1, 2, 10 Gebed Lezen: Jesaja 40: 1 - 11 en 27 - 31 Zingen:Gezang 80: 1, 2, 3, 4 (NG 44) Tekst: Jesaja 40: 1 - 5 Preek Zingen:Psalm 130: 2, 3, 4

8 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 80: 1, 2, 10 Gebed Lezen: Jesaja 40: 1 - 11 en 27 - 31 Zingen:Gezang 80: 1, 2, 3, 4 (NG 44) Tekst: Jesaja 40: 1 - 5 Preek Zingen:Psalm 130: 2, 3, 4

9 Gezang 80: 1, 2, 3, 4 (NG 44)

10

11

12

13 Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 80: 1, 2, 10 Gebed Lezen: Jesaja 40: 1 - 11 en 27 - 31 Zingen:Gezang 80: 1, 2, 3, 4 (NG 44) Tekst: Jesaja 40: 1 - 5 Preek Zingen:Psalm 130: 2, 3, 4

14 Tekst: Jesaja 40: 1 - 5 GOD TROOST ZIJN VERLOREN VOLK Hij komt er aan om: 1.Zijn volk vrij te maken 2.de weg klaar te maken 3.Zijn woord waar te maken

15 Psalm 130: 2, 3, 4 Als U ons overtreden, o HEER, blijft gadeslaan, de ongerechtigheden – Heer, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving bij U altijd geweest, opdat U in ons leven eerbiedig wordt gevreesd.

16 Psalm 130: 2, 3, 4 Ik blijf de HEER verwachten en hopen op zijn woord. Ik wacht in al mijn klachten op Hem, tot Hij mij hoort. Mijn ziel, vervuld van zorgen, wacht sterker op de Heer, dan wachters op de morgen - de morgen, o wanneer!

17 Psalm 130: 2, 3, 4 Hoopt op de HEER, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, Gods goedheid is zeer groot. Hij hoort naar uw gebeden, blijft Israël nabij. Van ongerechtigheden maakt Hij zijn volk weer vrij.

18 Zingen:Psalm 130: 2, 3, 4 Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 79: 5, 6 (GK 13) Collecte Gebed Zingen:Liedboek 126: 1, 2, 3 Zegen

19 Gezang 79: 5, 6 (GK 13) Blijf zo uw Heer gedenken, o duurgekochte kerk, dan zal Hij u steeds schenken om moedig, vroom en sterk, ja, vrolijk 't kruis te dragen als Christus' onderdaan en op de dag der dagen zijn troonzaal in te gaan.

20 Gezang 79: 5, 6 (GK 13) Want Hij zal eens verschijnen als rechter van 't heelal, die trotsen doet verdwijnen, maar kleinen kronen zal. Nu zingt de kerk haar zangen, de Geest zegt met de bruid: Kom Heer, wij zien verlangend naar uw verschijning uit.

21 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Gebed Zingen: Liedboek 126: 1, 2, 3 Zegen

22 COLLECTE Dankdag de 1e collecte is voor de Diakonie “Jemima” de 2e collecte is voor de Kerk Volgende Week de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Marian Goudappel Gebed Zingen: Liedboek 126: 1, 2, 3 Zegen

23 Zingen:Psalm 130: 2, 3, 4 Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 79: 5, 6 (GK 13) Collecte Gebed Zingen:Liedboek 126: 1, 2, 3 Zegen

24 Liedboek 126: 1, 2, 3 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

25 Liedboek 126: 1, 2, 3 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

26 Liedboek 126: 1, 2, 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

27 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

28 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Woensdag Dankdag om 14.30 uur en 19.30 uur Van harte welkom.

29 Denken jullie er aan om de boekenlijst in te leveren Het kan nog tot a.s. woensdag Inleveren kan bij Janneke v/d Es of Anje Treurniet


Download ppt "Voorganger: ds. P.J. Trimp te Goes Voorlezer: Lucie Herrebout We lezen Jesaja 40:1 - 11 en 27 - 31 De preek gaat overJesaja 40: 1 - 5 GOD TROOST ZIJN VERLOREN."

Verwante presentaties


Ads door Google