De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen Openbaring 1 De preek gaat over Openbaring 1: 1 – 16 Wie dit leest is gelukkig!.... Het eerste lied: Liedboek 20: 1, 3, 7 (zittend) Liedboek 301:

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen Openbaring 1 De preek gaat over Openbaring 1: 1 – 16 Wie dit leest is gelukkig!.... Het eerste lied: Liedboek 20: 1, 3, 7 (zittend) Liedboek 301:"— Transcript van de presentatie:

1 We lezen Openbaring 1 De preek gaat over Openbaring 1: 1 – 16 Wie dit leest is gelukkig!.... Het eerste lied: Liedboek 20: 1, 3, 7 (zittend) Liedboek 301: 1, 2, 5 Voorganger: ds. E.J. Sytsma Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Liedboek 20: 1, 3, 7 (zittend) Liedboek 301: 1, 2, 5 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Liedboek 20: 1, 3, 7 Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, heft uw lied'ren aan voor Hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan. Ik wil de Heer daarboven lofprijzen hier op aard, ja, Hem van harte loven, die veilig mij bewaart.

4 Liedboek 20: 1, 3, 7 Hij is de Heer, de sterke, in Hem is alle macht. Dat zeggen ons zijn werken, dat zeggen dag en nacht, de aarde en de hemel, de mensen en het vee, en alles wat er wemelt in 't water van de zee.

5 Liedboek 20: 1, 3, 7 Ik arme en geringe, hoe zou ik voor uw troon U lof en dank toezingen? Gij zijt zo groot, zo schoon. Maar omdat Gij mijn leven duldt voor uw aangezicht, mag ik, o Heer, U geven de weerglans van uw licht.

6 Liedboek 301: 1, 2, 5 Wij moeten Gode zingen halleluja, om alle goede dingen hallleluja, al zijn wij vreemdelingen in schande en in scha, Gij zendt uw zegeningen halleluja

7 Liedboek 301: 1, 2, 5 Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest, in schande en in schade is Hij nabij geweest, aan al wie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest, komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest.

8 Liedboek 301: 1, 2, 5 Wij moeten Goden zingen halleluja, de Heer van alle dingen die leeft in gloria, met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na, wij moeten Gode zingen halleluja,

9 Votum en Zegengroet Zingen:Liedboek 20: 1, 3, 7 Liedboek 301: 1, 2, 5 Wet Zingen:Psalm 119: 1, 2, 3 Gebed Lezen:Openbaring 1 Zingen:Gezang 133: 1, 3, 5 Preek over Openbaring1: 1 – 16 Zingen:Gezang 111 (NG 58)

10 Votum en Zegengroet Zingen:Liedboek 20: 1, 3, 7 Liedboek 301: 1, 2, 5 Wet Zingen:Psalm 119: 1, 2, 3 Gebed Lezen:Openbaring 1 Zingen:Gezang 133: 1, 3, 5 Preek over Openbaring1: 1 – 16 Zingen:Gezang 111 (NG 58)

11 Votum en Zegengroet Zingen:Liedboek 20: 1, 3, 7 Liedboek 301: 1, 2, 5 Wet Zingen:Psalm 119: 1, 2, 3 Gebed Lezen:Openbaring 1 Zingen:Gezang 133: 1, 3, 5 Preek over Openbaring1: 1 – 16 Zingen:Gezang 111 (NG 58)

12 Votum en Zegengroet Zingen:Liedboek 20: 1, 3, 7 Liedboek 301: 1, 2, 5 Wet Zingen:Psalm 119: 1, 2, 3 Gebed Lezen:Openbaring 1 Zingen:Gezang 133: 1, 3, 5 Preek over Openbaring1: 1 – 16 Zingen:Gezang 111 (NG 58)

13 Gezang 133: 1, 3, 5 De dag gaat open voor het Woord des Heren, zon die wij zoeken kracht die wij ontberen, bron die wij horen als wij tot Hem keren vroeg in de morgen

14 Gezang 133: 1, 3, 5 Door U geschapen om uit U te leven; hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven oorsprong en toekomst.

15 Gezang 133: 1, 3, 5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing.

16 Votum en Zegengroet Zingen:Liedboek 20: 1, 3, 7 Liedboek 301: 1, 2, 5 Wet Zingen:Psalm 119: 1, 2, 3 Gebed Lezen:Openbaring 1 Zingen:Gezang 133: 1, 3, 5 Preek over Openbaring1: 1 – 16 Zingen:Gezang 111 (NG 58)

17 Tekst: Openbaring1: 1 – 16 Wie dit leest is gelukkig!

18 Tekst: Openbaring1: 1 – 16 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij: 1. Openbaring

19 Tekst: Openbaring1: 1 – 16 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij: 1. Openbaring Geluk = God en Jezus (kunnen) kennen 2. God

20 Tekst: Openbaring1: 1 – 16 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij: 1. Openbaring Geluk = God en Jezus (kunnen) kennen 2. God Geluk = elke letter van je leven is in Gods almachtige hand 3. Jezus

21 Tekst: Openbaring1: 1 – 16 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij: 1. Openbaring Geluk = God en Jezus (kunnen) kennen 2. God Geluk = elke letter van je leven is in Gods almachtige hand 3. Jezus Geluk = onder de indruk raken van de grootsheid van Jezus 4. Jou zelf

22 Tekst: Openbaring1: 1 – 16 Hoe maakt het lezen van Openbaring 1 gelukkig? Door je te bepalen bij: 1. Openbaring Geluk = God en Jezus (kunnen) kennen 2. God Geluk = elke letter van je leven is in Gods almachtige hand 3. Jezus Geluk = onder de indruk raken van de grootsheid van Jezus 4. Jou zelf Geluk = Je ware ik krijgen

23 Gezang 111: 1, 2 (NG 58) Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint, En het licht het van het duister wint, Mag ik bij Hem binnen gaan, Voor zijn troon gaan staan, Hef ik daar mijn loflied aan:

24 Gezang 111: 1, 2 (NG 58) Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks, wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan, heffen wij dit loflied aan:

25 Gezang 111: 1, 2 (NG 58) Jezus komt in heerlijkheid. Zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

26 Zingen:Gezang 111 (NG 58) Gebed Collecte Zingen:Psalm 75: 1 Zegen

27 COLLECTE Vandaag is de collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 75: 1

28 COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Henk Bosscha Volgende week: Niels Dingemanse Na de collecte zingen we: Psalm 75: 1

29 Zingen: Psalm 75: 1 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

30 Zingen: Psalm 75: 1 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

31 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "We lezen Openbaring 1 De preek gaat over Openbaring 1: 1 – 16 Wie dit leest is gelukkig!.... Het eerste lied: Liedboek 20: 1, 3, 7 (zittend) Liedboek 301:"

Verwante presentaties


Ads door Google