De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Nico Huijssoon We lezen Marcus 1: 20 – 39 De preek gaat over Marcus 1: Een dag uit het leven van … Jezus Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7

3 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, die u Gods liefde doet verstaan
Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, die u Gods liefde doet verstaan als nieuw, nu gij door slaap en nacht weer 't leven vindt, verstand en kracht

4 Rondom wie bidden dag aan dag zijn wondren, die geen oog ooit zag,
Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7 Rondom wie bidden dag aan dag zijn wondren, die geen oog ooit zag, een nieuw geloof, een nieuwe hoop, een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

5 Al wat geliefd is en vertrouwd,
Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7 Al wat geliefd is en vertrouwd, het wordt voor wie Gods licht aanschouwt met glans en heerlijkheid verguld, want het bestaat in Gods geduld.

6 Wie van zich afziet naar God toe,
Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7 Wie van zich afziet naar God toe, loopt in het licht en wordt niet moe. Het schijnsel van de hemel gaat over de dag van vroeg tot laat.

7 Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7 Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid voor licht en vreed' in eeuwigheid! En dat ons leven iedre dag als ons gebed U loven mag.

8 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7 Wet Zingen: Psalm 119: 4, 5, 6 Stilte + Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 35: 1, 2, 5, 6 (NG 19) Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Marcus 1: 20 – 39 Preek over Marcus 1: Zingen: Gezang 85: 1, 2, 4

9 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7 Wet Zingen: Psalm 119: 4, 5, 6 Stilte + Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 35: 1, 2, 5, 6 (NG 19) Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Marcus 1: 20 – 39 Preek over Marcus 1: Zingen: Gezang 85: 1, 2, 4

10 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7 Wet Zingen: Psalm 119: 4, 5, 6 Stilte + Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 35: 1, 2, 5, 6 (NG 19) Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Marcus 1: 20 – 39 Preek over Marcus 1: Zingen: Gezang 85: 1, 2, 4

11 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7 Wet Zingen: Psalm 119: 4, 5, 6 Stilte + Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 35: 1, 2, 5, 6 (NG 19) Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Marcus 1: 20 – 39 Preek over Marcus 1: Zingen: Gezang 85: 1, 2, 4

12 Die gingen samen reizen, Vertrouwend op een koningsster
Gezang 35: 1, 2, 5, 6 (NG 19) De wijzen, de wijzen, Die gingen samen reizen, Vertrouwend op een koningsster Zij wisten niet hoever

13 dan klopt een rijke karavaan bij de paleispoort aan.
Gezang 35: 1, 2, 5, 6 (NG 19) Zij volgden het teken, de dagen werden weken, dan klopt een rijke karavaan bij de paleispoort aan.

14 die moesten verder reizen, de ster ging als een lichtend spoor
Gezang 35: 1, 2, 5, 6 (NG 19) De wijzen, de wijzen, die moesten verder reizen, de ster ging als een lichtend spoor naar Bethlehem hen voor

15 het kind door God gezonden, dat koning en dat knecht wil zijn
Gezang 35: 1, 2, 5, 6 (NG 19) Zij hebben gevonden het kind door God gezonden, dat koning en dat knecht wil zijn van ieder, groot en klein.

16 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7 Wet Zingen: Psalm 119: 4, 5, 6 Stilte + Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 35: 1, 2, 5, 6 (NG 19) Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Marcus 1: 20 – 39 Preek over Marcus 1: Zingen: Gezang 85: 1, 2, 4

17 Wij horen helder het geluid van levendmakend water.
Lied bij de lezing Wij horen helder het geluid van levendmakend water. Kom, schenk uw woord als water uit, vervul ons met genade.

18 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7 Wet Zingen: Psalm 119: 4, 5, 6 Stilte + Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 35: 1, 2, 5, 6 (NG 19) Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Marcus 1: 20 – 39 Preek over Marcus 1: Zingen: Gezang 85: 1, 2, 4

19 Gods woorden zijn als levend brood en water ons geschonken.
Lied bij de lezing Gods woorden zijn als levend brood en water ons geschonken. Wie leeft bij het gelezen woord heeft nooit meer dorst of honger.

20 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 380: 1, 2, 3, 4, 7 Wet Zingen: Psalm 119: 4, 5, 6 Stilte + Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 35: 1, 2, 5, 6 (NG 19) Cantorij: Lied bij de lezing Lezen: Marcus 1: 20 – 39 Preek over Marcus 1: Zingen: Gezang 85: 1, 2, 4

21 Tekst: Marcus 1:

22 Een dag uit het leven van Jezus 1. Overdag een tegenzet van de duivel
Tekst: Marcus 1: Een dag uit het leven van Jezus 1. Overdag een tegenzet van de duivel

23 Een dag uit het leven van Jezus 1. Overdag een tegenzet van de duivel
Tekst: Marcus 1: Een dag uit het leven van Jezus 1. Overdag een tegenzet van de duivel de reactie van Jezus

24 Een dag uit het leven van Jezus 1. Overdag 2. Avond
Tekst: Marcus 1: Een dag uit het leven van Jezus 1. Overdag 2. Avond 'Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit'

25 Jezus is onvergelijkbaar als Genezer: omvang tempo manier kwalen
Tekst: Marcus 1: Jezus is onvergelijkbaar als Genezer: omvang tempo manier kwalen

26 Een dag uit het leven van Jezus 1. Overdag 2. Avond
Tekst: Marcus 1: Een dag uit het leven van Jezus 1. Overdag 2. Avond 'Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit' Geen PR van demonen!

27 Een dag uit het leven van Jezus 1. Overdag 2. Avond
Tekst: Marcus 1: Een dag uit het leven van Jezus 1. Overdag 2. Avond 3. ’s Morgens heel vroeg bidden in eenzaamheid 12 kinderen …... claimen of verkondigen

28 En waarom Hij jouw zonden toen op zich nam?
Gezang 85: 1, 2, 4 (A = jr) a. Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam? En waarom Hij jouw zonden toen op zich nam? b. Omdat Hij de wereld liefhad die zijn Vader schiep, en ons wilde redden uit onze nood zo diep. s. Dank zij de Heer!

29 b. God woont bij de mensen, je gelooft je oren niet.
Gezang 85: 1, 2, 4 (A = jr) a. Weet jij wat de engel herders heeft verteld? En wat het hemelleger hun heeft gemeld? b. God woont bij de mensen, je gelooft je oren niet. God heeft al je vragen veranderd in een lied. s. Dank zij de Heer!

30 Heel de schepping zucht tot U terug op aarde komt.
Gezang 85: 1, 2, 4 (A = jr) s. Jezus, onze Redder, wij aanbidden U. O, Koning van de wereld, wij prijzen U. Heel de schepping zucht tot U terug op aarde komt. Laat uw hand niet rusten, kom haastig Here, kom! Wij danken U!

31 Zingen: Gezang 85: 1, 2, 4 Gebed Collecte Zingen: Psalm 80: 10 Zegen

32 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie
de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 80: 10

33 COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Zending
de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Henk Bosscha Volgende week: Marian Goudappel Na de collecte zingen we: Psalm 80: 10

34 Zingen: Psalm 80: 10 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

35 Zingen: Psalm 80: 10 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

36 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google