De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Mattheus 9: 35 - 38 Mattheus 11: 25 - 30 De preek gaat over: Mattheus 11: 28 - 30 Jezus belooft rust Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Mattheus 9: 35 - 38 Mattheus 11: 25 - 30 De preek gaat over: Mattheus 11: 28 - 30 Jezus belooft rust Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Mattheus 9: 35 - 38 Mattheus 11: 25 - 30 De preek gaat over: Mattheus 11: 28 - 30 Jezus belooft rust Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Margriet Toornstra

2

3 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4....

4 ... Psalm 100: 1, 2, 3, 4

5 ...

6 ...

7 ...

8 .... Votum en zegengroet Zingen:Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Mattheus 9: 35 - 38 Mattheus 11: 25 - 30 Zingen: E&R 272 Preek over Mattheus 11: 28 - 30 Zingen:Gezang 84 (NG 47)

9 .... Votum en zegengroet Zingen:Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Mattheus 9: 35 - 38 Mattheus 11: 25 - 30 Zingen: E&R 272 Preek over Mattheus 11: 28 - 30 Zingen:Gezang 84 (NG 47)

10 .... Mattheus 9: 35 - 38 35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. 36 Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

11 .... Mattheus 9: 35 - 38 37 Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38 Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’

12 .... Mattheus 11: 25 - 30 25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is,

13 .... Mattheus 11: 25 - 30 en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

14 .... Votum en zegengroet Zingen:Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Mattheus 9: 35 - 38 Mattheus 11: 25 - 30 Zingen: E&R 272 Preek over Mattheus 11: 28 - 30 Zingen:Gezang 84 (NG 47)

15 ... E&R 272 Solo

16 ... E&R 272 Solo

17 ... E&R 272 Solo

18 ... E&R 272 Allen

19 ... E&R 272 Allen

20 ... E&R 272 Allen

21 .... Votum en zegengroet Zingen:Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Mattheus 9: 35 - 38 Mattheus 11: 25 - 30 Zingen: E&R 272 Preek over Mattheus 11: 28 - 30 Zingen:Gezang 84 (NG 47)

22 .... Mattheus 11: 28 - 30 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

23 .... Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven

24 .... Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven → Allereerst een uitspraak van Jezus over Hem zelf

25 ....

26 .... Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven

27 .... Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je, dan zul je werkelijk rust vinden.

28 ....

29 .... Jezus' juk = Jezus' gebod = Geloof in mij! Jezus komt naast je en buigt zich mee onder de zware last van zonde en de gevolgen van de zonde

30 ....

31 .... Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je, dan zul je werkelijk rust vinden.

32 .... Zingen:Gezang 84: (NG 47) Verhalen van mensen die naar Jezus gingen Gebed Luisterlied: 'Zo is het beloofd' Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 2, 3 (NG 82) Collecte Zingen: Opwekking 575 beurtzang Zegen

33 Gezang 84: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 47)

34

35

36

37

38

39 .... Zingen:Gezang 84: (NG 47) Verhalen van mensen die naar Jezus gingen Gebed Luisterlied: 'Zo is het beloofd' Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 2, 3 (NG 82) Collecte Zingen: Opwekking 575 beurtzang Zegen

40 .... Zingen:Gezang 84: (NG 47) Verhalen van mensen die naar Jezus gingen Gebed Luisterlied: 'Zo is het beloofd' Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 2, 3 (NG 82) Collecte Zingen: Opwekking 575 beurtzang Zegen

41 .... Zingen:Gezang 84: (NG 47) Verhalen van mensen die naar Jezus gingen Gebed Luisterlied: 'Zo is het beloofd' Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 2, 3 (NG 82) Collecte Zingen: Opwekking 575 beurtzang Zegen

42 'Zo is het beloofd' Jezus als kind aan de wereld beloofd, komt bij ons wonen als mens heel dichtbij. Wie had durven dromen, wie had dit geloofd? De Verlosser wordt mens zoals wij. Zo stond het geschreven, zo is het beloofd; een redder is gekomen, brengt iedereen hoop! Solo

43 'Zo is het beloofd' Gloria, gloria klinkt in de nacht. Een lied over vrede aan herders gebracht. Gloria zingt heel het engelenkoor. Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door. Allen

44 'Zo is het beloofd' Jezus de hoop voor een wereld in nood, komt in ons wonen en blijft voor altijd. Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond? Jezus, redder die ons heeft bevrijd. Zo stond het geschreven, zo is het beloofd; een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop! Solo

45 'Zo is het beloofd' Gloria, gloria klinkt in de nacht. Een lied over vrede aan herders gebracht. Gloria zingt heel het engelenkoor. Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door. Allen

46 'Zo is het beloofd' Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij geeft. U bent mijn leven, mijn licht in de nacht. Leven oneindig is wat U mij geeft; U bent meer dan ik ooit had verwacht. Solo

47 .... Zingen:Gezang 84: (NG 47) Verhalen van mensen die naar Jezus gingen Gebed Luisterlied: 'Zo is het beloofd' Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 2, 3 (NG 82) Collecte Zingen: Opwekking 575 beurtzang Zegen

48 Gezang 161: 2, 3 (NG 82)

49

50 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Na de collecte zingen we: Opwekking 575 (1 solo, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 samen) Bloemenbezorging: Vandaag: Bart Treurniet Volgende week: Jan Roorda

51 .... COLLECTE 1 ste Kerstdag Is de 1 ste collecte voor de kerk En de 2 de voor de zending Volgende week zondag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Opwekking 575 (1 solo, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 samen)

52 ... Opwekking 575 1, 2, 3, 4 solo

53 ... Opwekking 575 1, 2, 3, 4 vrouwen

54 ... Opwekking 575 1, 2, 3, 4 mannen

55 ... Opwekking 575 1, 2, 3, 4 samen

56 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

57 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, 1 ste kerstdag dinsdag 25 december om 9.30 uur. Van harte welkom.....

58 Oliebollen voor de Oekraïne We hebben voor u weer oliebollen Bestel voor Donderdag!! U helpt ons om te helpen en geniet op oudejaarsdag van een lekker oliebol. Zie voor info de flyer in uw postvak.


Download ppt "We lezen: Mattheus 9: 35 - 38 Mattheus 11: 25 - 30 De preek gaat over: Mattheus 11: 28 - 30 Jezus belooft rust Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste."

Verwante presentaties


Ads door Google