De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. C.v.d. Berg te Amersfoort Voorlezer: Mark Treurniet De preek gaat over Genesis 38 God is trouw in het gezin van Juda Het eerste lied: Psalm 85: 3, 4 Tot en met vandaag zullen de eerste twee liederen in de dienst met notenbalk geprojecteerd worden, bij wijze van proef. Schriftelijke reactie graag naar secr. commissie van beheer Judith Bijl adres: Kunstwerk: Serie advent & kerst, gemaakt door de knutselclub, vandaag: Maria

2 Zondagmiddag 11 december: Van harte welkom bij de dienst Aansluitend een maaltijd!

3 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. C.v.d. Berg te Amersfoort Voorlezer: Mark Treurniet De preek gaat over Genesis 38 God is trouw in het gezin van Juda Het eerste lied: Psalm 85: 3, 4 Tot en met vandaag zullen de eerste twee liederen in de dienst met notenbalk geprojecteerd worden, bij wijze van proef. Schriftelijke reactie graag naar secr. commissie van beheer Judith Bijl adres: Kunstwerk: Serie advent & kerst, gemaakt door de knutselclub, vandaag: Maria

4 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 85: 3, 4

5 Psalm 85: 3, 4

6 Psalm 85: 3, 4

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 85: 3, 4 Wet Zingen: Psalm 112: 1, 3 Gebed Lezen: Genesis 38 Zingen: Psalm 119: 45, 64 Preek over Genesis 38 Zingen: Psalm 111: 4, 6

8 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 85: 3, 4 Wet Zingen: Psalm 112: 1, 3 Gebed Lezen: Genesis 38 Zingen: Psalm 119: 45, 64 Preek over Genesis 38 Zingen: Psalm 111: 4, 6

9 Psalm 112: 1, 3

10 Psalm 112: 1, 3

11 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 85: 3, 4 Wet Zingen: Psalm 112: 1, 3 Gebed Lezen: Genesis 38 Zingen: Psalm 119: 45, 64 Preek over Genesis 38 Zingen: Psalm 111: 4, 6

12 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 85: 3, 4 Wet Zingen: Psalm 112: 1, 3 Gebed Lezen: Genesis 38 Zingen: Psalm 119: 45, 64 Preek over Genesis 38 Zingen: Psalm 111: 4, 6

13 Uw banvloek treft wie niet uw woord bewaart,
Psalm 119: 45, 64 Uw banvloek treft wie niet uw woord bewaart, zijn leugentaal keert ledig tot hem weder. Maar ik heb lief al wat Gij openbaart. Gij zuivert d' aard, verdelgt de overtreder. Wanneer uw oordeel door de wereld vaart buig ik, o HEER, mij huisvriend voor U neder.

14 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon;
Psalm 119: 45, 64 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon; leg met uw woord beslag op mijn gedachten opdat ik in het licht der waarheid woon. Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

15 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 85: 3, 4 Wet Zingen: Psalm 112: 1, 3 Gebed Lezen: Genesis 38 Zingen: Psalm 119: 45, 64 Preek over Genesis 38 Zingen: Psalm 111: 4, 6

16 God is trouw in het gezin van Juda 1. ondanks ontrouw van mensen
Tekst: Genesis 38 God is trouw in het gezin van Juda 1. ondanks ontrouw van mensen 2. door scha en schande heen

17 Gods werk is waarheid en vol recht; en alles wat Hij heeft gezegd,
Psalm 111: 4, 6 Gods werk is waarheid en vol recht; en alles wat Hij heeft gezegd, is ons een licht op onze wegen. Hij doet zijn vaste woord gestand. dat tijd en eeuwigheid omspant. Hij is getrouw is vloek en zegen.

18 't Begin van ware wijsheid is - zo leert ons Gods getuigenis -
Psalm 111: 4, 6 't Begin van ware wijsheid is - zo leert ons Gods getuigenis - de HERE als uw God te vrezen. Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand, hij dient zijn God met hart en hand. Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

19 Zingen: Psalm 111: 4, 6 Gebed Collecte Zingen: Liedboek 107: 1, 2 Zegen

20 COLLECTE Collectemunten nodig? Vandaag
Morgenavond van uur tot 20.00 uur COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 107: 1, 2

21 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende week
Morgenavond van uur tot 20.00 uur COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Volgende week: Jochem v. d. Zwaag Na de collecte zingen we: Liedboek 107: 1, 2

22 Wie zich hovaardig heffen, die zal God wederstaan,
Liedboek 107: 1, 2 Wie zich hovaardig heffen, die zal God wederstaan, maar wie zachtmoedig leven, ziet Hij genadig aan. Daarom, houdt u gereed, voegt u gewillig samen, elkander onderdanig, ootmoedigheid uw kleed.

23 die krachtig is en teder en klaagt Hem al uw nood,
Liedboek 107: 1, 2 Zo buigt u dan terneder en kust de hand van God die krachtig is en teder en klaagt Hem al uw nood, opdat Hij u verhoogt wannneer de dag zal dagen, dat alles is voldragen, de ochtend van de oogst.

24 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

25 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.

26 volgende week zondag na de diensten deurcollecte
voor het gemeentekerstfeest!!! Richtbedrag 10 euro


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google