De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: Ds. P.J. Trimp te Goes Het schriftgedeelte wordt gelezen door Anneke Vos Votum en zegengroet Zingen:Psalm 68: 2, 8,13 Gebed Lezen: Efeze 4:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: Ds. P.J. Trimp te Goes Het schriftgedeelte wordt gelezen door Anneke Vos Votum en zegengroet Zingen:Psalm 68: 2, 8,13 Gebed Lezen: Efeze 4:"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: Ds. P.J. Trimp te Goes Het schriftgedeelte wordt gelezen door Anneke Vos Votum en zegengroet Zingen:Psalm 68: 2, 8,13 Gebed Lezen: Efeze 4: 25 – 5: 20 Zingen:Psalm 86: 4, 5 Tekst: Efeze 5: 18 Zingen:Gezang 158 Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

2 Votum en zegengroet Zingen:Psalm 68: 2, 8,13 Gebed Lezen: Efeze 4: 25 – 5: 20 Zingen:Psalm 86: 4, 5 Tekst: Efeze 5: 18 Zingen:Gezang 158 Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

3 Votum en zegengroet Zingen:Psalm 68: 2, 8,13 Gebed Lezen: Efeze 4: 25 – 5: 20 Zingen:Psalm 86: 4, 5 Tekst: Efeze 5: 18 Zingen:Gezang 158 Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

4 Votum en zegengroet Zingen:Psalm 68: 2, 8,13 Gebed Lezen: Efeze 4: 25 – 5: 20 Zingen:Psalm 86: 4, 5 Tekst: Efeze 5: 18 Zingen:Gezang 158 Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

5 Votum en zegengroet Zingen:Psalm 68: 2, 8,13 Gebed Lezen: Efeze 4: 25 – 5: 20 Zingen:Psalm 86: 4, 5 Tekst: Efeze 5: 18 Zingen:Gezang 158 Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

6 Votum en zegengroet Zingen:Psalm 68: 2, 8,13 Gebed Lezen: Efeze 4: 25 – 5: 20 Zingen:Psalm 86: 4, 5 Tekst: Efeze 5: 18 Zingen:Gezang 158 Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

7 Votum en zegengroet Zingen:Psalm 68: 2, 8,13 Gebed Lezen: Efeze 4: 25 – 5: 20 Zingen:Psalm 86: 4, 5 Tekst: Efeze 5: 18 Zingen:Gezang 158 Preek Zingen:Liedboek 95: 1, 2, 3

8 Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild, Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, Mijn aanbidding is voor U

9 Tekst: Efeze 5: 18 Zingen: Liedboek 95: 1, 2, 3 RAAK STEEDS WEER VOL VAN DE HEILIGE GEEST! 1. wat is dat? 2. hoe doe je dat? 3. wat gebeurt er dan?

10 Liedboek 95: 1, 2, 3 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart.

11 Liedboek 95: 1, 2, 3 Dan zullen wij met alle heil'gen saam in 't morgenlicht op hoge tinnen staan en hoogte en diepte, lengte en breedte van Gods heil doormeten mogen. Dan kennen wij de liefde uit den hoge, al gaat zij verre het verstand te boven. Wij zullen tot de volle wasdom komen in Gods verheven naam.

12 Liedboek 95: 1, 2, 3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer is dan ons diepste denken peilt, zij heerlijkheid en glorie in de gemeente die Hij heeft verkoren, in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, door Jezus Christus, nu gelijk tevoren en tot in eeuwigheid.

13 Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 102A : 1, 2 (GK 26a) Gebeden Collecte Zingen:Liedboek 477: 1, 2 Zegen

14 Gezang 102A : 1, 2 (GK 26a) Ja, de Trooster is gekomen, Jezus ging van d'aarde heen. Jezus, van u opgenomen, liet, o kerk, u niet alleen. De beloofde werd gezonden en de kracht uit God kwam neer. 't Past ons juichend, keer op keer, zijn verschijning te verkonden. Heden is het pinksterfeest. Looft en dankt de Heilge Geest!

15 Gezang 102A : 1, 2 (GK 26a) Looft de Geest, die van de Vader en de Zoon is uitgegaan. Zingt Hem psalmen altegader, roept zijn naam uit, bidt Hem aan. Hem die, gaaf en gever tevens, uitzendt en gezonden wordt, God is, en wordt uitgestort. Looft, o volk, de Geest des levens, Hem die schept en wederschept, die g' in 't hart ontvangen hebt.

16 Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 102A : 1, 2 (GK 26a) Gebeden Collecte Zingen:Liedboek 477: 1, 2 Zegen

17 COLLECTE Vandaag: de 1e collecte is voor de zending de 2e collecte is voor de kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de kerk bijdrage kerkverband Na de collecte zingen we: Liedboek 477: 1, 2

18 Liedboek 477: 1, 2 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja!

19 Liedboek 477: 1, 2 Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

20 Liedboek 477: 1, 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja!

21 Liedboek 477: 1, 2 Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

22 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Voorganger: Ds. P.J. Trimp te Goes Het schriftgedeelte wordt gelezen door Anneke Vos Votum en zegengroet Zingen:Psalm 68: 2, 8,13 Gebed Lezen: Efeze 4:"

Verwante presentaties


Ads door Google