De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOEZO BIDDEN?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOEZO BIDDEN?."— Transcript van de presentatie:

1 HOEZO BIDDEN?

2 26 ... want wij weten NIET wat wij bidden zullen naar behoren... (...)
Romeinen 8 want wij weten NIET wat wij bidden zullen naar behoren... (...)

3 26 ... want wij weten NIET wat wij bidden zullen naar behoren... (...)
Romeinen 8 want wij weten NIET wat wij bidden zullen naar behoren... (...) 28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

4 2Korinthe 12

5 2Korinthe 12 Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in voor het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

6 2Korinthe 12 8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten.

7 2Korinthe 12 9 En Hij heeft tot mij gezegd: MIJN GENADE IS U GENOEG, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid...

8 Efeze 1

9 Efeze 1 15 Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, 16 niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden,

10 Efeze 1 17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve geest van wijsheid en van openbaring in BESEF VAN HEM:

11 Efeze 1 18 VERLICHTE OGEN uws harten, zodat gij weet (lett. WAARNEEMT), welke hoop zijn roeping wekt, HOE RIJK de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen,

12 Efeze 1 19 en HOE OVERWELDIGEND GROOT zijn KRACHT is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht...

13 Efeze 3

14 Efeze 3 14 Om die reden buig ik mijn knieen voor de Vader, 15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

15 Efeze 3 14 Om die reden buig ik mijn knieen voor de Vader, 15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met KRACHT gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens ... (...)

16 Efeze 3 samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,

17 Efeze 3 samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. "Als we het Woord openen, dan lezen we allemaal nieuwe openbaringen. Het is echt prachtig, de Heere moet ons geluk zelfs draagbaar maken! Want anders is het teveel. Zoveel rust, zoveel vrede. Eindelijk."

18 Efeze 3 (St.Vert.) 20 Hem nu, Die machtig is MEER DAN OVERVLOEDIGLIJK te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,

19 Efeze 3 (St.Vert.) 20 Hem nu, Die machtig is MEER DAN OVERVLOEDIGLIJK te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, 21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, van de aeon der aeonen. Amen.


Download ppt "HOEZO BIDDEN?."

Verwante presentaties


Ads door Google