De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uit hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen Romeinen 11:36.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uit hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen Romeinen 11:36."— Transcript van de presentatie:

1 Uit hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen Romeinen 11:36

2 Efeze 3:10 •10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, …….

3 ROUTE •2 OPTIES : •Onze werken (der wet) leidt tot –tijdelijke- gedragsverandering(onthouden hoe het hoort en zo proberen te doen) m.a.w. :ik ga het doen, •Zijn werken ons (door Genade) leidt tot – blijvende- hartsverandering. (gezien hebben hoe God het bedoelt en aansluitend niet anders willen. M.a.w. Hij gaat het doen.

4 Efeze 3:16 •16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat Christus kan gaan wonen in uw hart, door uw geloof, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

5 •18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte,de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

6 2 Cor 3 •18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (Gr. Metamorphoo)

7 Lucas 24 •27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had. •31 En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij verdween uit hun midden. 32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?

8 Rom 11:36 •36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. ( nbv •Ef 3: 16 Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,

9 EF 3 : •20 Aan Hem die door de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, •21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.


Download ppt "Uit hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen Romeinen 11:36."

Verwante presentaties


Ads door Google