De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

..…en hoe kan ik hen leren kennen ? Wie is God ? Wie is Jezus ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "..…en hoe kan ik hen leren kennen ? Wie is God ? Wie is Jezus ?"— Transcript van de presentatie:

1

2 ..…en hoe kan ik hen leren kennen ? Wie is God ? Wie is Jezus ?

3 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Efeziërs 3: 14 - 21

4 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Efeziërs 3: 14 - 21

5 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Efeziërs 3: 14 - 21

6 God: schepper van hemel en aarde

7 El-sjaddaj Yahweh Elohiem Zebaoth Wie is God ? Adonaj El Olaam

8 El-sjaddaj Yahweh Elohiem Zebaoth Adonaj El Olaam Jezus zei: “Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.” Matt. 11: 27

9 Jezus: Gods Zoon

10 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Lucas 1: 35

11

12

13

14 Jezus: Gods Zoon Jezus is de afbeelding van God.

15 Jezus: Gods Zoon is op zoek naar jou !

16

17

18

19

20

21 ?

22 alleen samen met alle heiligen

23

24

25 Hij kent mij !


Download ppt "..…en hoe kan ik hen leren kennen ? Wie is God ? Wie is Jezus ?"

Verwante presentaties


Ads door Google