De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een man lag uit te rusten in het gras en keek naar de lucht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een man lag uit te rusten in het gras en keek naar de lucht"— Transcript van de presentatie:

1 Een man lag uit te rusten in het gras en keek naar de lucht
Een man lag uit te rusten in het gras en keek naar de lucht. Terwijl hij vormen probeerde te ontdekken in de wolken boven hem besloot hij te gaan praten met God. “Lieve God”,zei hij,”hoelang duurt miljoen jaar ?” God antwoordde en zei:”Bij mij is miljoen jaar als één minuut.” Toen vroeg de man:”God, hoeveel is een miljoen euro ?” God antwoordde: “Voor mij is dat een eurocent.” Het was even stil en toen zei de man, “God, heeft u voor mij een eurocent ?” En God zei:”Heb je een minuutje ?”

2 Wie is God ? Wie is Jezus ? ..…en hoe kan ik hen leren kennen ?

3 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Bijbeltekst Efeziërs 3: 14 – 21 lezen: Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Efeziërs 3:

4 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Efeziërs 3:

5 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Efeziërs 3:

6 God: schepper van hemel en aarde
De Bijbel vertelt ons, dat tijd een dimensie is die God heeft geschapen en waaraan de mens onderworpen is. Hij zegt zelfs ook, dat er een dag zal komen dat de tijd niet langer bestaan zal. Dat wordt dan de eeuwigheid genoemd. God zelf woont buiten de dimensie die Hij schiep. Hij woont in de eeuwigheid en heeft geen last van de tijd. God had het over geschiedenis, voordat de geschiedenis ontstond. Hij kan Zich door de tijd bewegen zoals een mens door een geschiedenisboek heen bladert.

7 Yahweh El-sjaddaj Zebaoth Wie is God ? Elohiem Adonaj El Olaam
Wie is God ? God heeft veel namen. Al die namen geven samen weer hoe Hij is. En elke naam is een belofte. Onderzoek Zijn namen en je leert Hem kennen. Eigenlijk zou Hij het al af kunnen met “Ik ben.” Zo uniek is Hij ! Er is niemand zoals Hij. El Olaam Yahweh

8 Yahweh El-sjaddaj Elohiem Adonaj Zebaoth El Olaam Jezus zei:
“Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.” Matt. 11: 27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Matt. 11: 27 Yahweh El Olaam

9 Jezus: Gods Zoon We kennen Jezus uit de verhalen. De verhalen van kerst waarin Hij op aarde kwam als baby en van het kruis en de opstanding zijn best wel bekend, maar wie is Hij ? Hij is de zoon van God. Waarom wordt Hij de zoon van God genoemd ? Omdat al voor eeuwig vast stond dat Hij degene zou zijn die als kind geboren zou worden. We moeten dit niet zien zoals bij mensen. Er was een Vader God en een moeder God en die kregen een Zoon… De naam Zoon van God is aan Hem gegeven om aan te geven dat Hij geboren is als mens, maar verwekt door de Heilige Geest. Kijk maar in Lucas 1: 35

10 Jezus: Gods Zoon De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Lucas 1: 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. De aanduiding “eniggeboren” heeft ook een andere betekenis dan we op het eerste oog zouden denken. Mensen die bij God gaan horen worden ook Zijn kinderen genoemd, dus in dat verband lijkt het dan gek om deze aanduiding te gebruiken.

11 We zingen het lied met elkaar: Jezus hoop van de volken.
Wie is Jezus: Trooster in elk verdriet U bent de bron van hoop die God ons geeft Licht in het duister Hij brak de banden van de dood Jezus, ja wie is Jezus ? Als hij niet in mijn leven had ingegrepen was ik er niet meer. Ik heb op de spoorlijn gelopen omdat ik het leven niet meer zag zitten. Ik was toen 18 jaar, dat is nu 25 jaar geleden. Ja ik hoor u rekenen, ik word in juli 43 jaar. Zo’n verwarring in mijn leven. Zo naar de dood gedreven. Ik heb heel wat machinisten van de treinen laten toeteren. Wat erg voor ze. Wat een nood kan er ontstaan in een mensenleven. En waar is Jezus ? Nou voor mij was Hij er niet. Dat leek er zo op. Ik bad en bad.

12 Nog eens en nog eens. Er was een dik plafond naar de hemel waar ik niet doorkwam. En ik was zo bang er was zoveel angst om mij heen. Ik zag dingen die er niet waren en de dood… die was nabij. Wie is Jezus: Licht in het duister Hij brak de banden van de dood Geloven in Jezus deed ik wel of toch eigenlijk. Het geloof, zeker dat was er in ons gezin. Mijn ouders waren daarin een voorbeeld. We spraken erover, baden samen en lazen de bijbel. En zeker in hun daden waren ze mij tot voorbeeld. En nog. Maar je kunt niet op het geloof van je ouders teren. Wie is Jezus ? Twijfelen ging ik geweldig. Is het allemaal wel waar ? Jezus, God, Heilige Geest ? Het blij zijn met elkaar ? Is het niet hartstikke nep ? Totdat ik besloot om God aan te roepen. Ik heb geschreeuwd: God als u werkelijk bestaat, haal me hier uit. Na deze roep voelde ik als het ware een zware rugzak afvallen. Ik huilde en huilde.

13 Wauw er gebeurde wat. God liet zien dat Hij mijn Vader wilde zijn en dat Hij voor mij wilde zorgen. Ik hoef de situaties niet onder controle te houden. God was daar.

14 Jezus is de afbeelding van God.
Jezus: Gods Zoon Jezus is de afbeelding van God. Evangelist Reinhard Bonnke zegt het zo: Jezus is de afbeelding van God. Kijk naar Jezus, Zijn werk, Zijn vriendelijkheid en Zijn zelfopoffering en je zult het gezicht van God zien. Jezus is zoals God de Vader en God de Vader is zoals Jezus de Zoon.(…) Zo vader, zo zoon”,zeggen we. Dit past perfect op Jezus en Zijn vader. Jezus zei,”de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.”

15 Jezus: Gods Zoon is op zoek naar jou !
Hoe kom je erachter wie Jezus is ? Door een ontmoeting met Hem te hebben ! En hoe kan dat gebeuren ? Door Hem te zoeken. “God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken.” Maar laat één ding duidelijk zijn Hij is ook op zoek naar jou ! Bij het vormen van een idee hoe God is moet je dus kijken naar Jezus, maar waarom hoor je daar zoveel verschillende dingen over. Waarom zijn er zoveel kerken en zoveel verschillen ? Dat is toch niet handig ?

16 Om dit duidelijk te maken vertel ik het verhaal van de vier mieren en de leeuw.
Er waren eens vier ijverige mieren. Ze liepen over het warme zand achter elkaar aan en sjouwden wat af.

17 Plotseling kwamen ze langs een leeuw
Plotseling kwamen ze langs een leeuw. Het majestueuze goudbruine beest schitterde in de zon. Hij geeuwde en zijn gigantische gebit werd zichtbaar. De donkere manen golfden in zijn nek en zijn staart ging vrolijk heen en weer. De mieren voelden zich klein bij de leeuw en dat waren ze natuurlijk ook. Ze waren onder de indruk.

18 Toen ze terug waren bij de mierenhoop kwamen de verhalen
Toen ze terug waren bij de mierenhoop kwamen de verhalen. Mier 1 had het over het gigantische gebit. Hij noemde het zovaak dat het wel leek of de leeuw niets anders was dan een gigantisch gebit.”Leeuwen zijn krachtig.”

19 Mier 2 had het alleen maar over de staart
Mier 2 had het alleen maar over de staart. Wat een snelheid zat er in dat ding,continu verandering. Hij noemde de staart zo vaak dat het wel leek of de leeuw niets anders was dan een vreselijk snelle staart. “Leeuwen zijn snel.”

20 Mier 3 had het alleen maar over de sierlijke manen
Mier 3 had het alleen maar over de sierlijke manen. Zo prachtig en elegant. Hij noemde de manen zovaak dat het wel leek of de leeuw niets anders was dan een bos sierlijke manen. “Leeuwen zijn sierlijk.”

21 ? De vierde mier had onder de leeuw doorgekeken en zei: “Ik weet niet zeker of leeuwen wel echt bestaan… ik zie hem nu ook niet meer….het zit vast tussen onze mierenoren. Laten we maar weer verder gaan met werken. Er is nog een mierenhoop te doen.

22 alleen samen met alle heiligen
Als we kijken naar God zien we allemaal een stukje van wie Hij werkelijk is. Daarom staat er ook in de tekst dat we alleen samen met alle heiligen in staat zijn om te vatten wie God is en wat Hij allemaal gedaan heeft. Alle heiligen betekent niet alleen Kom en Zie, Pinksteren, Protestantse Kerken, maar alle heiligen. De leuke, de domme, de eigenwijze, de slimme, emotionele, de nuchtere, de dikke, de dunne, de grote, de kleine, de bruine, de sterke, de lieve, de witte, de gele,de zwakke,de sombere, de vrolijke………Met alle heiligen.

23 Efezen 6 : 17 zegt “Draag als de helm de verlossing en als zwaard de Geest dat wil zeggen Gods woorden. Hoe kom je erachter wie Jezus is ? Zijn woorden de bijbel. Ga erin lezen. Mattheus, Marcus, Lucas, het Nieuwe Testament. Daar wordt de Zoon van God geboren. Hij groeide als mens onder de mensen op.

24 Hij maakte dingen en situaties mee
Hij maakte dingen en situaties mee. Hij heeft contact met Zijn Vader God. Hij leefde onder ons. Hij praat met mensen, geeft antwoorden, geneest mensen. Hij heeft twaalf man om zich heen en leert ze om met mensen om te gaan en met God. Praat met Jezus. Bidden noemen we dat meestal. Maar praat met Hem. Wie je bent, waar je mee bezig bent. Dank Hem voor dingen en situaties om je heen. Je zal gaan merken wie Jezus voor je is. Door dit alles heen krijg je een relatie met Jezus en God. Psalm 139 Heer U kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit. U merkt het op. Wauw, zo persoonlijk is God. Hij kent jou en u. Hij schrijft het op in Zijn Woord.En als je dat leest dan doet dat met je.

25 Hij kent mij ! Hij kent Mij ! Paul: Gebed + uitnodiging Lied 618


Download ppt "Een man lag uit te rusten in het gras en keek naar de lucht"

Verwante presentaties


Ads door Google