De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. J.B. de Rijke te Krimpen aan den IJssel Voorlezer: Karin Schutte De preek gaat over Genesis 27: Jacob en Esaus strijd om de zegen wordt door God beslist In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied: Psalm 146: 1, 3, 4 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 146: 1, 3, 4
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 146: 1, 3, 4

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 146: 1, 3, 4 Gebed Lezen/ Tekst: Genesis 27: Preek: Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Collecte Zingen: Liedboek 456: 1, 2 Zegen Als amen op de zegen: Liedboek 456: 3

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 146: 1, 3, 4 Gebed Lezen/ Tekst: Genesis 27: Preek: Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Collecte Zingen: Liedboek 456: 1, 2 Zegen Als amen op de zegen: Liedboek 456: 3

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 146: 1, 3, 4 Gebed Lezen/ Tekst: Genesis 27: Preek: Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Collecte Zingen: Liedboek 456: 1, 2 Zegen Als amen op de zegen: Liedboek 456: 3

6 Jacob en Esaus strijd om de zegen wordt door God beslist Die zegen
Tekst: Genesis 27: Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3 Jacob en Esaus strijd om de zegen wordt door God beslist Die zegen is om naar te verlangen kan alleen God geven vraagt om bewuste acceptatie

7 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld,
Liedboek 460: 1, 2, 3 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

8 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe,
Liedboek 460: 1, 2, 3 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

9 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht.
Liedboek 460: 1, 2, 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

10 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 146: 1, 3, 4 Gebed Lezen/ Tekst: Genesis 27: Preek: Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Collecte Zingen: Liedboek 456: 1, 2 Zegen Als amen op de zegen: Liedboek 456: 3

11 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

12 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b (GK 4) opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

13 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 146: 1, 3, 4 Gebed Lezen/ Tekst: Genesis 27: Preek: Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Collecte Zingen: Liedboek 456: 1, 2 Zegen Als amen op de zegen: Liedboek 456: 3

14 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk
Collectemunten nodig? Morgenavond Let op! van 18.30 uur tot 19.30 uur COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk Theol. Univ. Volgende Week de 2e collecte is voor de Kerk bijdr. Kerkverband Bloemenbezorging: Vandaag: Donald Joosse Volgende week: Ellis Joosse Na de collecte zingen we: Liedboek 456: 1, 2

15 en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.
Liedboek 456: 1, 2 Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.

16 en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.
Liedboek 456: 1, 2 Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

17 Zegen Als amen op de zegen: Liedboek 456: 3 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

18 Lever je aanmelding voor kamp
2Connect presenteert:   Till Seven   16 mei, aanvang: 21:30 De eerste band in de soos! Hoe Groen ben jij? Oproep voor de jeugd ! ! Lever je aanmelding voor kamp vandaag nog in


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google