De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: ds. H.J. Visser te Zaamslag Het schriftgedeelte wordt gelezen door Trudy Staat Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18: 1 Gebed Lezen:1 Korintiërs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: ds. H.J. Visser te Zaamslag Het schriftgedeelte wordt gelezen door Trudy Staat Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18: 1 Gebed Lezen:1 Korintiërs."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: ds. H.J. Visser te Zaamslag Het schriftgedeelte wordt gelezen door Trudy Staat Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18: 1 Gebed Lezen:1 Korintiërs 8: 1 - 13 Zingen:Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Tekst:Zondag 13 Preek: Zingen:Psalm 27: 3, 7

2 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18: 1 Gebed Lezen:1 Korintiërs 8: 1 - 13 Zingen:Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Tekst:Zondag 13 Preek: Zingen:Psalm 27: 3, 7

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18: 1 Gebed Lezen:1 Korintiërs 8: 1 - 13 Zingen:Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Tekst:Zondag 13 Preek: Zingen:Psalm 27: 3, 7

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18: 1 Gebed Lezen:1 Korintiërs 8: 1 - 13 Zingen:Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Tekst:Zondag 13 Preek: Zingen:Psalm 27: 3, 7

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18: 1 Gebed Lezen:1 Korintiërs 8: 1 - 13 Zingen:Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Tekst:Zondag 13 Preek: Zingen:Psalm 27: 3, 7

6 Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

7 Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d'eerkroon opgedragen. Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.

8 Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

9 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18: 1 Gebed Lezen:1 Korintiërs 8: 1 - 13 Zingen:Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Tekst:Zondag 13 Preek: Zingen:Psalm 27: 3, 7

10 Tekst: Zondag 13 Zingen: Psalm 27: 3, 7 Gods kinderen kennen de eniggeborene van de Vader als Heer 1. Zo Vader, zo Zoon 2. Zo Heer, zo knecht

11 Zingen:Psalm 27: 3, 7 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK3) in wisselzang Gebed Collecte Zingen:Gezang 106: 3, 4 (GK 28) Zegen

12 Gezang 179a (GK3) Allen:Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des Hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

13 Gezang 179a (GK3) Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

14 Gezang 179a (GK3) Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen,amen.

15 Zingen:Psalm 27: 3, 7 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK3) in wisselzang Gebed Collecte Zingen:Gezang 106: 3, 4 (GK 28) Zegen

16 COLLECTE Vandaag: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor Emeritering Volgende week: de 1e collecte is voor Diakonaal naar buiten de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 106: 3, 4 (GK 28)

17 O, Jezus, die de Christus zijt, des Vaders eengeboren, Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. Gij, Lam van God, voor ons geslacht, verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm U over allen.

18 Gezang 106: 3, 4 (GK 28) O Heilge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven, heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus' dood en leven. Beveilig ons in alle nood, blijf ons nabij in angst en dood, op U steunt ons vertrouwen.

19 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen

20 Let op! -Barbecue Piet 21 juni- U mag hiervoor u nog aanmelden Donderdag 26 juni - 19.00u Volderijlaagte Neem je vrienden/ buren/ kennissen mee! Voor meer info en opgeven: zie kerkblad Openavond Alpha Cursus


Download ppt "Voorganger: ds. H.J. Visser te Zaamslag Het schriftgedeelte wordt gelezen door Trudy Staat Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18: 1 Gebed Lezen:1 Korintiërs."

Verwante presentaties


Ads door Google