De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezen:Matteüs 24 : 24 - 51 Matteüs 25 : 1 - 13 Tekst: Matteüs 25 : 1 - 13 Thema: De Gelijkenis van de tien bruidsmeisjes 1. Tweeërlei verwachting (1-5).

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezen:Matteüs 24 : 24 - 51 Matteüs 25 : 1 - 13 Tekst: Matteüs 25 : 1 - 13 Thema: De Gelijkenis van de tien bruidsmeisjes 1. Tweeërlei verwachting (1-5)."— Transcript van de presentatie:

1 Lezen:Matteüs 24 : 24 - 51 Matteüs 25 : 1 - 13 Tekst: Matteüs 25 : 1 - 13 Thema: De Gelijkenis van de tien bruidsmeisjes 1. Tweeërlei verwachting (1-5). 2. Tweeërlei vervulling (6-12). 3. Noodzakelijke waakzaamheid (13). Na votum en zegengroet zingen we Liedboek 476 : 1, 5 Voorganger: ds. P Schelling emeritus predikant

2 Votum en groet Zingen:Liedboek 476 : 1, 5 Wet van de Here Zingen:Liedboek 476 : 4 Gebed Schriftlezing:Matteüs 24 : 24 - 51, Matteüs 25 : 1 - 13 Zingen:Liedboek 63 : 1, 2, 3, 4, 5 Preek over Matteüs 25 : 1 - 13 Zingen:Gezang 100 : 6 (GK 23)

3 Liedboek 476 : 1, 5 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, voor de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht; engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël!

4 Liedboek 476 : 1, 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, ’t hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

5 Votum en groet Zingen:Liedboek 476 : 1, 5 Wet van de Here Zingen:Liedboek 476 : 4 Gebed Schriftlezing:Matteüs 24 : 24 - 51, Matteüs 25 : 1 - 13 Zingen:Liedboek 63 : 1, 2, 3, 4, 5 Preek over Matteüs 25 : 1 - 13 Zingen:Gezang 100 : 6 (GK 23)

6 Liedboek 476 : 4 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

7 Votum en groet Zingen:Liedboek 476 : 1, 5 Wet van de Here Zingen:Liedboek 476 : 4 Gebed Schriftlezing:Matteüs 24 : 24 - 51, Matteüs 25 : 1 - 13 Zingen:Liedboek 63 : 1, 2, 3, 4, 5 Preek over Matteüs 25 : 1 - 13 Zingen:Gezang 100 : 6 (GK 23)

8 Votum en groet Zingen:Liedboek 476 : 1, 5 Wet van de Here Zingen:Liedboek 476 : 4 Gebed Schriftlezing:Matteüs 24 : 24 - 51, Matteüs 25 : 1 - 13 Zingen:Liedboek 63 : 1, 2, 3, 4, 5 Preek over Matteüs 25 : 1 - 13 Zingen:Gezang 100 : 6 (GK 23)

9 Liedboek 63 : 1, 2, 3, 4, 5 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil, maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil.

10 Liedboek 63 : 1, 2, 3, 4, 5 Want ook als niemand naar Hem vraagt noch in zijn dag gelooft, zijn komst wordt door geen macht vertraagd: Hij heeft het zelf beloofd.

11 Liedboek 63 : 1, 2, 3, 4, 5 Wie waakt er als een trouwe knecht, zijn Meester toegedaan, dat als de Heer komt om zijn recht hij voor Hem kan bestaan?

12 Liedboek 63 : 1, 2, 3, 4, 5 Zijn onze lampen wel gereed en branden ze wel goed, zodat, als Christus binnentreedt, Hij waardig wordt begroet?

13 Liedboek 63 : 1, 2, 3, 4, 5 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil Zalig, die toch geduldig wacht en Hem begroeten wil.

14 Tekst: Matteüs 25 : 1 - 13 Zingen: Gezang 100 : 6 (GK 23) De gelijkenis van de tien bruidsmeisjes 1. Tweeërlei verwachting (1-5). 2. Tweeërlei vervulling (6-12). 3. Noodzakelijke waakzaamheid (13).

15 Gezang 100 : 6 (GK 23) Laat ons steeds hopen, bidden, waken, en ons versterken in ons Hoofd. Ook heden wil Hij vreugde maken aan al wie deze Geest gelooft. Gij werdt opgenomen, Gij zult wederkomen, onze Hemelvorst. Gij stort uit de hoge stromen op het droge, laving aan wie dorst.

16 Gebed Collecte Slotzang:Gezang 68 : 3 (GK 25) Zegen

17 COLLECTE Vandaag; de 1e collecte is voor de diakonie “SGJ” de 2e collecte is voor de kerk Volgende week de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de kerk: T.U. Na de collecte zingen we: Gezang 68 : 3 (GK 25)

18 Gezang 68 : 3 (GK 25) U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

19 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Lezen:Matteüs 24 : 24 - 51 Matteüs 25 : 1 - 13 Tekst: Matteüs 25 : 1 - 13 Thema: De Gelijkenis van de tien bruidsmeisjes 1. Tweeërlei verwachting (1-5)."

Verwante presentaties


Ads door Google