De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grieks: epi-gnosis = op/boven-kennis wordt o.a. vertaald met: ten volle kennen grondig kennen erkennen inzien begrijpen bemerken herkennen etc.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grieks: epi-gnosis = op/boven-kennis wordt o.a. vertaald met: ten volle kennen grondig kennen erkennen inzien begrijpen bemerken herkennen etc."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Grieks: epi-gnosis = op/boven-kennis wordt o.a. vertaald met: ten volle kennen grondig kennen erkennen inzien begrijpen bemerken herkennen etc.

4

5 6 Immers, in de gehele wereld draagt het (=het Evangelie) vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen… Kolosse 1

6 (…) 9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen… Kolosse 1

7 (…) 9 …dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden… Kolosse 1 … God onze Redder, 4 die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen. 1Timotheüs 2

8 9 … in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen … Kolosse 1

9 10 … en op te wassen in de rechte kennis van God. Kolosse 1

10 11 Zó wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid… Kolosse 1

11 11 … tot alle volharding en geduld met blijdschap… Kolosse 1

12 12 de Vader dankende, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Kolosse 1

13

14 15 Daarom houd ook ik (…) 16 niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden… Efeze 1

15 17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring… Efeze 1 niet ‘DE Geest’*, maar: geest * Efeze 1 13

16 17 … om Hem recht te kennen: 18 verlichte ogen [uws] harten… Efeze 1

17 9 De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen. (…) 11 Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig, ja dan honigzeem uit de raat.

18 24 Toen de mannen van Israël op die dag bedreigd werden, had Saul het volk een vervloeking doen uitspreken: Vervloekt is de man, die spijs eet vóór de avond (…) > Israël gebukt onder een vloek van veroordeling > Oude Verbond

19 25 En het gehele volk kwam bij een bos en er was honig op het veld. 26 Toen het volk bij het bos kwam, zie, daar vloeide honig, maar niemand bracht de hand aan de mond, want het volk vreesde de eed. honing > zoete Woord van God

20 27 Jonatan echter had niet gehoord, dat zijn vader het volk had doen zweren. Jonathan > staat in de vrijheid

21 27... Hij strekte de staf die hij in de hand had, uit… de staf > embleem van opstanding!

22 27 … en doopte de punt in de honigraat; daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen stonden weer helder (lett. verlicht). de honing verlicht de ogen!

23 18 … verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen 19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is… Efeze 1


Download ppt "Grieks: epi-gnosis = op/boven-kennis wordt o.a. vertaald met: ten volle kennen grondig kennen erkennen inzien begrijpen bemerken herkennen etc."

Verwante presentaties


Ads door Google