De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat de Bijbel erover te zeggen heeft

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat de Bijbel erover te zeggen heeft"— Transcript van de presentatie:

1 Wat de Bijbel erover te zeggen heeft
Slaaf Wat de Bijbel erover te zeggen heeft

2 Hij, die de Zoon bevrijdt, is waarlijk vrij, om niet langer een slaaf van de zonde te zijn. Hij die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij, vrij om een dienstknecht van God te zijn. Want waar de Geest van de Heer is, maakt Hij mensen vrij. Ik ga niet meer gebukt onder het juk van slavernij. Jezus is de Weg en de Waarheid voor mij. Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij. – Opw.448 Vrij of gebonden?

3 Lucas 17: En wie van u die een slaaf heeft die ploegt of de kudde weidt, zal meteen, als hij van de akker komt, tegen hem zeggen: Kom maar en ga aanliggen? 8 Zal hij echter niet tegen hem zeggen: tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgord u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet en drinkt u daarna? 9 Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was? Ik meen van niet. 10 Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Schriftgedeelte

4 door gevangenneming (krijgsgevangenen) – Genesis 14:21
door ontvoering of onvrijwillige verkoop – Exodus 21:16 door geboorte – Genesis 17:12,13,27 door een strafmaatregel – Exodus 22:3 door schulden – 2 Koningen 4:1 door zelfverkoop – Leviticus 25:39v. door doorverkoop – Prediker 2:7 Hoe werd je slaaf?

5 Kenmerken van een slaaf
Geen eigen wil – Matthéüs 6:10 Geen eigen bezit – Matthéüs 19:21 Geen vrijheid – Efeze 4:1 Geen rechten, alleen maar plichten – Romeinen 9:20-21 Geen eigen naam – Openbaring 2:17 Kenmerken van een slaaf

6 Romeinen 14:7,8 - Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. 2 Korinthe 5:15 - Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. Romeinen 1:1; Jakobus 1:1; 2 Petrus 1:1; Judas 1:1; Lukas 1:38 De ware dienstknecht

7 De keuze aan jou VRIJ …. Om een dienstknecht van God te zijn!!!
Romeinen 6:18 - vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. VRIJ …. Om een dienstknecht van God te zijn!!! De keuze aan jou

8 De keuze van het koninkrijk
Het koninkrijk van de duisternis – daarin ben je geboren – Psalm 51:7; Efeze 2:3 Illustratie: het kapseizende schip Het Koninkrijk van God – daarin ben je wedergeboren – Johannes 3:3 Illustratie: drie wegen De keuze van het koninkrijk

9 Conclusie Dood – sterven in het oude koninkrijk
Leven – opstaan in het nieuwe Koninkrijk Nieuwe doopformule Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en laat u opnieuw geboren worden in het Koninkrijk van God om Hem als Heer te dienen en Hem welgevallig te zijn. WAT GA JE DE KOMENDE TIJD DOEN? LUISTER Conclusie

10 Johannes 15: Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. 10 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. 11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. 12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. 13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. 14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. 15 Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. 17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. Vriend


Download ppt "Wat de Bijbel erover te zeggen heeft"

Verwante presentaties


Ads door Google