De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IS ER MEER? ONTDEK HET ZELF!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IS ER MEER? ONTDEK HET ZELF!."— Transcript van de presentatie:

1 IS ER MEER? ONTDEK HET ZELF!

2 Heilige Geest? Wie is de Alpha weekend StayOkay, te Doorwerth
08-09 April 2011

3 Programma VRIJDAG: 20:00 1e inleiding: Wie is de Heilige Geest?
20:30 Groepsbespreking 21:45 Napraten; Spel ZATERDAG: 09:00 Ontbijt 10:00 2e inleiding: Wat doet de Heilige Geest, Hoe werkt Hij in mij? 12:30 Koffie en voorbereiden lunch 13:00 Lunch 13:45 Wandeling 15:45 Groepsbespreking/gebed 17:00 Eten 18:00 Afsluiting

4 Praten we over Hem? Kennen we Hem? Wie is de Heilige Geest?
Wat weten we van de Heilige Geest? Hebben we er een bepaald idee of gedachte over?

5 ruach Oude Testament Genesis 1:1-2
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. Genesis 1:26  God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; Hij blies de mens levensadem in: Hebreeuws voor wind is ruach “levensadem” of “geest” Laten we eens kijken wat de Bijbel over de Heilige Geest zegt. In het oude testament komt de Geest van God al in het begin van de tijd voor. De Geest was er dus al. Het staat in Genesis 1:1-2. Toen God de mens schiep, blies Hij levensadem in de neus: Ruach. Er gebeurt iets als Gods Geest op mensen komt. De Heilige Geest komt met een doel. In het oude testament is Richter Gideon vervuld met de heilige Geest, waardoor hij een uitzonderlijke leider werd. Bij het verhaal van Simson vervulde de Heilige Geest Simson met kracht (Richteren 15:14). De ruach van God geeft het natuurlijke leven aan de mens, die gevormd is uit stof. Op dezelfde wijze geeft Hij geestelijk leven aan mensen en kerken, die ook best ‘stoffig’ kunnen zijn.

6 Oude Testament God gaf de belofte voor iets nieuws:
Jeremia 31:31-34 ‘Ze zullen Mij allen kennen’ ‘Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven’ Ezechiel 36:26-27 ‘Een rivier die vanuit de tempel stroomt’ Ezechiel 47 In het oude testament zijn er verschillende profeten die over de belofte van de Heilige Geest schrijven. En dat die belofte voor iedereen zou zijn. God beloofd dat Hij op een dag een nieuw verbond met zijn volk zou sluiten. Onder het nieuwe verbond zou de wet ‘innerlijk’ zijn ipv ‘uiterlijk’. Later, bij de komst van Jezus is er een geweldige activiteit van de Heilige Geest. En daarmee komen heel veel van deze profetieën uit. De Heilige Geest brengt vaak nieuwe dingen in het leven van mensen en kerken. Hij bevrijdt mensen van slechte gewoonten en verslavingen. Hij geneest de verwarring en de pijn die het gevolg zijn van gebroken relaties. De Geest van God is in staat mensen vandaag te bevrijden van alles wat hen bindt. Hij wil ons hart veranderen van hard naar zacht. ‘Ik zal Mijn Geest uitstorten op al wat leeft’ Joël 2:28-29

7 Nieuwe Testament Johannes 1:32-34
En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is. In het nieuwe testament is het Johannes de Doper die de Heilige Geest met Jezus in verband brengt. Een stukje lezen uit Johannes 1: Jezus doopt met de Heilige Geest. Dopen is ‘overstelpen’ of ‘onderdompelen’. Dat gebeurd als wij worden gedoopt in de Heilige Geest. Het wordt wel eens vergeleken met een harde spons, die in het water terecht komt. Het duurt dan even voordat die zacht is en water kan opnemen. Er kan een bepaalde hardheid of dorheid in ons leven zijn, die ons kan verhinderen de Geest van God te absorberen. Als de spons eenmaal met water gevuld is, stroomt het eruit.

8 Tijdens een Joods feest, het Loofhuttenfeest, werd het moment herdacht dat Mozes water uit de rots liet komen en werd God gedankt dat Hij voorzag in water. Jezus riep tijdens dat feest het volgende: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mijn gelooft’, zo zegt de Schrift. Hiermee bedoelde hij de Geest die zij zouden ontvangen, wanneer ze in Hem geloofden. De Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

9 Nieuwe Testament Johannes 20:22
Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ’Ontvang de heilige Geest. Kort voordat Jezus naar de hemel ging, beloofde Jezus aan zijn leerlingen dat ze kracht zouden ontvangen wanneer de heilige Geest over ze komt, zodat ze konden getuigen van Jezus. (Handelingen 1:8). De leerlingen moesten toen nog 40 dagen wachten voordat de Heilige Geest kwam (Pinksteren). Wij leven sindsdien in het tijdperk van de Geest. Iedere christen ontvangt de belofte van de Vader

10 Handelingen 5:32 Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Nadat Jezus naar de hemel was gegaan, bleven de leerlingen achter om het evangelie te vertellen. Ze werden gevangen genomen en moesten verantwoorden tegenover de raad (‘t Sanhedrin – de oudsten van Israël) wat ze over Jezus vertelden. De leerlingen getuigen dus van het bestaan van God. De heilige Geest geeft hen die overtuiging.

11 Wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is een persoon
Johannes – evangelie Hoofdstuk 14, 15 en 16 De Heilige Geest is een persoon Deze persoon is God geen creatie of invloed die van God uitgaat Wie is de Heilige Geest? De HG is een persoon. Deze persoon is tegelijk God. HG is geen creatie of invloed die van God uitgaat. Er wordt vooral in het Johannes-evangelie over de HG geschreven. M.n. in hoofdstuk

12 Wie is de Heilige Geest? Persoon maar ook God Joh. 14:16-17
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger (advocaat) te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. Romeinen 8:15-16 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. (getuige) Jezus zegt tegen zijn leerlingen, vlak voordat hij naar Zijn Vader teruggaat: andere pleitbezorger. Paulus schrijft later in zijn brief aan de Romeinen dat wie de Geest heeft ontvangen je mag weten dat je een kind van God bent, die niet langer in angst hoeft te leven.

13 Wie is de Heilige Geest? Joh. 14:17
Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Joh. 15:26 Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook noemen: Joh. 14:25-26 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk (leraar) maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

14 Wie is de Heilige Geest? Voorkomende misvattingen
Jezus komt in vorm van Heilige Geest terug Er komt totaal iemand anders terug Het zijn 3 goden 1 persoon met 3 gedaantes Er zijn verschillende misvattingen rond de HG: Het is 1 GOD in 3 personen !!! Het is 1 GOD in 3 personen !!!

15 Wie is de Heilige Geest? Hopelijk geeft het volgende tekeningetje wat meer duidelijkheid over hoe ik het precies bedoel.

16 de Heilige Geest De Heilige Geest = de trooster Johannes 16:5-15
Raadgever (=counselor) Geest van God 1 Korinthiërs 3:16 Geest van geloof 2 Korinthiërs 4:13 De Geest van Kracht 2 Timotheus 1:7 De Geest van Heiligheid Romeinen 1:4 De Geest van Genade Hebreeën 10:29 De Geest van Waarheid Johannes 16:13 De GEEST Die verwijst naar Jezus Johannes 16:14 De HG kent verschillende omschrijvingen hoe Hij in de Bijbel geduid wordt.

17 Wie is de Heilige Geest? Joh. 16:13
De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. De Heilige Geest is dus iemand die in jou wil komen werken. Wat betekent dat? Dat Hij jou de weg wil wijzen naar de volle waarheid.

18 Wie is de Heilige Geest? Joh. 14:17
De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Jezus zegt dit tegen zijn leerlingen. Wij mogen ook zijn leerlingen zijn.

19 Wie is de Heilige Geest? Samenvattend Niet de Geest van de Vader
Niet de Geest van de Zoon Maar de liefde die de Vader heeft voor de Zoon en de Zoon voor de Vader Die wil hij ons geven, die wil hij in ons laten zijn! De Heilige Geest is dus een persoon, iemand die ons wil helpen. De liefde van God voor ons wil Hij in ons laten werken.

20 De Heilige Geest wil in jou werken
De Heilige Geest wil in jou werken. Op die manier kun je leven en kom je tot je doel!


Download ppt "IS ER MEER? ONTDEK HET ZELF!."

Verwante presentaties


Ads door Google