De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evangelie der genade Vragen :

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evangelie der genade Vragen :"— Transcript van de presentatie:

1 Evangelie der genade Vragen :
Waar gaan wij als gemeente naar toe? Wat is nu onze visie ? Dia één : nadat Paulus een sterk fundament heeft gelegd………….. Sprak hij deze woorden tot de oudsten van de gemeente Efeze zie ook Efeze 2 – alles is genade, en wij hebben een plaats gekregen in Christus, in de hemelse gewesten, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen.

2 Handelingen 20:32 32 Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie(*woord) van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. 24 Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade. 25 Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. Willibrord vertaling 32 En nu draag ik u op aan God en aan het woord van zijn genade, dat bij machte is om op te bouwen en het erfdeel te geven, met alle geheiligden.

3 Rom 5 17 Door de overtreding van één mens begon de dood te heersen, als gevolg van zijn val. Hoeveel heerlijker zullen zij die de overvloed van de genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus! Ontvangen - engelse vertaling take = d.w.z. in ontvangst nemen Dit is een voortdurende handeling, niet 1 keer ontvangen, nee een proces van genade ontvangen en gaan heersen als koningen

4 LUC 15: 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’

5 Luc 15:21 21 “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.”, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren. Ons begin punt en ons startpunt

6 Spreuken 3 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. 7 Wees niet wijs in eigen ogen,

7 Romeinen 8 1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.


Download ppt "Evangelie der genade Vragen :"

Verwante presentaties


Ads door Google