De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

God en ons.

Verwante presentaties


Presentatie over: "God en ons."— Transcript van de presentatie:

1 God en ons

2 Gods plan met uw leven Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. ( Johannes 3 : 16) Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. ( Johannes 10:10) Hoe komt het dat vele mensen dit leven in overvloed niet kennen?

3 Ons probleem Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. (Romeinen 3 : 23) Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood (Romeinen 6:23) Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. ( Jesaja 59:1—2)

4 We proberen op onze eigen manier deze scheiding te herstellen.

5 Gods oplossing God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.(Romeinen 5:8 ) Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. (1 Timotheus 2:5 en 6)

6 Wij zijn het, die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en
gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem (Jezus Christus)! Jesaja 53:6 (Het Boek)

7 Onze keuze Vertrouw niet meer op eigen werken,
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; (Johannes 1:12 ) Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. (Handelingen 16:31) Vertrouw niet meer op eigen werken, maar op het verlossingswerk van Jezus Christus voor jou. (Gods oplossing)

8 Gods beloften Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1Johannes 1:9) Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.(Romeinen 8:1) Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. (Johannes 10:27-30) Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. (1 Johannes 5:13)

9 Wat is voor u van toepassing?
Zekerheid van Eeuwig leven Wat is voor u van toepassing? Links of Rechts


Download ppt "God en ons."

Verwante presentaties


Ads door Google