De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geloof in werking GEMEENTE DOK MARCEL GENEZING GAVEN VAN DE GEEST.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geloof in werking GEMEENTE DOK MARCEL GENEZING GAVEN VAN DE GEEST."— Transcript van de presentatie:

1 Geloof in werking GEMEENTE DOK MARCEL GENEZING GAVEN VAN DE GEEST

2 2 Kor 1: 24 Ik bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde. Wij hebben allemaal het zelfde doel, dat de zonen God’s openbaar worden, dat Jezus Heerlijkheid en majesteit door Zijn lichaam, de gemeente zichtbaar en herkaanbaar wordt. Geloof heeft daar alles mee te maken, en is de drijvende kracht.

3 Hbr. 11:1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 262 vindplaatsen in 241 verzen 260 N.T. 239 verzen Geloof ( believe = w.w.) ALS WAARHEID ERKENNEN OVERTUIGD ZIJN VAN OP VERTROUWEN JE AAN TOEVERTROUWEN EN/OF TOEWIJDEN FAITH-GELOOF Z.N. OVERTUIGD ZIJN VAN DE WAARHEID ALS BEWEZEN WAARHEID ERKENNEN GELOOF MET ONWANKELBAAR VERTROUWEN GELOOF = VERTROUWEN HET GELOOF IS UIT HET HOREN

4 Ef.: 2 . 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

5 Matt 21 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren. 22 Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.’ Hier komt de duvel uit z’’n doosje: Zaait twijfel, Adam en Eva, Jezus, wij……… Bijbelteksten, Bethesda, eigen woonplaats Vrezen en beven Oordeel Geloof is simpel, Jezus zegt – wordt nu als de kinderen, en kom tot Mij 6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

6 Void = nietig, leeg, vacant
Rom 4,14 Want indien zij, die het van de wet verwachten, erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud en de belofte zonder gevolg. faith is made void, Void = nietig, leeg, vacant HINDERNISSEN : DE WET Geloof zonder werken is dood, lift niet aan de werken, maar geloof waar wij het van Jezus verwachten werkt automatisch (goede) werken uit. 6 In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.

7 Matt 19 bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid. -pasbekeerde -niet goed(wettisch onderwijs) Als je het niet begrijps,. Kan je het dan parkeren ?

8 Spreuken 3 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. - 2/98 % - VERSTAND VOORBEELD DICIPELEN, MEER VAN GALILEA, NA DE OPSTANDING

9 PHIL 4 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 19 Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus . ZORGEN -VERSTIKKEN GELOOF, WORDT EIGENLIJK UIGESCHAKELD -IS OF WEL OF NIET, JE KAN NIET EEN BEETJE GELOOF MIXEN MET EEN BEETJE BEZORGD. 25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

10 1JOH 4 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. In this was manifested the love of God ……. Live =to enjoy real life to have true life and worthy of the name active, blessed, endless in the kingdom of God Gods doel dat wij uit geloof zullen LEVEN De rechtvaardige zal uit geloof leven Ons geloof wordt bepaald door onze opinie/beeld/kennis van God God is dezelfde, gisteren heden en in de toekomst, de ene keer liefdevol en vergevingsgezind, de andere keer streng en rechtvaardig ? Zoekt Zijn rechtvaardigheid Hoe is God ? Wij hebben Hem nooit gezien, hoe kunnen wij Hem beter leren kennen ? JEZUS !

11 Joh. 14:9 8 Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. 9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? 10 Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken.

12 2 Kor 1: 24 Ik bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde Geworteld in zijn liefde. Vast in zijn woord. Blijf niet rondlopen met twijfel, tegenstrijdigheden in de bijbel. Neem als uitgangpunt wie God is = Liefde en wil niets liever dan liefhebben, heeft Zijn Zoon gegeven om alles wat ons doet tekortschieten, aan te vullen door Zijn gerechtigheid.

13


Download ppt "Geloof in werking GEMEENTE DOK MARCEL GENEZING GAVEN VAN DE GEEST."

Verwante presentaties


Ads door Google